• A- A A+
 • DU absolventu pētījumu un izglītības centra ilgtspējīgai izglītībai biedru tikšanās

  Aktualizēts 24.11.2017 11:06

  15. BBCC/JTES starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Daugavpils Universitātes (DU) absolventu pētījumu un izglītības centra ilgtspējīgai izglītībai biedri – skolotāji, doktorantūras studenti,  DU mācībspēki  – atsevišķā sekcijā prezentēja  savus pētījumu rezultātus un diskutēja par problēmām un novitātēm Latvijas izglītības telpā. Pavisam tika prezentēti 6 nozīmīgi ziņojumi par izglītībā aktuālām tēmām un sekcijas darbā. Diskusijās piedalījās 23 konferences dalībnieki.

  DU docētājas Larisa Silova un Elfrīda Krastiņa  klausītājus iepazīstināja ar pētījumu „Pašregulācijas paradumu veidošanās pirmsskolas vecumā – pamats ilgtspējīgai attīstībai”. Prezentācijā tika analizēti gan skolotāju aptaujas rezultāti, gan paradumu veidošanas teorētiskie aspekti un metodiskās iespējas to pilnveidei pirmsskolā un skolā.

  Klausītājus uzrunāja Latvijas Universitātes (LU) doktorantes Ineses Eglītes prasme veidot dziļi personisku stāstījumu par pētāmo problēmu: „Komunikācijas komponents  integrēta satura un valodas apguves procesā pirmsskolā”. Prezentācijā tika analizētas psiholoģijas un psiholingvistikas teorijas par pirmsskolas vecuma bērnu valodas un runas attīstības likumsakarībām, pedagoģijas teorijas par pedagoģiskā procesa plānošanu pirmsskolā un bilingvālo mācību teorijas.

  DU doktorantes Ieva Lazda un Antra Balode aktualizēja problēmu  par skolotāju iesaistīšanos e-twinning projektos. Interesi izraisīja autoru pieredze šajā programmā.

  DU docētājas Elga Drelinga un Lolita Jonāne prezentēja „Darbības pētījumu ilgtspējīgas izglītības veicināšanai: Daugavpils Universitātes zinātniski praktisko  konferenču pieredze”. DU jau četrus gadus tiek rīkotas tematiskās skolotāju konferences, kurās kopumā ir piedalījušies vairāk nekā 600 pedagogi, augstskolu mācībspēki, zinātnieki, pētnieki, Izglītības ministrijas pārstāvji, mācību grāmatu autori, izdevniecību pārstāvji. Konferences tiek rīkotas kā ietvars, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp izglītības jomas speciālistiem, savstarpējo bagātināšanos un apzinātu tālākizglītības vajadzības un perspektīvas. Dalībnieku viedokļu par ieguvumiem  kontentanalīze parāda kā mainās attieksme pret dalību konferencē: no faktu konstatēšanas, ka tika „iegūta jauna informāciju” uz to, ka „gūtās idejas noderēs manā darbā”. Pētījumā tiek secināts, ka mērķtiecīga skolotāju iesaistīšana prakses un teorijas sinerģijas veidošanā, pieredzes apmaiņā, veicina skolotāju dziļāku izpratni par ilgtspējīgas izglītības mērķiem un to īstenošanu.

  Emocionālas pārdomas izraisīja DU doktorantes Maritanas Gorinas audžuģimenes pieredze un pētījums: „Audžuģimenes atbalsts dzīves pieredzes nodošanā bez vecāku gādības palikušiem bērniem”.

  Interesi izraisīja arī DU doktorantes Austras Reihenovas pieredze matemātikas mācīšanā vidusskolā. Lai arī daži viņas pieņēmumi izraisīja asas diskusijas, tomēr visi klātesošie augstu novērtēja skolotājas ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un matemātiskās izpratības veidošanā.

  Savukārt LU doktorante Jelena Volkinšteine klausītājus iepazīstināja ar jaunu, aprobētu modeli ķīmijas skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei, kas akcentē uzmanību uz ciklisku savas profesionālās darbības analīzi un sadarbības veicināšanu mācīšanās grupās.

  Sekcijas darbu vadīja DU profesore Elfrīda Krastiņa un DU absolventu pētījumu un izglītības centra  ilgtspējīgai izglītībai biedri Dace un Armands Līcīši. Sekcijas vadītāju un dalībnieku jautājumi un komentāri rosināja ikkatru bagātināties ar gūtajām atziņām un kolēģu pieredzi, iedziļināties aktualizētajās problēmās un meklēt tām ilgtspējīgus risinājumus.

  Informāciju sagatavoja:
  DU lektore, DU absolventu pētījumu un izglītības centrs  ilgtspējīgai izglītībai
  Elga Drelinga
  E-pasts: elga.drelinga@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading