• A- A A+
 • Diskusiju sērija par skolotāju darba apstākļiem un profesionālās attīstības iespējām

  Aktualizēts 08.10.2014 18:46

  11809-13045-n5.oktobrī tika atzīmēta Pasaules Skolotāju dienas 20 gadadienu. Šajā gadā skolotāju misija un loma sabiedrības attīstībā tiek īpaši izcelta, tāpēc Daugavpils Universitātes UNESCO katedra, Ilgtspējīgas izglītības institūts un BBCC organizēja diskusiju sēriju, lai apspriestu globālo situāciju par skolotāju darba apstākļiem, profesionālās attīstības iespējām un pedagoģiskajām inovācijām izglītībā.

  19. septembrī DU UNESCO katedra aicināja skolotājus, izglītības dabiniekus un ikvienu, kam ir svarīgs skolotāja darbs uz diskusiju Skolotāji 21. gadsimtā. Diskusijā piedalījās Daugavpils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu atsaucīgākie skolotāji un Ilgtspējīgas izglītības institūta pētnieki. Tika skatīti vairāki jautājumi, kuri tika analizēti  Pasaules Skolotāju dienas 20. gadadienas pasākumā UNESCO Parīzē un Pasaules Skolotāju dienai veltītajā UNESCO Forumā, kas notika 6. -7. oktobrī.

  DU UNESCO Katedra pašreiz ir vienīgā ar skolotāju izglītības pārorientēšanu saistītā UNESCO Katedra Baltijas valstīs. Katedras pārstāvji piedalījās minētajos pasākumos, kas notika Parīzē.
  Diskusija tika organizēta ar mērķi noskaidrot skolotāju un Institūta pētnieku pieredzi un svarīgākos ieteikumus, kurus ir jāņem vērā, risinot skolotāju darba apstākļu un skolotāja tālākizglītības jautājumus. Pētnieki uzsvēra plašākos ar izglītības attīstību un tās procesu pārvaldi kontekstus. Skolotāji savus priekšlikumus skatīja skolas, izglītības un sabiedrības kontekstos.

  24. septembrī Daugavpils Universitātē 9. Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros norisinājās diskusijas ar topošajiem skolotājiem un docētājiem. Diskusijās tika apspriesti jautājumi par skolotāja darba un dzīves apstākļiem, kā arī tika runāts par inovācijām izglītībā. Saskaņā ar studentu domām skolotāja darbs netiek pietiekami novērtēts sabiedrībā, jo skolotājam  jāuzņemas liela atbildība par bērnu audzināšanu un izglītošanu, darbam raksturīga liela emocionālā spriedze, skolotājs saņem samērā mazu darba algu, pastāv liels birokrātiskais slogs, nepieciešams nepārtraukti attīstīties. Tomēr tika arī atzīts, ka apstākļi skolās uzlabojas, tiek uzlabota skolas fiziskā vide, pateicoties ESF finansējumam. Lielākais ieguvums no skolotāja darba ir gandarījuma izjūta par paveikto. Diskusijās iesaistītie Daugavpils Universitātes docētāji uzsvēra, ka skolotājam ir svarīgi atrasties harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi. Savukārt inovācijas izglītībā – tās būtu jaunas metodes, lai atrisinātu konkrētas problēmsituācijas, izmantojot darbības pieeju. Kopumā tika secināts, ka skolotāja darbs ir komplekss un skolotāji redz pasauli kompleksāk nekā citi cilvēki.

  Starptautiska tikšanās un diskusija par pārrobežu sadarbību skolotāju tālākizglītībā starp DU UNESCO Katedru, Ilgtspējīgas izglītības institūtu, Minskas skolotāju tālākizglītības akadēmiju (Department of Pedagogics and Management in Education, Academy of Post-Graduate), Braslavas ģimnāzijas administrāciju un pedagogiem un DU Pedagoģijas doktorantūrā studējošajiem Lietuvas topošajiem zinātniekiem notika  26. oktobrī.  Pasākumu vadīja DU UNESCO Katedras vadītāja profesore I. Salīte. Baltkrievijas partneri Latvijas un Lietuvas kolēģiem sniedza ieskatu skolotāju izglītības jautājumu risināšanā. Tika raksturota Minskas pieeja skolotāju kvalifikācijas  paaugstināšanai un meistarklasē demonstrēta Braslavas ģimnāzijas pieredze. Visu trīs valstu dalībnieku uzrunas ievirzījās diskusijā, kurā atklājās, ka metodoloģiskais pamats un katrai valstij raksturīgāko ideju akcenti sākotnēji rada iespaidu, ka pastāv lielas atšķirības, bet  sarunas gaitā noskaidrojās, ka dažādība pazūd, ja pieredzes tiek skatītas darbības pētījuma pieejas perspektīvā. Šādi salīdzinošie pētījumi starp trim kaimiņvalstīm ir aktuāli, turklāt DU UNESCO Katedra un Ilgtspējīgas izglītības institūts kā aktīvi dalībnieki piedalīsies starptautiskajā sadarbībā, kura tika uzsākta izglītības pētījumos pēc Dekādes izglītībai ilgtspējīgai attīstībai noslēguma. Tikšanās pasākumā bez sadarbības iespēju apspriešanas tika iekļauta arī diskusija par skolotāju darba apstākļiem un profesionālās attīstības iespējām. Šo jautājumu apspriešanā trīs valstu pieredžu skatījumā, kur ir daudz līdzīgā un ir arī atšķirīgā, tika rasts secinājums: skolotāju misijas un tai atbilstošas skolotāju darbības perspektīvā nav nepārvaramu šķēršļu savstarpējai sapratnei un sadarbībai. Universālās skolotāju darbības vērtības ir atpazīstamas skolotāju priekšstatos par viņu darbā vēlamo, skolotāju darbs atpazīstams kā dzīvā pieredze.

  Daugavpils Universitāti  Pasaules Skolotāju dienā un šai dienai veltītajā Forumā pārstāvēja DU UNESCO Katedras vadītāja profesore Ilga Salīte, informācija par notikušajām diskusijām tika ierakstīta Skolotāju dienai un tās Forumam izveidotajā Pasaules Skolotāju dienas notikumu kartē.

  Papildu informācija:
  DU UNESCO katedra
  Parādes iela 1 – 220
  Liene Briede
  UNESCO katedras lietvedības sekretāre
  E-pasts: liene.briede@du.lv

  Inta Ostrovska
  DU UNESCO katedras docente
  E-pasts: inta.ostrovska@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading