• A- A A+
 • 2016. gada 12. – 17. septembrī Naročā (Baltkrievijā) notika 5. Starptautiskā konference „ LAKE ECOSYSTEMS: BIOLOGICAL PROCESSES, ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION, WATER QUALITY”.

  Aktualizēts 23.09.2016 13:22

  No šī gada 12. – 17. septembrim Naročā (Baltkrievijā) notika 5. Starptautiskā konference „ LAKE ECOSYSTEMS: BIOLOGICAL PROCESSES, ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION, WATER QUALITY”. Konferencei bija pieteikti vairāk nekā 150 referāti no 17 valstīm (no Krievijas, Polijas, Moldovas, Ukrainas, Lietuvas, Turcijas, Kanādas, Latvijas u.c.) ar pētījumiem šādās jomās: Ezeru ekosistēmu reakcija uz dabisku un antropogēnu faktoru izmaiņām; Ezeru ekosistēmu struktūra un produktivitāte autotrofā līmenī; Ezeru ekosistēmu struktūra un produktivitāte heterotrofā līmenī; Ezeru ekosistēmu struktūra un produktivitāte – ihtiocenozes; Ūdeņu kvalitāte un to veidošanas mehānismi; Svešas sugas un to loma ūdens ekosistēmās; Dabas resursi ezeros un to racionālas izmantošanas problēmas. Konferencē bija paredzēta piedalīšanas gan klātienē, gan neklātienē.

  No Latvijas konferencē piedalījās DU, DZTI, Ekoloģijas departamenta pētnieces:

  Aija Brakovska ar ziņojumu “NUMBER AND DYNAMICS OF ZOOPLANKTON TAXA IN THE DAUGAVA RIVER AND RESERVOIRS PĻAVIŅAS AND ĶEGUMS” sekcijā “Ezeru ekosistēmu struktūra un produktivitāte heterotrofā līmenī”;

  Aleksandra Morozova ar ziņojumu “GENETIC STRUCTURE OF THE INVASIVE MUSSEL DREISSENA POLYMORPHA (PALLAS) FROM LATVIAN LAKES” sekcijā “Svešas sugas un to loma ūdens ekosistēmās”;

  Jeļena Oreha ar ziņojumu „ THE ESTIMATION OF SPATIAL GENETIC DIVERSITY OF SEVEN VENDACE (COREGONUS ALBULA L.) POPULATIONS IN LATVIAN-BELARUSIAN LAKELAND.” sekcijā „ Dabas resursi ezeros un to racionālas izmantošanas problēmas”;

  Jana Paidere ar ziņojumu “OCCURRENCE AND POPULATION STRUCTURE OF Pontogammarus robustoides g.o. Sars, 1894 in the Plaviņas reservoir of the Daugava river (Latvia)” sekcijā “Svešas sugas un to loma ūdens ekosistēmās”;

  Marina Savicka ar ziņojumu “EFFECT OF SALT STRESS ON PROLINE ACCUMULATION, MEMBRANE STABILITY AND PHOTOSYNTHETIC ABILITY IN INVASIVE SPECIES ELODEA CANADENSIS (MICHX.)” sekcijā Ezeru ekosistēmu struktūra un produktivitāte autotrofā līmenī.

  Nataļja Škute ar ziņojumu EPIGENETIC VARIABILITY OF INVASIVE SPECIES PERCCOTTUS GLENII  DYBOWSKI, 1877 IN WATER RESERVOIRS  OF DAUGAVAS RIVER BASIN IN LATVIA sekcijā “Svešas sugas un to loma ūdens ekosistēmās”.

  Konferences dalībnieki apsprieda dažādus jautājumus: bioloģiskās invāzijas ietekme uz ezeru ekosistēmām, klimata maiņas ietekmi uz ezeru ekosistēmām, ūdens organismu mainības cēloņus un sekas. Aktuālākais jautājums, kuru apsprieda konferences dalībnieki, bija starptautiskās sadarbības iespējas; pētījumu pāreja no redzama līmeņa un neredzamu (t.i. pievērst pētnieku uzmanību neredzamiem procesiem, piem., veikt pētījumus molekulāri-ģenētiskajā līmenī); procesu prognozēšana un modelēšana.logog

  DU, DZTI, Ekoloģijas departamenta pētnieces piedalījās konferencē VPP “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” projekta ietvaros (1.4. apakšprojekts “Barības ķēžu funkcionēšana”; 2.4. apakšprojekts “Svešo sugu izplatība un ietekme saldūdens ekosistēmās”; 4.6. apakšprojekts “Saldūdens ekosistēmu pakalpojumi un bioloģiskā daudzveidība”) un ar DU atbalstu.

  Papildus informācija:
  Jana Paidere
  e-pasts: jana.paidere@du.lv
  tālr.: +371 26002593

  capturevvv

  Foto: Konferences organizatoru foto, 2016

  PROJEKTA ZIŅAS

  DU realizētās Valsts pētījuma programmas EVIDEnT apakšprojektu informatīvais seminārs par sasniegtajiem rezultātiem

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading