• A- A A+
 • DU UNESCO Katedras ziņas

  Aktualizēts 11.03.2019 09:57

  DU UNESCO Katedras ziņas janvārī un februārī:

  Janvārī tika publicēti DU UNESCO Katedras žurnālu elektroniskie izdevumu varianti Sciendo mājas lapā:  (1) Journal of Teacher Education for Sustainability (JTES) e-ISSN 1691-5534 Volume 20 issue 2 2018. https://content.sciendo.com/view/journals/jtes/20/2/jtes.20.issue-2.xml un (2) Discourse and Communication for Sustainable Education (DCSE) e-ISSN2255-7547 Volume 9 issue 2 2018. https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/9/2/dcse.9.issue-2.xml

  Aicinām pētniekus, kuri vēlas iesniegt savas publikācijas nākamajiem abu žurnālu numuriem, kas iznāks jūnija sākumā (1) iepazīt žurnālu specifiskā satura prasības un (2) iesniegt rakstus līdz marta beigām usescochair@du.lv rakstu recenzēšanai.

  Februārī turpinājās projekta “Clicking with Voters” darbība tā II fāzē

  Turpinās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “Clicking with Voters” īstenošana, kuru vada un koordinē  Horvātijas nevalstiskā organizācija Europe House Slavonski Brod (EHSB). Finansiālu atbalstu projektam sniedz arī Latvijas Kultūras ministrija.

  Projekta “Clicking with Voters” vispārējais mērķis ir stiprināt Eiropas pilsonību, tā mērķauditorija ir jaunieši. Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gadā maijā ir tuvākais nozīmīgais notikums Eiropas Savienībā un ir svarīgi, lai jaunieši būtu motivēti tajās piedalīties.

  Daugavpils Universitātes UNESCO katedrā izveidotās darba grupas uzdevums ir organizēt projekta 2. posma aktivitātes  Latvijā. Februārī un martā ir paredzētas  tikšanās ar vidusskolēniem, tehnikumu audzēkņiem un studentiem. Tās būs veltītas jauniešu iepazīstināšanai ar šo projektu un  viņu aktīvas  līdzdalības  veicināšanai. Tiek plānotas tikšanās, diskusijas, semināri, kuru laikā Krakovas apmācībās iesaistītie studenti  un UNESCO katedras docētāji, daloties pieredzē un  runājot  par Latvijai un Eiropai nozīmīgiem jautājumiem, aicinās jauniešus uz atklātu dialogu.

  Jaunieši tiek aicināti piedalīties projekta pasākumos ne tikai kā klausītāji, bet kā aktīvi dalībnieki, veicot zinātniski pētniecisko darbus, rakstot esejas, pārdomas, skices, ceļojumu piezīmes u.c.,  tādā veidā parādot  savu  attieksmi, interesi, cerības un bažas par Eiropas nākotni.

  Paveiktais darbs februārī:

  • 11.02.19. saruna ar profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Izglītība studiju kursa ‘Personības un attīstības teorijas izglītības praksē: Sadarbības psiholoģija un pedagoģija’  studentiem par EP vēlēšanām un iespēju topošajiem maģistriem iesaistīties eseju par Latviju ES, par pilsonisko nostāju un  dažādām aktivitātēm sagatavošanā un iesaistīties informācijas izplatīšanā par eseju konkursu.
  • 19.02.19. tikšanās ar profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists studiju kursa „ Līderu un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”  studentiem par projektā “Clicking with Voters” notiekošo un par jauniešu ieinteresēšanu  aktīvai dalībai EP vēlēšanās.
  • Laika posmā no 11.02. līdz 28.02. notikušas trīs konsultācijas ar Krakovas apmācībās iesaistītajām studentēm Zandu, Diānu un Unigundi par  darba turpināšanu studentu grupās.
  • Aprīlī Daugavpils Universitātē (UNESCO katedrā) ir plānots organizēt festivālu jauniešiem. Tā ietvaros notiks dažādi  projekta  pasākumi. Sīkāka informācija par projekta saturu un iespēju piedalīties tā īstenošanā ir pieejama DU UNESCO katedrā.

  Informāciju sagatavoja DU docente Līga Antoņeviča
  Papildinformācija DU UNESCO katedrā

  DU UNESCO Katedra piedalījās Parīzes Forumā

  20. un 21. februārī DU UNESCO Katedras vadītāja piedalījās UNESCO un WISE pasākumos WISE-Paris Foruma “Educating Futures: Fostering Learning Societies”:

  • (1) 20. februārī UNESCO Ģenerālmītnē , kur pasākumu organizēja UNESCO, WISE un UNODC un (2) 21. februārī pasākumā, kuru organizēja WISE ar pasākuma patronu E. Makronu.  Uzaicinājumu DU Katedras vadītāja saņēmu kā WISE biedrs kopš 2009. gada un kā DU UNESCO Chairholders.

  Katedras vadītāja UNESCO Ģenerālmītnes pasākumā piedalījos divās paneļdiskusijās (1) Dot iespēju skolotājiem 21. gs. kontekstā  un, (2) Globālā pilsonība miermīlīgām un iekļaujošām sabiedrībām. Paneļdiskusijās bija pieaicināti augsta ranga autoritātes un dažāda profila atbildīgie no dažādiem pasaules reģioniem. Otrajā dienā tika apmeklētas četras paneļdiskusijas, kuras notika Palais De Tokio (1) mācīšanās no mācīšanās, (2) aktīvu un refleksīvu pilsoņu veidošana rītdienai, (3) pārdomājot mācīšanos iekļaujošam darbam nākotnē un (4) izturīgu skolu līderu attīstība.

  Paneļdiskusijas abos pasākumos deva iespēju iepazīt diskusijās skartos jautājumus no dažādu pasaules reģionu perspektīvām un pieredzēm.

  Plašāku informāciju par notikumiem var iegūt DU UNESCO Katedrā
  Parādes 1 – 220
  E-pasts: unescochair@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading