• A- A A+
 • Daugavpils Universitātes dalība 4. starpaugstskolu maģistrantu lasījumos Liepājas Universitātē

  Aktualizēts 04.04.2016 10:04

  LIELUPE 020LIELUPE 0232016. gada 18. martā Daugavpils Universitātes studenti kopā ar DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta (HSZI) pētnieci Mārīti Kravali- Pauliņu un HSZI vadošo pētnieci Eridianu Oļehnoviču devās uz Liepāju, lai piedalītos 4. Latvijas starpaugstskolu pedagoģijas un izglītības zinātnes maģistrantu lasījumos  “Izaicinājumi, aktualitātes un inovāciju izglītības zinātnēs un pedagoģijā”. Savas maģistra darba pētījumus veiksmīgi prezentēja profesionālās maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” 2. kursa studenti – Ilze Desetniece, Viktors Gallers, Gunita Kļaviņa un IVF maģistra studiju  programmas „Skolotājs” 2. kursa studente Žanna Puntaka.

  Smelties pieredzi līdzi devās arī profesionālās maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” 1.- 2. kursa studentes-  Aļona Geižane, Solvita Dzērkale, Aina Odiņeca, maģistra studiju  programmas “Angļu-zviedru skolotājs”  1. kursa studentes- Armanda Vingre, Diāna Babjuka, un IVF profesionālā bakalaura programmas „Skolotājs” 2. kursa studente Sintija Giptere.

  LIELUPE 033Konferences laikā studentiem bija iespēja ne tikai piedalīties lasījumos ar saviem zinātniski- pētnieciskajiem darbiem, bet arī iesaistīties grupu darbos un diskusijās par aktuālākiem problēmjautājumiem  izglītības zinātnē un pedagoģijā.

  Konferencē bija ieplānotas aktivitātes arī docētājiem, kuri diskutēja par dažādām  pētniecības tēmam un plānoja turpmāko sadarbību pētniecības jomā.

  kopbildeKonferences nobeigumā maģistranti, kuri piedalījās lasījumos ar saviem zinātniskajiem darbiem, saņēma Apliecību par dalību konferencē, bet docētāji par atbalstu studentiem zinātniski-pētniecisko darbu izstrādē saņēma Pateicības rakstu.

  Pirms došanās mājup, mums bija bija dota lieliska iespēja apskatīt Liepājas pilsētas skaistākās vietas un pabūt pie jūras.Paldies konferences vadītājiem  un organizatoriem! Īpašs paldies profesorei A.Samusevčai un Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekānei profesorei I.Miķelsonei par lielo ieguldījumu konferences norisē.  Kā arī paldies profesoriem, docētājiem no Latvijas Universitātes, kuri palīdzēja un bagātināja studentu darbu grupās.

  Dažu dalībnieku spilgtākie iespaidi:

   Ilze Desetniece: „18.marta brauciens uz Liepāju deva daudz pozitīvu iespaidu. Maģistrantu lasījumos bija iespēja satikt līdzīgi domājošos un diskutēt par problēmām mūsdienu izglītībā. Lai arī diena bija vējaina, kā jau Liepājā tas ir ierasts, pastaiga gar jūras krastu un vēsturiskā centra iepazīšana deva jaunu spēku turpināt iesāktās lietas”.                                                                                                                                    Aina Odiņeca: „Šoreiz neprezentēju sava maģistra darba pētījumu, taču jutos gandarīta par to, ka izmantoju iespēju apmeklēt konferenci Liepājas Universitātē. Nozīmīgākie ieguvumi: jauna pieredze zinātniski – pētniecisko darbu aizstāvēšanā (pareiza prezentācijas satura un tehnisko nianšu noformēšana, klātesošo iespējamie jautājumi u.tml.), kas noderēs, gatavojoties sava maģistra darba aizstāvēšanai; pozitīvās enerģijas lādiņš ”

  Aļona Geižāne: ”Satriecoši patīkami iespaidi! Visspilgtāk atmiņā palika dalība aktivitātē „ Grupu ziņojumu sagatavošana” un iegūtā informācija par japāņu valodas apgūšanas iespējām. Patīkamā kompanijā pavadītais laiks ceļā līdz Liepājai un atpakaļceļš mājup nelikās nemaz tik tāls”.

  DU dalībnieku vārdā pateicamies Dr.paed. Mārītei Kravalei- Pauliņai un Dr.paed. Eridianai Oļehnovičai par doto iespēju apmeklēt konferenci un par brīnišķīgi organizētu ekskursiju! Paldies DU administrācijai par transporta nodrošināšanu!

  Papildus informācija:
  Sintija Giptere un
  Aina Odiņeca
  E-pasts:bjcdagda@inbox.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading