• A- A A+
 • DU licencēta profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un finanšu procesi”

  Aktualizēts 08.04.2020 23:15

  2020. gada 25. martā Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) notika attālinātā Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums piešķirt licenci Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmai (PBSP) „Biznesa un finanšu procesi”.

  PBSP „Biznesa un finanšu procesi” izveidota saskaņā ar „Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu”, ko 2018. gadā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrija.

  PBSP „Biznesa un finanšu procesi” studējošajiem paredz  pilna vai nepilna laika studijas un uzņēmuma vadītāja vai finansista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. Profesionālā bakalaura studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti vairāki nozares profesionāļi, darba devēji un ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvji.

  PBSP „Biznesa un finanšu procesi” ir unikāla ne tikai Latgales reģionā un valsts mērogā, bet arī pārrobežu kontekstā, ko nosaka programmas starpdiciplinārā ievirze. Programmas saturā integrēti studiju kursi attīstības ekonomikā, grāmatvedībā, uzņēmējdarbībā, finansēs, digitālo risinājumu apguvē, e-komercijā, projektu un kvalitātes vadībā, viedajā pārvaldībā, starptautiskās vides un globalizācijas izpētē, nodrošinot augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu vietējo un starpreģionālo ekonomisko procesu analīzei un prognozēšanai. PBSP „Biznesa un finanšu procesi” svešvalodu modulis sagatavo studējošos darbam starpreģionāla un starptautiska mēroga uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, privātajā sektorā.

  Programmu izstrādāja:

  Programmas direktore – DU SZF Ekonomikas katedras docente Dr. oec. Ludmila Aleksejeva; programmas profesionālo kvalifikāciju izstrādes koordinatores – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja, Dr. oec. Elita Jermolajeva (uzņēmuma vadītāja kvalifikācija), DU SZF Ekonomikas katedras docente Dr. oec. Aina Čaplinska (finansista kvalifikācija); programmas satura eksperti – DU Finanšu un uzskaites daļas vadītāja Mg. oec. Rita Baltere, Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore Dr. oec. Natālija Konovalova, SIA “Rols” vadītājs, Mg. oec. Aleksejs Homutiņins, DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētniece Dr. oec. Alīna Ohotina, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Ekonomikas katedras vadītāja Dr. oec. Ingrīda Veipa; nozares eksperte – Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Dr. oec. Sandra Ežmale.

  2020. gada 5. martā notika PBSP „Biznesa un finanšu procesi” novērtēšanas komisijas vizīte, kuras laikā eksperti tikās ar DU vadību, studiju programmas vadību, docētājiem un darba devējiem.

  Daugavpils Universitātes vadība un programmas izstrādātāji ekspertu komisiju iepazīstināja ar DU galvenajiem stratēģiskajiem virzieniem, programmas izstrādes mērķiem un atzīmēja jaunizveidotās programmas sasaisti ar DU stratēģisko virzienu “Reģionālistika”.

  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš ekspertiem pamatoja jaunizveidotās programmas absolventu nepieciešamību Daugavpils tautsaimnieciskajai attīstībai.

  Jaunizveidotās programmas potenciālos darba devējus pārstāvēja A/S „Swedbank” filiāles „Daugavpils” vadītāja Iveta Salekalne un Finanšu centra vadītājs Edmunds Užens, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Sandra Ežmale, A/S „Latvijas Maiznieks” finanšu direktors Pāvels Meņšikovs, SIA „Rols” valdes priekšsēdētājs Aleksejs Homutiņins un SIA „POZIT” valdes locekle Vija Juhneviča.

  Pateicamies DU vadībai, PBSP „Biznesa un finanšu procesi” izstrādātājiem un darba devējiem par atbalstu un aktīvo līdzdalību licencēšanas procedūrā!

  Studiju programma ir izstrādāta ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/019 „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros. Projekta vadītāja – prof. Maija Burima.

  Papildu informācija

  DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs
  Vienības iela 13, 218. kab.
  Tālrunis: 65425652

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading