• A- A A+
 • 2020. gada 1. marts – 2020. gada 31. maijs

  Aktualizēts 28.05.2020 03:07

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros.

  2020. gada 1. marts – 2020. gada 31. maijs

  Daugavpils Universitātē, sekmīgi turpinot ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) realizāciju, ir iegādāta aparatūra, kā arī aprīkojums, kas palīdz attīstīt studiju virzienus “Dzīvās dabas zinātnes”, IT, datortehnika un datorzinātne”, “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika” un   “Vides aizsardzība”.

  2020. gada pavasarī ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros tika pilnībā atjaunota un modernizēta DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”.

  DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala” (modelis “Vantage Pro2”) ir pirmā automātiskā meteoroloģiskā stacija, kuru DU iegādājās 2005. gadā. Tā ir uzstādīta dabas parkā “Dvietes paliene” (Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts) ar mērķi iegūt aktuālo informāciju par vietējiem laikapstākļiem, to sezonālo mainību un ietekmi uz Dvietes palienes hidroloģiskajiem objektiem. Meteostacijas dati tiek regulāri uzkrāti DU Vides zinātnes un ķīmijas katedras digitālo meteoroloģisko datu bāzē, sistematizēti un publicēti ikgadēju gadagrāmatu formā DU Akadēmiskajā izdevniecībā “Saule”. Līdz šim iegūtie meteodati tika izmantoti gan zinātniskiem pētījumiem, gan studiju procesā, piemēram, kā datu avots praktiskajiem darbiem ABSP “Vides zinātne” studiju kursos “Klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem”, “Vides zinātne” un “Fiziskās ģeogrāfijas pamati”. Tomēr nepārtrauktā meteostacijas darbība vairāk nekā 10 gadu garumā bija novedusi pie tās sensoru u.c. mēraparatūras darbaspēju būtiskas samazināšanās un nepieciešamības to atjaunot un modernizēt.

  DU meteoroloģisko novērojumu staciju “Putnusala” skāra vairākas nozīmīgas izmaiņas: pirmkārt, meteostacijai tika nomainīti savu laiku nokalpojušie Saules summārās radiācijas un ultravioletā starojuma sensori; otrkārt, stacijas mēraparatūra tika papildināta ar augsnes temperatūras un mitruma sensoriem un to iegūto datu rindu automātiskās uzkrāšanas un pārraides aparatūru, kas strādā sinhroni ar meteostacijas bāzes aprīkojumu un reģistrē augsnes virsējo slāņu temperatūru un mitrumu reizi stundā.
  Līdz ar meteostacijas modernizāciju tika iegūtas ne vien ticamākas Saules summārās radiācijas un UV starojuma datu rindas, bet arī uzsākts stacijas tuvumā esošās augsnes termiskā un mitruma režīma monitorings. Tā pirmie rezultāti jau ir pieejami DU studentiem un jau ir izmantoti kā datu avots studiju kursā “Augsnes zinātne” jauna praktiskā darba uzdevumu sagatavošanai un veikšanai attālināti. Tas ir īpaši noderīgi laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, un ir nepieciešams ievērot distancēšanās prasības, un praktiskie darbi klātienē šajā un citos dabaszinātņu kursos tikpat kā nav iespējami. Šādos apstākļos ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros veiktā DU meteoroloģisko novērojumu stacijas “Putnusala” modernizācija iegūst papildus nozīmi – tā ne tikai ir ļāvusi atjaunot un paplašināt meteostacijas mērinstrumentu klāstu, bet ir nodrošinājusi iespēju DU studentiem un pētniekiem turpmāk attālināti strādāt arī ar augsnes fizikālo īpašību monitoringa datiem, izmantojot DU Vides zinātnes un ķīmijas katedras uzturēto digitālo datu bāzi, uzlabojot un modernizējot studiju procesu studiju virzienā “Vides aizsardzība”.

  Studiju virziena “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika” ietvaros ir iegādāts invertēts trinokulārais mikroskops Eclipse MA200 komplektācijā ar digitālo kameru DS-Fi3 „Nikon”, kas uzlabos studiju procesa, laboratorijas darbu un pētnieciskos procesu kvalitāti. Darbā ar šo iekārtu ir iespējams veikt pētāmā objekta virsmas apskatu un iegūt attēlus palielinājumu diapazonā no 50 x līdz 1000 x. Mikroskopijas izpētē var pielietot gaišā vai tumšā lauka, polarizācijas, diferenciālās interferences kontrasta vai fluorescences vizualizācijas metodes.  Turklāt ir iespējams veikt iegūto attēlu analīzi, pielietojot lietojumprogrammu Clemex Vision.

  Studiju virziena “IT, datortehnika un datorzinātne” ietvaros iegādāta lodēšanas stacija, kuras izmantošana informācijas tehnoloģiju studiju kursos paver plašākas iespējas studējošiem pilnveidot savas praktiskās zināšanas un iemaņas visāda veida datoru un ierīču remontā un dažādu veidu elektronisko shēmu izveidē. Piemēram, nefunkcionējošo komponentu nomaiņa datoru mātesplatē, robotu komponenšu un robota vadības plates detaļu savstarpējā savienošana, un citu tehnoloģisko iekārtu izveidē. Tāpat ar mērķi uzlabot un modernizēt studiju procesu studiju virzienā “IT, datortehnika un datorzinātne” tika iegādāti serveri.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros studiju procesa uzlabošanai STEM studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes” veikta aprīkojuma iegāde mācību laboratorijām studiju un pētniecības centrā “Ilgas”, kā arī piegādāta pārvietojamā klase lauka nodarbībām.

  Mācību laboratorijās  izvietotie mikroskopi un binokulāri ir aprīkoti ar fotokamerām un mikrometru skalām, kas turpmāk ļaus ātri iegūt kvalitatīvus fotoattēlus, kā arī objektīvus datus par pētāmo objektu morfometriskajiem parametriem.  Vienā no laboratorijām uzstādīta specializēta kamera zīmējumu sagatavošanai, kā arī uzstādīts programmnodrošinājums, kas paredzēts radošu videoanimāciju veidošanai. Iegādātais programmnodrošinājums sniedz iespēju veidot multiplikācijas videoprezentācijas, kuras imitē zīmēšanas procesu un piešķir prezentācijai radošu saturu.

  Būtiska daļa no Daugavpils Universitātē īstenotajā studiju virzienā „Dzīvās dabas zinātnes”  notiekošajām nodarbībām tiek īstenotas lauka apstākļos, tādēļ to nodrošināšanai ir nepieciešams specializēts aprīkojums. Turpmāk studējošajiem lauka kursu ietvaros būs pieejama pārvietojamā klase lauka nodarbību nodrošināšanai. Pārvietojamajā lauka klasē būs iespējams nodrošināt nodarbības vienlaicīgi 20 cilvēkiem. Nepieciešamības gadījumā lauka klasē iespējams uzstādīt arī nojumi, kas turpmāk ļaus nodrošināt nodarbības arī lietainos laikapstākļos.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros Daugavpils Universitāte ir iegādājusies modernu zinātnisko aparatūru un aprīkojumu, kas tiek izmantots studiju procesa un pētnieciskās darbības modernizēšanai un uzlabošanai.

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading