• A- A A+
 • DU UNESCO Katedras un IIC sadarbība novembrī

  Aktualizēts 30.11.2015 13:13

  9382-10433-nPartneru iepazīšana starptautisku projektu sagatavošanai:  

  • DU UNESCO/UNITWIN Katedra tika pārstāvēta konferencē Briselē – Uzticēšanās: Eiropas pētījumi kopīgi radot izdzīvošanas sabiedrības (29.-30. oktobris). Konferenci organzēja Eiropas Komisija ar vairākiem sadarbības partneriem, tajā tika aktualizēti jautājumi par Eiropas zinātnes attīstību līdz 2050. gadam. Uzsvērta nepieciešamība pārejai no vīzijas uz darbībām zinātniskajos pētījumos, lai ideju īstenošanu novadītu līdz inovācijām Horizontā 2020. Konferencē pētījumu tēmu izvēlei tika piedāvātas idejas: uzticēšanās, transdisciplinaritāte, integrēšana, pētījumu ekoloģija, izdzīvošanas sabiedrības, holistiskāka pētījumu pieeja.
  • DU UNESCO/UNITWIN Katedra tika pārstāvēta konferencē Vīnē – Sociālās Inovācijas 2015: Ceļi uz sociālajām pārmaiņām. Pētījumi, politika un prakse Eiropas un globālajā perspektīvā (18.-19. novembris).Konferenci organizēja piecu ES 7 Ietvara Programmas projektu dalībnieki vienlaikus demonstrējot konkrētus Programmā īstenotos pētījumus un ierosinot idejas turpmākajiem pētījumiem. Pasākuma otrajā dienā tika piedāvāta iespēja tikties ar projektu vadītājiem un partneru meklētājiem. Tikšanās ar iespējamajiem partneriem deva iespēju noskaidrot intereses, apmainīties ar kontakt informāciju, lai turpinātu sadarbību projektu izstrādāšanā un pieteikšanā.
  •   DU UNESCO/UNITWIN un IIC uzsāktas sarunas ar partneriem un projektu vadītājiem par sadarbību projektu sagatavošanā. DU pētnieki, kuriem ir interese par starptautiskajiem partneriem ES 7 Ietvara Programmas projektu sagatavošanā, var pieteikties UNESCO/UNITWIN Katedrā, lai iepazītos ar piedāvājumiem un kontaktpersonām, kurus jau ir izteikuši partneri ar interesi par sadarbību ar DU UNESCO Katedru. Aicinām izmantot šīs iespējas.

  DU UNESCO/UNITWIN Katedras un IIC sadarbība ekselences līmeņa sasniegšanai:

  • Piedalīšanās sanāksmē, kurā III pieredze tika atzīta kā viena no trīspadsmit labākajām Eiropas Universitāšu pieredzēm izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

  Ilgtspējīgas izglītības centra vadītāja asociētā profesore Dzintra Iliško piedalījās ESF Mūžizglītības programmas projekta „University Educators for Sustainable Development (UE4SD)” sanāksmē Spānijā, Madridē no 23. līdz 25. novembrim. Mūžizglītības programmas projektu koordinē vadības grupa, kuras sastāvā ir Glosteršīras Universitāte (vadošais partneris un COPERNICUS Alianses vadošā institūcija, Lielbritānija), Leuphanas Universitāte (Vācija), Kārļa Universitāte (Čehija) un Madrides Autonomā universitāte (Spānija). Projekta Nr. 540051-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-ENW.
  Projekta sanāksmē tika prezentēts trīspadsmit labāko pieredžu aprakstu krājums par izglītību ilgtspējīgai attīstībai Eiropas Universitātēs. Pieredzes tika izvērtētas no projektā iesaistītajām 54 ES Universitātēm. Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredze tika atzīta starp trīspadsmit labākajām pieredzēm, kurā atspoguļojas III izveidošana, Institūta attīstība un tā nozīmīgāko rezultātu īstenošana DU UNESCO/UNITWIN Katedras izveidošanā.
  Informāciju par labākajām ES universitāšu pieredzēm izglītībā ilgtspējīgai attīstībai un 54 Eiropas universitāšu pētījumu jautājuma izvērtēšanā var meklēt UNESCO Katedrā un Ilgtspējīgas izglītības centrā.

  • Novembrī tika pabeigta DU UNESCO/UNITWIN Katedras un IIC sadarbība, kurā rezultējās šīs sadarbības sasniegumi ANO Dekādē, tie publicēti 2015. gada žurnālu numuros: “Journal of Teacher Education for Sustainable Education” 2 laidieni (viesredaktore A. Pipere, redaktore A. Skrinda) un “Discourse and Communication for Sustainable Education” (redaktores I. Salīte, Dz. Iliško).

  Dekādes sasniegumi ir atspoguļoti iznākušo žurnālu rakstos, kuri demonstrē izaugsmi un arī būtiskus pārveidojumus, kas veidojušies ANO Dekādes uzdevumu īstenošanas laikā.  Tie sākās ar III un BBCC izveidošanu Dekādes sākumā, bet tās beigās, kad III izstrādājot DU UNESCO Katedras projektu, piedāvāja UNESCO/UNITWIN Katedrai atbildību par BBCC uzturēšanu un tālāko attīstību. Tas kļuva par vienu no Katedras uzdevumiem, kas parakstīts Līgumā starp UNESCO organizācijas ģenerālsekretāri un DU rektoru. BBCC tīklojuma un III izveidošana ir savstarpēji saistītas vēturiskas parādības. Kopš 2015. gada maija tika izveidots virtuālais starptautiskais BBCC III, kas  turpinās DU III uzsākto starptautiskās sadarbības tradīciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

  • DU UNESCO Katedra piedalās Baltijas jūras valstu Padomes apstiprinātajā projektā, kurā paredzēta ilgtspējīgas izglītības pētījumu un izglītības centra izveidošana. Projekts: Local Research and Educational Hubs – key for sustainability education, projekta vadītāja I. Vaivare. Projekta idejas izstrādāšanā UNESCO Katedra sadarbojas ar Ilgtspējīgas izglītības centru un IVF. Idejas izvērtēšana tiks veikta projekta seminārā, kas notiks janvārī.

   

  Papildu informācija:
  UNESCO Katedras vadītāja
  Profesore Ilga Salīte un
  Ilgtspējīgas izglītības centra
  vadītāja, asoc. Profesore
  Dzintra Iliško

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading