• A- A A+
 • 11.04.2015. notika projekta “DRAUGOS AR LATVIJU” socializācijas lekcijas

  Aktualizēts 11.04.2015 13:43

  2015. gada 11. aprīlī notika Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas ”1. „a” aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros Daugavpils Universitātē īstenotā projekta „Trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā – DRAUGOS AR LATVIJU”, granta līguma Nr. IF/2013/1.a./18, socializācijas lekcijas.

  Pirmo lekciju – „Latvijas politiski ģeogrāfiskās un etniskās un reliģiskās situācijas raksturojums”projekta „DRAUGOS AR LATVIJU” dalībniekiem vadīja Daugavpils Universitātes Vēstures katedras lektors, Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs.

  Lektors klausītāju auditorijai piedāvāja socializācijas lekciju par Latvijas Republikas politiski ģeogrāfisko un etnisko situāciju. Viņš raksturoja mūsu valsts iesaisti dažādās starptautiskās organizācijās, iezīmēja pašreizējo ekonomisko situāciju un tās attīstības perspektīvas dažādās jomās, analizēja Latvijas valsts un Austrumlatvijas reģiona etniski politiskās situācijas priekšrocības un trūkumus. Klausītāji tika iepazīstināti ar aktuāliem sabiedriskās domas pētījumiem un statistikas datiem par Latvijas iedzīvotāju etnisko sastāvu. Lekcijas nobeigumā veidojās diskusija, kurā ikviens klātesošais varēja izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus. Projekta dalībnieki diskutēja par Latvijas politisko situāciju, partiju atšķirībām, valdības un tautas sadarbību. Vairāki kursanti atzina, ka lekcija un diskusija palīdz veidot izpratni par Latvijas etnopolitiskajiem un sociālekonomiskajiem procesiem.

  Otro lekciju – „Psiholoģiskais atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem, integrējoties Latvijas sabiedrībā” piedāvāja Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedras docente, Dr. psych. Tatjana Uzole. Lekcijas mērķis –  skaidrot integrācijas procesa psiholoģiskos aspektus un iepazīstināt ar psiholoģisko iemaņu kompleksu saskarsmes atvieglošanai un veicināšanai.

  Lektore raksturoja integrācijas jēdziena psiholoģiskos aspektus teorētiskā un vēsturiskā diskursā, iezīmēja tā projekciju Latvijas sabiedrībā. Klausītāji tika iepazīstināti ar psiholoģiskā atbalsta iespējām Daugavpilī un Latgalē. T. Uzole kursantiem prezentēja universālus, individuāli veicamus psiholoģiskos paņēmienus, kas atvieglo saskarsmi ar “citādo” – tās sabiedrības pārstāvjiem, kurā indivīds vēlas integrēties. Projekta dalībnieki veica dažus pašnovērtējuma un personības iezīmju izpratnes testus. T. Uzoles piedāvātās lekcijas turpināsies 18.04.2015.

  Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

  Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

  PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

  1

  Papildu informācija:

  Projekta “DRAUGOS AR LATVIJU” vadītāja: prof. Maija Burima
  E – pasts: maija.burima@du.lv
  Tālr. nr. 65424238

  Pasākumu kalendārs

  < Janvāris >
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading