• A- A A+
 • DU Izglītības un vadības fakultātes pārstāvji piedalījās 5. Latvijas starpaugstskolu maģistrantu lasījumos „Izglītība un tās pētniecība ilgtspējīgai attīstībai”

  Aktualizēts 20.02.2017 18:20

  Š. g. 2. februārī Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmu „Izglītība” un „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” studējošie un docētāji piedalījās 5. Latvijas starpaugstskolu izglītības zinātnes un pedagoģijas maģistrantu lasījumos  „Izglītība un tās pētniecība ilgtspējīgai attīstībai”, kas šogad notika Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultātē LU 75. zinātniskās  konferences ietvaros.

  Lasījumi tika organizēti 3. sekcijās, kurās savus pētījumus prezentēja 25 maģistranti no Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. To vidū arī DU profesionālā maģistra studiju programmas „Izglītība” 3. kursa maģistrantes: Inna Dvorecka dalījās atziņās un pieredzē par ārvalstu studējošo komunikatīvo kompetenci krievu valodas runātprasmes pilnveides procesā, Inese Vorza aktualizēja mediju kompetences pilnveidi angļu valodas apguvē vidusskolā, bet Laima Tukāne-Grosa prezentēja pētījumu par starppriekšmetu saiknes īstenošanu fizikas un matemātikas mācību procesā vidējā izglītībā. Starpaugstskolu maģistrantu lasījumos  bija lieliska iespēja ne tikai prezentēt savu pētījumu, izteikt viedokli, idejas, bet arī uzklausīt citu augstskolu studējošos, diskutēt par izglītībā un karjerā aktuālajiem jautājumiem un problēmām, jo pētījumu  tematika bija ļoti plaša.

  L. Tukāne – Grosa stāsta: ”Sekcijās prezentāciju tematika tika komplektēta pēc starpdisciplinaritātes principa, lai tiktu apvienotas daudzveidīgas pētnieciskās refleksijas, piem. par līdera prasmju veidošanos, starpkultūru kompetencēm, skolēnu pašizpēti karjeras veidošanā, radošo pašizpausmi dziedāšanā utt. Tādējādi bija iespēja uzklausīt dažādus viedokļus, paplašināt savu redzesloku, dalīties savā pieredzē, bet pieļauju, ka lietderīgāk būtu darboties sekcijās, kur visi ir eksperti konkrētajā nozarē, līdz ar to būtu iespēja jau piedāvāt konkrētus piemērus, risinājumus. Būtiskākais ieguvums bija iespēja publiski uzstāties un protams, arī sertifikāta ieguve. Secinājām, ka pētījumus veicam par ilgtspējīgai izglītībai nozīmīgiem un aktuāliem tematiem.”

  Par iespēju piedalīties maģistrantu lasījumos priecīgi bija arī „atbalsta” grupas dalībnieki-1. un 2. kursa studējošie Irina Zeņina, Laura Lipska, Olga Ivanova, Viktorija Baranovska, Svetlana Želneronoka,  Rasma Svikle, kuriem maģistra darba pētījums vēl tikai top. S. Želneronoka stāsta: „Starpaugstskolu maģistrantu lasījumos ir lieliska iespēja tikties ar studējošajiem no dažādām Latvijas augstskolām. Klausoties prezentācijas, varējām uzzināt par iespējamiem problēmu risinājumiem un interesantiem atklājumiem izglītībā. Piemēram, viena maģistrante savā pētījumā tika atklājusi tiešu sakarību starp pasniedzēju līderības prasmēm un studējošo panākumiem mācībās. Šāda veida  pasākumi sniedz plašu ieskatu izglītības jomas aktuālos pētījumos, iedvesmo tos studējošos, kuri vēl tikai raksta savus maģistra darbus.”

  Par ieguvumiem stāsta arī Dr. paed., docente Inta Ostrovska: „Kaut arī šogad Latvijas starpaugstskolu izglītības zinātnes un pedagoģijas maģistrantu lasījumi notika jau piekto reizi, es tajos piedalījos pirmo reizi. Manuprāt, šis ir pietiekami nozīmīgs pasākums gan studējošajiem, gan arī docētājiem. Maģistrantiem lasījumos bija iespēja satikt līdzīgi domājošus kolēģus un diskutēt par problēmām mūsdienu izglītībā. Varēja iegūt jaunu pieredzi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā, piemēram, pareiza prezentācijas satura  un tehnisko nianšu noformēšana, klātesošo iespējamie jautājumi utt.  Lasījumu laikā bija ieplānotas aktivitātes arī augstskolu docētājiem, kuri diskutēja par dažādām izglītības problēmām un iespējām, kā arī plānoja turpmāko sadarbību. Man personīgi ļoti saistoša šķita PhD Ingas Belousas lekcija “Ilgtspējīga izglītības attīstība un tās pētniecība”. No tās smēlos idejas un iedvesmu ilgtspējīguma skaidrojumam, ko izmantošu savā darbā turpmāk. Vēlos pateikties Dr. paed. Eridianai Oļehnovičai par organizatorisko palīdzību!  Paldies DU administrācijai par  atbalstu un nodrošināšanu ar transportu!”

  Nākamgad 6. starpaugstskolu  maģistrantu lasījumi notiks Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

  Materiālu sagatavoja: profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” 1. studiju gada studējošā Rasma Svikle.

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading