• A- A A+
 • 07.12.2015. Noslēdzas Daugavpils Universitātes vēsturē lielākais īstenotais projekts

  Aktualizēts 21.12.2015 12:18

  6970-7714-n

  2015.gada 30.decembrī noslēgsies Daugavpils Universitātes vēsturē lielākais īstenotais projekts „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”.

  Projekta realizācija uzsākta 2010.gada 28.maijā ar svinīgo vienošanās Nr.2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 parakstīšanu starp Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) direktori Ditu Traidās un Daugavpils Universitātes (turpmāk – DU)  rektoru Arvīdu Barševski.

  Projekta ietvaros, kura mērķis ir uzlabot studiju programmu kvalitāti un nodrošināt vides pieejamību gan studentiem, gan akadēmiskajam personālam, ir saņemtas lielākās investīcijas visā DU pastāvēšanas vēsturē. Projekta ietvaros ir iegādāta virkne jauna un mūsdienīga aprīkojuma, iekārtu, instrumentu un informācijas tehnoloģiju dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un mūzikas apguvei vairāk nekā 10 miljonu euro vērtībā. Tāpat projekta realizācijas ietvaros ir veikti arī vairāki studiju vides uzlabošanas un pieejamības nodrošināšanas darbi – modernizēta infrastruktūra un pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem, paaugstināta ēku energoefektivitāte, renovējot  Mācību bāzi „Ilgas”, Dabaszinātņu un matemātikas korpusu Parādes ielā 1, Administratīvo un mākslu korpusu Vienības ielā 13, kā arī uzbūvējot jaunu Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusu, kuru dēvē arī par Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu, Parādes ielā 1A.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 23,78 miljoni, no tiem ERAF finansējums – EUR 20,22 miljoni, valsts budžeta finansējums – EUR 1,7 miljoni un DU līdzfinansējums – EUR 1,86 miljoni.

  Pateicoties projekta veiksmīgai realizācijai, kas nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu praktisko apmācību studentiem un iespējas universitātei veidot jaunas studiju programmas dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, mākslas un mūzikas apguvē, būtisku finansiālu ieguldīju ir saņēmusi arī Daugavpils pilsēta un Latgales reģions kopumā.

  Projektā realizētās aktivitātes:

  1. Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusa (jeb Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa) būvniecība Parādes ielā 1A, Daugavpilī.

  Jauna un moderna divstāvu korpusa būvniecība, kura kopējā platība ir 5826.2m2 un labiekārtotā korpusam pieguļošā teritorija ar 2 piebraucamajiem ceļiem un 2 autostāvvietām ir 12486m2, bija nepieciešama, lai universitāte varētu nodrošināt nepieciešamos apstākļus, mikroklimatu un pieslēgumus projekta ietvaros iegādātā modernā aprīkojuma, iekārtu un informācijas tehnoloģiju darbībai.

  2014.gada 22.augustā svinīgi atklātajā korpusā atrodas ar modernāko aprīkojumu aprīkotās nanotehnoloģiju, lāzertehnoloģiju un hologrāfijas, parazitoloģijas un histoloģijas, biotehnoloģiju, hidroekoloģijas, ekoloģiskās ģenētikas, vides ķīmijas un kvartārvides pētījumu, fluorescentās analīzes un citas mācību laboratorijas, darba telpas akadēmiskajam personālam, semināru telpas, tīrtelpas un tehniskais angārs.

  Korpusa jaunajās telpās regulāri notiek ekskursijas, Zinātnes festivāla un Zinātnieku nakts aktivitātes, kuru laikā ikviens universitātes apmeklētājs var iepazīties ar jauno laboratoriju korpusu. Zinātnes skolas aktivitāšu laikā skolēni, kuri vēl mācās skolā, var ne tikai apskatīt korpusu, bet arī piedalīties lekcijās un zinātniski praktiskajos darbos.

  1. Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa Parādes ielā 1, Daugavpilī, renovācija un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

  Renovācijas darbi bija nepieciešami, lai uzlabotu studiju vides apstākļus mācību auditorijās, kā arī pielāgotu ēku personām ar funkcionāliem traucējumiem, jo 1989.gadā uzceltā mācību korpusa ēka laika gaitā bija nolietojusies, morāli novecojusi un neatbilda vides pieejamības prasībām.

  Renovācijas gaitā īpaša uzmanība tika pievērsta vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, lai studiju procesā varētu iesaistīties arī cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, auditorijās, bibliotēkā un citās telpās tika paplašinātas durvju ailes, likvidēti sliekšņi un pielāgoti sanitārmezgli, visās atjaunotajās telpās ieklāts trokšņu līmeni mazinošs akustiskais linolejs, tādējādi pielāgojot telpas personām, kuras izmanto dzirdes aparātus, plūsmas auditorijās papildus tika ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra, nodrošinot vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem informācijas pieejamību, informatīvo uzrakstu, norāžu, un brīdinošo uzlīmju izveidošanai koridoros un foajē tika izmantots Braila raksts, 1. stāva foajē tika iebūvēts pacēlājs uz bibliotēku un foajē otro līmeni, lai pa to varētu pārvietoties personas ratiņkrēslos utt. Kopumā korpusā tika renovētas 50 auditorijas. Lekciju auditorijas tika aprīkotas ar video projektoriem. Tika izveidota bērnistaba – atbilstošas telpas studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa pārtīšanai un barošanai, rotaļistaba studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju laikā.

  Siltinot jumtu, nomainot 324 logus un apkures sistēmu, visā ēkā tika paaugstināta energoefektivitāte. Uz ēkas jumta ir izvietota jaunā observatorija, kurā darbojas teleskops zinātnisko pētījumu veikšanai astronomijā.

  1. Administratīvā un mākslu korpusa un koncertzāles Vienības ielā 13, Daugavpilī, renovācija un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

  Renovācijas darbi bija nepieciešami, lai uzlabotu studiju vides apstākļus mācību auditorijās, kā arī pielāgotu ēku personām ar funkcionāliem traucējumiem jo 1956.gadā uzceltā mācību korpusa ēka neatbilda vides pieejamības prasībām.

  Renovācijas ietvaros ēkā tika uzlabota infrastruktūra, pielāgojot to cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pie korpusa ieejas tagad darbojas invalīdu ratiņu pacelšanas platforma, no pagrabstāva līdz ceturtajam stāvam darbojas jaunizbūvētais lifts, ir paplašinātas mūzikas un mākslu apmācībai paredzēto renovēto auditoriju un sanitārmezglu telpu durvju ailes. Ēkas foajē un koridoros tika ierīkotas atbilstošas norādes un apgaismojums, visā ēkā tika nomainīti kabinetu uzraksti, kuri šobrīd satur informāciju Braila rakstā.

  Projekta ietvaros tika renovēti 6 sanitārie mezgli un 28 auditorijas mākslu apmācībai. Tika uzlabota siltumapgāde, nomainot veco siltumapgādes sistēmu. Studentiem ar maziem bērniem ēkas pirmajā stāvā, tika ierīkota bērnu istaba, kur jaunie vecāki uz nodarbību laiku auklītes uzraudzībā var atstāt savu mazuli.

  Koncertzālē ir atjaunoti vēsturiskie sienu veidojumi, griesti, lustras, sienu gaismekļi, kā arī pārveidota skatuve, īpaša uzmanība tika pievērsta akustiskas uzlabošanai, kas ir būtiski koncertdarbības organizēšanai.  Studenti turpmāk varēs iegūt noderīgu pieredzi un pilnveidot savas skatuves mākslinieka iemaņas, rīkojot un piedaloties ne tikai Latvijas, bet arī starptautiska mēroga pasākumos. Koncertzālē līdzās universitātes rīkotajiem pasākumiem jau ir noticis arī Latvijas Radio raidījuma „Klasika” rīkotais koncerts, kuros piedalījās un atzinīgi novērtēja renovēto koncertzāli gan universitātes mūziķi, gan Latvijas Nacionālās operas solisti un koncertmeistars.

  1. Mācību bāzes „Ilgas” renovācija un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

  Silenes dabas parkā, bijušajā XIX gadsimta 60.gadu medību pilī, kurā atrodas universitātes mācību bāze, vērienīgi remontdarbi nebija veikti vismaz pēdējos 50 gadus, tāpēc ēka bija ļoti bēdīgā stāvoklī.

  Pēc renovētās mācību bāzes atklāšanas 2012.gada 27.jūnijā, „Ilgas” ir kļuvušas par vienu no mūsdienīgākajiem un modernākajiem studiju un pētniecības centriem Latvijā, kurā studentiem ir iespēja darboties mūsdienīgi aprīkotās mācību telpās un laboratorijās, veikt zinātniskos pētījumus un praktiskos darbus. Centrā ir izveidotas 3 telpas ar klimata kontroli pētāmo kukaiņu kolekciju uzglabāšanai, kas nodrošina uzglabājamā materiāla kvalitāti, pasargājot to no apkārtējās vides ietekmējošiem faktoriem (temperatūras svārstībām, mitruma, parazītiem utt.), ir pieejams bezvadu internets, uzlaboti mobilo telefonu sakari.

  Tā kā Mācību bāze atrodas aizsargājamā dabas teritorijā, Silenes dabas parka Ilgu dabas liegumā, renovācijas darbu laikā tika izmantoti videi draudzīgi materiāli, domāts par tās tālākās ekspluatācijas negatīvās ietekmes samazināšanu uz apkārtējo ekosistēmu un maksimālu energoefektivitātes nodrošināšanu. Mācību bāze ir videi draudzīga ekomāja, kurā apkure ir nodrošināta izmantojot siltumsūkni ar ģeotermāliem urbumiem, ēkai ir sava autonoma ūdensapgādes sistēma, iegūstot ūdeni no artēziskā urbuma, un kanalizācijas sistēma ar bioloģiskās attīrīšanas iekārtām.

  Pēc renovācijas ir labiekārtota pils parka apkārtne, pils fasādes priekšā ir atjaunots atpūtas skvērs ar soliņiem. Maksimāli pieturoties pie pils autentiskā stila, ēkas fasādes krāsošanai izmantota speciāla kaļķu krāsa gaiši dzeltenā un pelēcīgi zaļganā tonī. Savu pirmatnējo izskatu ir atguvusi ne tikai pils fasāde, bet arī jumts, vienas kaltās akmens kāpnes un centrālās kāpnes.

  Ēka ir pielāgota cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem: pielāgoti un aprīkoti sanitārie mezgli (dušas, tualetes), cilvēkiem ratiņkrēslos ir izbūvēta uzbrauktuve, nodrošināta automātiskā ārdurvju atvēršanās, pielāgotas durvju ailes, kā arī ēkas iekšpusē ir iebūvēts lifts, cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir izveidotas kontrastējošas joslas gar sienām un uz grīdas, nodrošināti uzraksti Braila rakstā u.c.

  1. Iekārtu, instrumentu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana.

  Par projekta līdzekļiem ir iegādātas iekārtas, instrumenti, aprīkojums un informācijas tehnoloģijas 14 dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un informātikas laboratoriju aprīkojuma komplektiem un 2 mākslas un mūzikas instrumentu un aparatūras komplektiem par vairāk nekā 10 miljoniem euro.

  Šobrīd universitātes studentiem ir unikāla iespēja izmantot nozares jaunākās iekārtas, instrumentus, aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas, tādējādi būtiski uzlabojot savu pētījumu rezultātus, kurus viņi varēs izmantot arī savā turpmākajā darbībā.

  Anatomijas un fizioloģijas laboratorijā saņemtais aprīkojums – asinsspiediena mērāmo aparātu komplekts, tauku kroku mērītāju komplekts, cilvēka skeleta modelis, soļu skaitītājs, dažādas mulāžas, cilvēka skeleta kaulu komplekts, podometrijas iekārta, medicīniskās masāžas kušetes, vingrošanas un cits speciālais aprīkojums – ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu studiju programmās, kurās tiek apgūta fizioloģija, anatomija, fizioterapija un ārstnieciskā vingrošana.

  Kvartārvides pētījumu laboratorijas izveidei iegādāts gan moderns aprīkojums un instrumenti lauka pētījumu veikšanai, gan laboratorijas komplekss iežu paraugu izpētei. Lauka pētījumu aprīkojumu veido augsnes zondes, ģeoloģiskie rokas urbšanas komplekti, nesajauktu kūdras un nogulumu paraugu noņemšanas komplekti, augsnes mitruma un meteoroloģisko raksturlielumu portatīvi datu uzkrājēji, augsnes un gaisa radioaktīvā fona dozimetrijas iekārta. Savukārt laboratorijas komplekss, kurā ietilpst lāzerdifrakcijas granulometriskās analīzes iekārtas komplekts daļiņu procentuālā satura noteikšanai iežu un nogulumu paraugos, pneimatiskā bīdes testa iekārta grunts bīdes stiprības noteikšanai, grunts filtrācijas koeficienta noteikšanas iekārta, gaismas mikroskops ar digitālās fotokameras adapteri un digitālo fotokameru kvartāra nogulumu paraugu sporu – putekšņu analīzei, galvenokārt tiek izmantots studējošo zinātnisko darbu izstrādei, kuros tiek veikti kvartārvides un tajā notiekošo procesu laiktelpisko liecību pētījumi ģeoloģijā, ģeomorfoloģijā un ģeogrāfijā.

  Projekta gaitā jauna aparatūras vienība – Spektrofluorimetrs dabisku un sintētisku vielu (piesārņojuma) jūtīgajai noteikšanai piegādāta arī Fluorescentās analīzes laboratorijai. Šī ierīce ir domāta plašiem pētījumiem fluorescentu savienojumu optisko īpašību noteikšanā. Šādi pētījumi ir nepieciešami jutīgai piesārņojumu detektēšanai apkārtējā vidē, kā arī lai raksturotu laboratorijā jauniegūto luminiscento krāsvielu īpašības un iespējas tās izmantot fluorescentajā analīzē.

  Mūzikas un mākslu fakultātē savu skanējumu jau ir uzsākuši jaunie flīģeli, akordeoni, marimba, dažādas ģitāras, sintezators, bungas un citi mūzikas instrumenti, savu pielietojumu jau ir atraduši arī mikrofoni, nošu pultis, profesionālās austiņas un citas apskaņošanai un izpildīšanai nepieciešamās iekārtas. Šāda mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde nodrošina ne tikai kvalitatīvu un interesantu mācību procesu, bet arī starptautiska mēroga koncertu, konkursu un meistarklašu organizēšanu.

  Topošie fiziķi lepojas ar iespēju studiju procesā veikt pētījumus nanotehnoloģiju un lāzertehnoloģiju jomā izmantojot pasaules mērogā konkurētspējīgu aprīkojumu. Ar to ir aprīkota Nanotehnoloģiju laboratorija un Lāzertehnoloģiju un hologrāfijas laboratorija. Šo laboratoriju darbībā tiek izmantotas jaunas iekārtas, kas uz to iegādes brīdi Baltijā bija pieejamas tikai Daugavpils Universitātē. Neskatoties uz to, ka nanodaļiņu izmēri ir tuvi molekulu izmēriem, izmantojot iegādāto nanodaļiņu iegūšanas iekārtu var iegūt tādas sarežģītas struktūras nanodaļiņas, kuras sastāv no trīs dažādiem materiāliem kodolā un ir pārklātas ar ceturtā materiāla čaulu. Jāpiebilst, ka šādu nanostruktūru īpašības ir maz pētītas un ir izmantojamas jaunu funkcionālu materiālu izveidē. Komplektu ar nanodaļiņu iegūšanas iekārtu veido arī saņemtā nanopārklājumu iegūšanas iekārta. Ar šīs iekārtas palīdzību ir iespējams iegūt dažādu metālu un pusvadītāju nanopārklājumus, kas izmantojami nanostrukturētu funkcionālu materiālu iegūšanai (piemēram, materiāliem, kas paredzēti saules elementiem, biosensoriem u.c.).

  Daugavpils Universitātes fiziķu darbībā zinātniskā pētniecība hologrāfijas jomā ir viens no vēsturiskajiem virzieniem, tāpēc ir iegādāti arī optiskie elementi, lāzeri, vairākas hologrāfiskās ieraksta iekārtas utt. Tās ir jaunāko modeļu iekārtas, kas būtiski uzlabo gan jaunu pētījumu iespējas, gan arī studiju procesu fizikas maģistrantūrā un doktorantūrā.

  Apgūstot studiju kursus, kuri saistīti ar ģenētiku, molekulāro bioloģiju, parazitoloģiju, biotehnoloģiju, sistemātiku jaunie speciālisti strādā ar robotizētās pipetēšanas staciju, iekārtu DNS izdalīšanai, kriokameru un pirosekvenatoru, konfokālo inverto mikroskopu, digitālo mikroskopu, stereo mikroskopu ar kameru un skenējošo mikroskopu u. c. aprīkojumu.  Ir izstrādāta virkne studiju, bakalaura, maģistra un doktora darbu. Tā topošie speciālisti jau tagad iepazīst jaunākās tehnoloģijas, izprot to pielietojumu un ar savām zināšanām ir konkurētspējīgi darba tirgū.  Strādājot jaunaprīkotajās laboratorijās augstus rezultātus ir sasnieguši arī zinātniskajā vidē pazīstami zinātnieki un pētnieki.

  Moderno aprīkojumu ir iepazinuši arī skolēni – kopš 2013.gada februāra Daugavpils Universitātē darbojās Zinātnes skola, kuras ietvaros jaunieši praktiski iepazīst minētās laboratoriju iekārtas, kā arī izstrādājuši zinātniski pētnieciskos darbus, ar kuriem valsts mēroga konkursā ir iegūtas augstas vietas.

  Bez jau minētā universitātes studentiem ir pieejamas jaunas interaktīvās tāfeles, projektori, datori, mēbeles utt.

  1. Bibliotēkas Parādes ielā 1 modernizēšana.

  Pēc bibliotēkas renovācijas darbu noslēguma tā ir kļuvusi par vienu no modernākajām augstskolu bibliotēkām Latvijā, jo grāmatu uzskaite un izdošana tiek veikta, izmantojot automātisko grāmatu kodu lasīšanas sistēmu. Bibliotēkas krājuma lietotāji, izmantojot grāmatu izsniegšanas un saņemšanas pašapkalpošanās sistēmu „bibliotheca”, patstāvīgi piereģistrē izņemtās grāmatas, savukārt pie bibliotēkas ieejas durvīm uzstādītie drošības vārti neļauj no bibliotēkas iznest nereģistrētas grāmatas. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejama arī unikāla grāmatu nodošanas iekārta, kas paredzēta grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām. Tā ir novietota pie mācību korpusa Parādes ielā 1, kur grāmatu lietotāji paši var ievietot nododamo grāmatu.

  Bibliotēkā ir veikts kosmētiskais remonts, siltināta grīda, uzstādītas jaunas mēbeles (letes, galdi, krēsli, skapji), kas ir uzlabojušas ne tikai bibliotēkas estētisko noformējumu, bet arī funkcionalitāti. Grāmatu plaukti abonementā tagad ir bīdāmi un ļauj racionāli izmantot telpas platību. Tāpat ir ierīkots elektriski regulējams rakstāmgalds, kuru var pielāgot dažādu augumu cilvēkiem, un tas ir piemērots darbam gan sēdus, gan stāvus, kā arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Čeku termo printeris lasītāju informācijas drukāšanai, datortehnika, daudzfunkcionāla pašapkalpošanās sistēma ar bezkontakta viedkartēm, kas paredzēta kopēšanai, drukāšanai, skenēšanai, skavošanai, būtiski atvieglo bibliotēkas apmeklētāju ikdienu.

  Bibliotēkas renovācijas darbu laikā ir padomāts arī par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: ir ieklāts trokšņu mazinošs linolejs, paplašinātas durvju ailes, lai telpā varētu pārvietoties cilvēki ratiņkrēslos, uzstādīti ar speciālu programmatūru aprīkoti datori un palielinošā lasīšanas iekārta vājredzīgajiem. Tā kā bibliotēka atrodas mācību korpusa foajē otrajā līmenī, ir ierīkots pacēlājs, kas spēj nodrošināt piekļuvi bibliotēkai arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

  Sagatavoja:
  Projekta administratore
  Diāna Pušļaka
  t.26473689
  e-pasts: diana.puslaka@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading