• A- A A+
 • 2018. gada 1. marts – 2018. gada 31. maijs

  Aktualizēts 30.05.2018 02:08

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros

  1. gada 1. marts – 2018. gada 31. maijs

  DU Ģeomātikas laboratorijā studiju procesā un zinātnisko pētījumu veikšanā līdz šim brīdim tika lietota ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) programmatūras kompleksa ArcGIS novecojusī versija 10.0, taču šobrīd projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” ietvaros ir iegādāta ĢIS programmatūras aktuālā versija ArcGIS 10.6. Jaunākā versija ir ar plašāku funkcionalitāti, kā arī tajā tiek pielietotas inovatīvas ģeotelpisko datu apstrādes metodes. Tās ieviešana ļaus STEM nozaru studiju programmu studentiem apgūt ģeotelpisko datu apstrādes jaunākos produktus, ar kuriem patlaban strādā valsts un pašvaldību institūcijas un privātie uzņēmumi. Tādējādi tiks veicināta profesionālo kompetenču apguve un DU absolventu labāka sagatavošana darba tirgum.

  Augstāk minētā iepirkuma ietvaros iegādātā servera programmatūra un aprīkojums ļaus studiju procesā un zinātnisko pētījumu veikšanā online režīmā izmantot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotos rastra datus par Latvijas teritoriju – ortofotokartes, digitālos reljefa modeļus u.c. Datu lielais apjoms nosaka, ka racionālākais veids to glabāšanai un apritei ir karšu servera izmantošana, kas nodrošina pieeju apjomīgajiem datiem no jebkuras ĢIS darba stacijas Daugavpils Universitātes iekšējā tīklā.

  Vienlaicīgi projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” ietvaros ir uzsākta arī lauka pētījumu aprīkojuma modernizācija. Tā, piemēram, iegādātais tālummaiņas (zoom) objektīvs ar maināmu fokusa attālumu 100 – 400 mm un attēla stabilizatoru, kas ir savietojams ar zinātnieku rīcībā jau esošo fototehniku, būtiski uzlabos iespējas iegūt kvalitatīvus, augstas izšķirtspējas fotoattēlus tajos gadījumos, kad dabas objekti ir attālināti vai arī nav pieejami detalizētai fotografēšanai no nelielas distances.

  Investējot līdzekļus STEM virzienu modernizēšanā un, konkrēti, ģeomātikas attīstībā, DU spēs kvalitatīvi realizēt augsta līmeņa studiju programmas dzīvās dabas zinātņu jomā, jo to pētījumu priekšmets ir gan apkārtējās pasaules objekti un parādības, gan bioloģijā un vides zinātnē veikto pētījumu vai novērojumu gaitā iegūtie dati. Mūsdienās šāda rakstura dati ir studiju kursu un nodarbību neatņemama sastāvdaļa visās pasaules augstskolās. Turklāt, ņemot vērā ģeomātikas un atsevišķu tās nozaru, it sevišķi ĢIS un globālo pozicionēšanas sistēmu, popularitātes un pielietojuma pieaugumu lauka pētījumos bioloģijā un vides monitoringā, svarīgi ir piedāvāt studentiem jaunākos un mūsdienu prasībām atbilstošus risinājumus.

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading