• A- A A+
 • 2017. gada 27. jūnijā notika kolektīvās monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki

  Aktualizēts 14.07.2017 11:09

  2017. gada 27. jūnijā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, notika kolektīvās monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki. Visplašākajam lasītāju lokam grāmatā piedāvātas 25 autoru no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Krievijas, Latvijas un Lietuvas 23 publikācijas, kas pievēršas Aspazijas un Raiņa literārā mantojuma mūsdienīgai interpretācijai valodniecībā, literatūrzinātnē, filozofijā, teātrī, mūzikā un reģionālajās studijās. Atvēršanas svētkos piedalījās monogrāfijas rakstu autori, izdevēji, interesenti.

  Svētku pasākumu atklāja Raiņa un Aspazijas mājas saimniece – muzeja vadītāja Gaida Jablovska. Monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. philol., Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima iepazīstināja klātesošos ar izdevuma ieceri, tematiskajiem lokiem un novitāti, īpaši pievēršoties no Raiņa dzejoļu krājuma „Gals un sākums” aizgūtās metaforas „dzīvā dzīve” aktualizācijai, ar to apzīmējot inovatīvas pieejas Aspazijas un Raiņa literārā mantojuma apzināšanā, izpētē, interpretācijā, kā arī grāmatas tēla vizualizācijā.

  Izdevuma starpdisciplinaritāti akcentēja viena no zinātniskajiem recenzentiem – Dr. philol., LULFMI vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe. Monogrāfijas autoru kolektīvu grāmatas atvēršanas svētkos pārstāvēja DU doktora grāda pretendente, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja un dzejniece Iveta Ratinīka. Viņa sniedza ieskatu par Aspazijas un Raiņa recepciju mūsdienu latviešu autoru tekstos. Apgāda „Zinātne” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Segliņa un monogrāfijas redaktore Ieva Jansone pateicās ikvienam, kas iesaistījās grāmatas tapšanā, dāvinot katram izdevuma autoreksemplāru.

  Svinīgo atmosfēru papildināja DU asociētās profesores, Latvijas Nacionālās operas solistes Ilonas Bageles izpildītās dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem. Muzikālo pavadījumu nodrošināja koncertmeistars Eduards Zariņš.

  Kolektīvajā monogrāfijā „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” ir apkopotas publikācijas, kas sagatavotas uz starptautiskajā starpdisciplinārajā jauniešu un zinātnieku kongresā „Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”, kas notika 2015. gada 4.–5. novembrī, prezentēto referātu pamata.

  Monogrāfijas sastādītāja un zinātniskā redaktore – DU profesore, Dr. philol. Maija Burima; recenzenti – Dr. philol., LU LFMI vad. pētn. Inguna Daukste-Silasproģe (Latvija), Dr. habil. philol., Vītauta Dižā universitātes prof. Alvīds Butkus (Lietuva); māksliniece: Solvita Kukle; tulkotāji: angļu valodā – Sandra Meškova, no krievu valodas latviešu valodā – Anta Lazareva, Jānis Zālītis; redaktores: Ieva Jansone (latviešu val.), Regīna Jozauska (angļu val.); korektore: Jana Butāne-Zarjuta; maketētājs: Oskars Stalidzāns. Uz monogrāfijas 4. vāka ievietota Latvijas kultūras ministres Daces Melbārdes anotācija par kolektīvo pētījumu.

  Monogrāfiju var iegādāties apgādā „Zinātne”.

  Izdevums pieejams DU Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrā, DU bibliotēkā, Latgales Centrālajā bibliotēkā un citur.

  FOTOGALERIJA

  Papildu informācija

  Dr. philol. prof. Maija Burima
  t.: 654 24238
  e-pasts: maija.burima@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading