• A- A A+
 • 2018. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. augusts

  Aktualizēts 30.08.2018 02:38

   

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros.

  Lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu, nepieciešams piedāvāt studējošajiem jaunāko, mūsdienu prasībām atbilstošu materiāltehnisko bāzi, tādēļ projekta īstenošanas ietvaros tiek modernizēts STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu aprīkojums.

  Iegādātā datortehnika un programmnodrošinājums palīdz attīstīt, piemēram, studiju virziena Mākslas Dizaina laboratoriju. Studentiem būs iespēja izmantot iegādāto aprīkojumu, lai ieskenētu savus izstrādātos darbus, kā arī ieskenēt lielformāta darbus turpmākai apstrādei.
  Studējošo darbu uzglabāšanai elektroniskā formātā paredzēts atsevišķs serveris, tādējādi mazinot varbūtību, ka darbi tiks nozaudēti. Iegādātā atjauninātās programmatūras versija ļaus studentiem vieglāk un ātrāk īstenot savas idejas vektorgrafikā. Projekta īstenošanas rezultātā studijas mākslas jomā Daugavpils Universitātē kļūs vēl kvalitatīvākās.

  Papildinot un modernizējot studiju virziena Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika Fizikas laboratoriju datortehniku un programmatūru un ar matemātiku saistīto studiju kursu tehnisko nodrošinājumu, studējošajiem un akadēmiskajam personālam tiek dota iespēja apstrādāt ar sensoriem iegūtos datus, plānot un vadīt mūsdienu prasībām atbilstošus eksperimentus, veikt detalizētu eksperimenta rezultātu analīzi, kā arī ļauj īstenot studiju kursos mūsdienīgas matemātiskās simulācijas, kuras apraksta dažādus dzīvās dabas un sabiedrības modeļus, tādējādi aktivizējot studējošo iesaisti studiju procesā un sniedzot viņiem praktiskas iemaņas dažādu procesu analizēšanā.

  Iegādātā datortehnika sniegs iespēju izmantot inovatīvo aparatūru praktiskajās nodarbības arī studiju virzienā Veselības aprūpe,  tādējādi uzlabojot studiju procesa kvalitāti un paaugstinot apmācību līmeni. Studējošiem būs iespēja, balstoties uz iegūtām zināšanām, veikt augstvērtīgu rezultātu analīzi un izmantot to pētnieciskā darba nolūkos, sagatavojot zinātniskās publikācijas. Kvalitatīva un moderna datortehnika atvieglos studiju procesu un pavērs lielākas iespējas jauno programmatūru un tehnoloģiju izmantošanai.

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading