• A- A A+
 • DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs par studiju kursu izstrādi sociālajā un pilsoniskajā jomā

  Aktualizēts 14.03.2019 09:11

  2019. gada 13. martā Daugavpils Universitātē (DU) notika darbseminārs ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros par sociālās un pilsoniskās jomas apakšprogrammas studiju kursu izstrādi un studiju rezultātu kartēšanu, kā arī apakšprogrammas studiju satura prezentācija darba devējiem.
  Seminārā piedalījās projekta vadītāja Eridiana Oļehnoviča, apakšprogrammas koordinatore obligātā satura kopīgo studiju kursu izstrādei Mārīte Kravale-Pauliņa, projekta koordinatores Inese Hodanova, apakšprogrammas koordinatore Siginita Gabrāne, eksperte moduļa izstrādē Ilze Šenberga, eksperte Tatjana Kuzņecova, eksperts Andris Kupšāns (DU), eksperte Ausma Golubeva (Latvijas Universitāte) un eksperts Imants Kukuļs (nodibinājums “Iespējamā misija”), kā arī darba devēju pārstāvji Ināra Sprindžuka, Aiga Hudabčonoka.
  Semināru atklāja projekta vadītāja Eridiana Oļehnoviča, kura iepazīstināja ar projekta aktualitātēm.
  Projekta eksperte, Dr. hist., DU vēstures katedras docente T. Kuzņecova iepazīstināja semināra dalībniekus ar refleksijām par vidusskolas standarta projektu sociālajā un pilsoniskajā jomā, piedāvājot plašu un detalizētu standarta izvērtējumu. Pēc T. Kuzņecovas ziņojuma izraisījās diskusija, kuras laikā semināra dalībnieki izteica savu viedokli. Tika pārrunāts jautājums par sociālās un pilsoniskās jomas apakšprogrammā izstrādājamo studiju kursu apguves rezultātu  sasaisti ar vidusskolas standarta projekta sasniedzamajiem rezultātiem.
  Moduļa eksperte I. Šenberga, balstoties uz jau izstrādāto studiju kursu analīzi, norādīja uz nepieciešamību pilnveidot atsevišķus aspektus. Saistībā ar izstrādājamo studiju kursu saturu uzmanība tika pievērsta sekojošiem jautājumam: lietojamie jēdzieni, satura strukturēšana un atbilstība kā kursa pamatidejai, tā arī kompetenču pieejas prasībām. Izraisījās diskusija par jēdzienu atlasi un akcentiem studiju kursu saturā.
  Apakšprogrammas koordinatore obligātā satura kopīgo studiju kursu izstrādei M.Kravale-Pauliņa iepazīstināja klātesošos ar to, kā jānotiek studiju rezultātu formatēšanai un kartēšanai.
  Apakšprogrammas koordinatore sociālajā un pilsoniskajā jomā S. Gabrāne prezentēja darba devējiem integrētā profesionālā pedagoģijas bakalaura studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammu sociālajā un pilsoniskajā jomā, iepazīstinot gan ar izstrādājamās apakšprogrammas mērķi un uzdevumiem, gan ar programmas studiju plānu, tajā iekļautajiem kursiem un to saturu.
  Noslēgumā I. Šenberga atbildēja uz jautājumiem, izklausīja ieteikumus, apkopoja seminārā paveikto un vienojās par ekspertu grupas turpmākās darbības plānu.

  Darbsemināra materiāli:
  Darba kārtība

  Papildu informācija
  Inese Hodanova
  Projekta koordinatore
  Tālr. 26078272
  E-pasts: inese.hodanova@du.lv

  Eridiana Oļehnoviča
  Projekta vadītāja
  Tālr. 29130310
  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading