• A- A A+
 • DU pētnieki izzina Vārkavas novada sociāli ekonomiskās vides daudzveidību

  Aktualizēts 19.11.2015 10:58

  Šī gada 16. novembrī pētnieku grupa, kas piedalās Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV, devās ekspedīcijā uz Vārkavas novadu, lai iepazītos ar tā sociāli ekonomiskajiem un vides resursiem, kā arī tiktos ar novada domes pārstāvjiem un vietējās kopienas aktīvajiem iedzīvotājiem.

  Projekta 5.2.3. ietvaros nozīmīgs darbs ir iepazīšanās ar padziļinātai izpētei izvēlēto novadu vadību un aktīviem vietējās kopienas cilvēkiem, lai iegūtu attiecīgo teritoriju iedzīvotāju viedokļus. Vārkava ir viena no teritorijām, kuras šogad EKOSOC-LV 5.2.3. projekta īstenotāji plānoja apmeklēt un izvērtēt dažādu faktoru un aspektu nozīmi šīs vietas attīstībā. Datus par Vārkavas sociālekonomiskās vides resursiem un potenciālu pētnieki savāca iepriekš, apkopojot daudzveidīgu statistisko informāciju. Pasākumā piedalījās Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, domes pārstāvji, jaunieši un citi klātesošie, kuriem tika prezentēts DU pētnieku apkopojums un redzējums par novada viedās attīstības iespējam, resursiem un ierobežojumiem. Uzklausīti tika arī vietējās kopienas labās prakses piemēri, iespējamie risinājumi un idejas novada viedās attīstības veicināšanai turpmāk. Tikšanās laikā tika organizēta arī pašvaldības pārstāvju aptauja ar mērķi apzināt ekonomisko aktivitāti ietekmējošos faktorus konkrētajā pašvaldībā.

  Vārkavas novada apmeklējuma laikā raisījās interesanta diskusija starp projekta dalībniekiem un novada pārstāvjiem. Sadarbība turpināsies, jo notika vienošanās par tālāku sadarbību un informācijas apmaiņu, lai padziļinātu izpratni par novadu attīstības būtiskajām iezīmēm.

  Ekspedīcija ir viens no plānotajiem Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” 5.2.3. apakšprojekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” pasākumiem.

  DU grupas pētnieki pateicas Vārkavas novada domes priekšsēdētājai A. Brakovskai par atbalstu un viesmīlību, ka arī visiem tikšanās dalībniekiem par interesi un iesaistīšanos.

  Papildu informācija:
  Inta Ostrovska
  DU HSZI docente
  E-pasts: inta.ostrovska@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading