• A- A A+
 • DU tika uzsākta starptautiskā projekta “Dzīvā vēsture: kultūras un zinātnes sinerģija un ilgtspējīga attīstība  pierobežas reģionā” īstenošana.

  Aktualizēts 15.12.2020 05:08

  Šo projektu finansē Eiropas Savienība

  This project is funded by the European Union

  2020. gada oktobrī Daugavpils Universitātē tika uzsākta starptautiskā projekta Dzīvā vēsture: kultūras un zinātnes sinerģija un ilgtspējīga attīstība pierobežas reģionā (Zarasi (LT) – Daugavpils (LV) – Vitebska (BY) [A living history: cultural and acientific synergy in the border region Zarasai (LT) – Daugavpils (LV)- Vitebsk (BY) for sustainable development] īstenošana. Projekta idenfikācijas numurs: ENI-LLB-1-073. Projekts tiks realizēts 18 mēnešus Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam.

  Projektā iesaistīti pieci partneri: Zarasu rajona municipālā administrācija (LT), Zarasu muzejs  (LT), Lietuvas vēstures institūts (LT), Vitebskas apgabala muzejs (BY) un  Daugavpils Universitāte (HF Vēstures katedra).

  Projekta kopējais mērķis – stimulēt aktīvu un ilgspējīgu kultūras mantojumu izmantošanu, lai palielinatu tūrisma izaugsmi Zarasu, Vitebskas un Daugavpils rajonos; LT-LV-BY pārrobežas sadarbība, attīstot starpkultūru dialogu un sadarbību tūrisma jomā.  Mērķa saniegšanai tiks tūrismam pilāgotas kūlturas un  vēsturs mantojuma vietas, uzsāktas savstarpējās aktivitātes pārrobežu turisma attīstībai. Kultūrvēsturisko piemiņekļu saglabāšanai  un objektu  adoptācijai   tūrizma mērķiem, projekta ietvaros tiks veikti restaurācijas darbi Stelmuižā Zarasu rajonā. Būs izveidots  brīvdabas muzejs ar jaunu  ekspozīciju,   balstītu  uz arhīvu materiālim, kuru apzināšanā, apstrādē, tulkošanā, izpētē un pielāgošanā muzeja ekspozīcijai piedalīsies Daugavpils Universitates specialisti.

  Projekta realizacijas laikā paredzētas  diskusijas  saistībā ar muzeja koncepcijas izstrādi, ekspozīcijas materiālu satura un dizaina izstradāšanu un t.t., tūristu piesaistīšanas plāna izstrādi; ir plānots katra  partnera organizētais  “apaļais galds” – tikšanās  ar muzeju un tūrizma nozares specialistiem. Daugavpils Universitāte iesaistīsies arī sabiedrības, valsts un pašvaldības institūciju informēšanā par kulturvēsturiskajiem  objektiem novadā, to potenciālu tūristu piesaistīšanā.

  Daugavpils Universitātes specialisti projekta ietvaros  organizēs un  vadīs semināru par mūsdienu IKT rīku un dizaina izmantošanas iespējām muzejā, ar mērķi veidot jaunas  ekspozīcijas atbilstoši mūsdienu prasībām un dažadu vecumgrupu pārstavjiem.

  Kopējās projekta izmaksas 648 959, 52 eiro, no kuriem 90% jeb veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums. Daugavpils Universitātei plānotais finansējums deleģēto darbību īstenošanai ir 30684, 29 eiro, t.sk. 27 615, 86 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums un 3068,43 eiro Daugavpils Universitātes līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem.

  Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

  Informācija par projekta aktivitātēm Daugavpils  Universitātes mājaslapā un programmas mājaslapā.

  Projekta realizācijas laiks –01.10.2020 – 31.03.2022.

   

  Koordinātore – Ilze Šenberga

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading