• A- A A+
 • “Daugavpils Universitātes pētniecības projektu konkursa” rezultāti

  Aktualizēts 21.02.2018 18:50

  Daugavpils Universitātē ir noslēgusies atjaunotā “Daugavpils Universitātes pētniecības projektu konkursa” projektu pieteikumu izvērtēšana.

  “Daugavpils Universitātes pētniecības projektu konkursa” vispārīgie mērķi:

  • nodrošināt DU zinātniskās darbības attīstību un zinātnisko izcilību;
  • veicināt DU akadēmiskā, zinātniskā personāla un studējošo pētniecisko izaugsmi;
  • sekmēt zinātnisko rezultātu praktisko pielietojamību, sadarbību ar privāto sektoru un papildu ārējā finansējuma piesaisti;
  • veidot inovatīvas starpdisciplināras pētnieciskās grupas aktuālu pētniecisko tēmu ieviešanai.

  “Daugavpils Universitātes pētniecības projektu konkursa” specifiskie mērķi:

  • DU maģistrantu, doktorantu, doktora grāda pretendentu iesaiste zinātniskajā darbībā;
  • Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs indeksētu publikāciju skaita pieauguma veicināšana DU.

  “Daugavpils Universitātes pētniecības projektu konkursa” fonds – EUR 25000,00.

  Kopumā tika iesniegti 34 projektu pieteikumi.

  Bioloģija – 18 projektu pieteikumi;

  Ekonomika – 7 projektu pieteikumi;

  Pedagoģija – 4 projektu pieteikumi;

  Literatūrzinātne – 2 projektu pieteikumi;

  Valodniecība – 1 projekta pieteikums;

  Kultūra un zinātnes vēsture – 1 projekta pieteikums;

  Psiholoģija – 1 projekta pieteikums.

  Lai organizētu iesniegto projektu izvērtēšanu, DU Zinātnes padomē tika apstiprināta projektu izvērtēšanas ekspertu komisija 7 LZP ekspertu datu bāzē iekļautu zinātnieku sastāvā, no kuriem 4 –  Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis, Dr. biol., prof. Artūrs Škute, Dr. geol., asoc. prof. Juris Soms un Dr. biol., doc. Dāvis Gruberts izvērtēja dabaszinātņu nozarē iesniegtos projektus, un 3 eksperti – Dr. philol., prof. Maija Burima, Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr. psych., asoc. prof. Valērijs Dombrovskis izvērtēja humanitāro un sociālo zinātņu nozarē iesniegtos projektus. Neviens no ekspertu komisijas locekļiem nav iesaistīts iesniegto projektu realizēšanā.

  Pamatojoties uz 19.02.2018. ekspertu komisijas sēdes izvirzīto priekšlikumu, 20.02.2018. DU Zinātnes padome nolēma apstiprināt finansiālā atbalsta piešķiršanu 11 projektu ieviešanai: 6 – dabaszinātņu nozarē, 5 – humanitāro un sociālo zinātņu nozarē.

  ATBALSTĪTIE PROJEKTI

  N.p.k. Projekta numurs Projekta nosaukums Projekta vadītājs Projekta summa
  1. 14-95/32 Latvijā sastopamo invazīvo gliemežu sugu ekoloģija, imunoloģija un uzvedība Dr. biol., pētn. Inese Kivleniece EUR 2500,00
  2. 14-95/22 Pachyrhynchus Germar, 1824 ģints sistemātikas izpēte, pielietojot DNS barkodēšanu Mg. biol., zin. asist. Anita Rukmane EUR 1941,00
  3. 14-95/13 Jaunas metodes izstrāde mērķtiecīgai par augu izturību atbildīgo gēnu darbības regulācijai Dr. biol., prof. Inese Kokina EUR 2500,00
  4. 14-95/23 Latvijas svešzemju floras analīze un to invazivitātes statusa precizēšana Dr. biol., vad. pētn., doc. Pēteris Evarts-Bunders EUR 2430,00
  5. 14-95/31 Abinieku multiparazītisma starpdisciplināra izpēte „One-health” koncepcijas ietvaros Dr.biol., vad. pētn. Muza Kirjušina EUR 2432,00
  6. 14-95/19 Ar attālinātās datu iegūšanas instrumentiem aprīkotu feromonu lamatu izstrāde un aprobācija ES nozīmes īpaši aizsargājamo vaboļu sugu pētījumiem Dr. biol., vad. pētn. Uldis Valainis EUR 872,00
  7. 14-95/16 Starpdisciplinārā konsorcija izveidošana investīciju klimata monitoringa nodrošināšanai Dr. oec., pētn. Аlīna Ohotina EUR 2460,00
  8. 14-95/7 Ziemeļamerikāņu literatūras novitāšu izpēte un integrēšana mācību procesā un zinātnes komunikācijā Dr. philol., asoc. prof. Sandra Meškova EUR 2500,00
  9. 14-95/18 Zaļā ekonomika: koncepcijas izstrāde un novērtējuma metodikas aprobācija uz ES datiem Dr. oec., vad. pētn. Olga Lavriņenko EUR 2430,00
  10. 14-95/27 Kultūras un masu komunikācijas parādību izpēte kognitīvā, sociolingvistiskā un sastatāmā aspektā Dr. philol., prof. Vilma Šaudiņa EUR 2500,00
  11. 14-95/6 Latvijas  pašvaldību administratīvo teritoriju sociāli ekonomiskās drošības vērtējums dinamikā no 2011. līdz 2016. gadam Mg. oec. Andrejs Smirnovs EUR 2435,00

  Aicinām projektu vadītājus ierasties DU Zinātņu daļā no 26.02.2018. līdz 02.03.2018., lai noslēgtu līgumus par projektu realizāciju.

  DU Zinātņu daļa izsaka pateicību visiem projektu sagatavotājiem par DU iekšējās pētniecības projektu konkursa idejas atbalstu ar inovatīvu projektu koncepcijām, kas demonstrē DU zinātniskā un akadēmiskā personāla daudzpusīgo zinātnisko kapacitāti.

  Papildu informācija:
  Vienības iela 13, 219. kab.
  Tālr. 654 25452
  Mob. t. 22042902
  E-pasts: zinda@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading