• A- A A+
 • DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1

  PDF

  RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

  Socioloģija / Sociology / Социология

  Aleksandrs Ivanovs

  The Impact of Metahistory on Ethnic Identity: The Case of the Latvian Diaspora in the Soviet Union in the 1920s–1930s

  Metavēstures ietekme uz etnisko identitāti: latviešu diasporas piemērs Padomju Savienībā 1920.-1930. gados

  Влияние метаистории на этническую идентичность: на примере латышской диаспоры в Советском Союзе в 1920-х-1930-х годах

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(1)

  PDF

  Вера Комарова, Светлана Королёва

  социальнЫй контекст СОЗДАНИЯ, перевода и восприятия

  УЧЕБНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 1990-х, 2000-х и 2010-х годов

  1. gados, 2000. gados un 2010. gados izdoto ekonomikas mācību grāmatu veidošanas, tulkošanas un uztveres sociālais konteksts

  Social context of creation, translation and perception of textbooks on economics

  of the 1990s, 2000s and 2010s

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(2)

  PDF

  Ekonomika / Economics / Экономика

  Наталья Селиванова-Фёдорова, Динара Тутаева, Татьяна Рогова

  ЭкономическИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ И ВНУТРИ СТРАН: ГДЕ ОНИ СИЛЬНЕЕ В XXI ВЕКЕ?

  Ekonomiskās atšķirības starp valstīm un to iekšienē: kur tās ir lielākas 21. gadsimtā?

  Economic differences between countries and within them: where are they bigger in the XXI century?

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(3)

  PDF

  Jurijs Kočetkovs, Jeļena Sventicka

  PAŠNODARBINĀTĪBAS ĪPATNĪBAS LATVIJĀ

  Characteristics of self-employment in Latvia

  Особенности самозанятости в Латвии

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(4)

  PDF

  Jānis Kudiņš, Irēna Kokina

  Economic inequality among older people

  IN THE EUROPEAN UNION

  Ekonomiskā nevienlīdzība gados vecāku cilvēku vidū Eiropas Savienībā

  Экономическое неравенство среди пожилых людей в Европейском союзе

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(5)

  PDF

  ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

  Zinātniskie projekti / Scientific projects / Научные проекты

  Inta Ostrovska, Baiba Rivža, Ludmila Aleksejeva, Ilona Maksimčika

  Tūrisma nozares izaicinājumi Latgalē COVID-19 pandēmijas laikā

  DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(6)

  PDF

  Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses /

  Защищённые докторские диссертации

  Olga Arhipova

  VARIATĪVO MODUĻU SISTĒMA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU PROFESIONĀLAJĀ PILNVEIDĒ

  VARIATIVE MODULE SYSTEM IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT

  OF THE HEADS OF GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS

  PDF

  Edmunds Čižo

  EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU FINANŠU ATTĪSTĪBAS IZMAIŅU IETEKME UZ EKONOMISKO IZAUGSMI LAIKA PERIODA NO 1995. GADA LĪDZ 2017. GADAM

  Influence of CHANGES IN THE FINANCIAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES on their ECONOMIC GROWTH IN THE PERIOD  1995-2017

  PDF

   

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading