• A- A A+
 • “Eiropas kohortas attīstības projekta” pētnieku dalība konferencē Bulgārijā

  Aktualizēts 06.09.2018 14:10

  2018. gada 24. augustā – 2. septembrī Albenā (Bulgārijā) notika 5. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās un humanitārās zinātnes SGEM 2018” (Social Sciences & Arts SGEM 2018), kurā piedalījās Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta ES pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” „Eiropas kohortas attīstības projekta” (ECDP) pētnieces Dr. philol. Ilze Kačāne un Dr. philol. Alīna Romanovska. Konferencē referēja vairāki simti dalībnieku no divdesmit piecām valstīm – Čehijas, Dānijas, Grieķijas, Francijas, Horvātijas, Itālijas, Polijas, Slovākijas, Vācijas, Baltijas valstīm, Izraēlas, Kanādas, Ķīnas, Turcijas u.c.

  Konferences ietvaros I. Kačāne iepazīstināja ar ECDP  specifiku, nolasot referātu IMPROVING QUALITY OF LIFE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: “EUROPEAN COHORT DEVELOPMENT PROJECT”. A. Romanovska prezentēja līdzautorībā ar ECDP vadītāju Latvijā prof. A. Stašulāni veiktā pētījuma INTERPERSONAL INTERACTION WITH POLICY ACTORS AS A BASIS FOR RESEARCH ON CHILDREN’S AND YOUNG PEOPLE’S WELL-BEING: FROM MYWEB TO EUROCOHORT rezultātus un stāstīja par projekta Latvijas pētnieku grupas pieredzi, veidojot kopīgo komunikācijas tīklu ar bērnu un jauniešu politikas veidotājiem. Konferences dalībniekiem tika izdalītas ECDP brošūras, kurās apkopota projekta pamatinformācija. Konferences dalībnieki izrādīja lielu interesi par EuroCohort ideju, uzdodot jautājumus par tā mērķauditoriju un metodoloģiju.

  Konferences zinātnisko rakstu krājumā ir publicēts pētījums:

  Romanovska A., Stasulane A. Interpersonal Interaction with Policy Actors as a Basis for Research on Children’s and Young People’s Well-Being: From MYWeB to EuroCohort. 5th International Multidiscplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Conference Proceedings Volume 5. Science & Society. Issue 3.3. Sociology and Healthcare. Albena Co., Bulgaria: 2018, pp. 331-338 (ISBN: 978-619-7408-55-3, ISSN: 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.3). Konferences rakstu krājums tiks iesniegts indeksēšanai ISI Web of Knowledge, Clarivate Analytics, ELSEVIER products Mendeley, CrossRef, EBSCO, ProQuest, RSCI (РИНЦ), Google Scholar, CiteUlike, CrossRef Citedby Linking, British Library.

  ECDP mērķis ir izveidot zinātniski pamatotu pētniecības ietvaru, kas sniegtu platformu politikas veidotājiem. Tas būs pirmais šāda mēroga longitudināls pētījums par bērnu veselību un labklājību Eiropā. Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādāta aptauja bērniem un jauniešiem no dzimšanas līdz 25 gadu vecumam, lai ar iegūto datu palīdzību un informāciju par bērnu veselības un labklājības attīstību veicinātu Eiropas politikas veidotāju lēmumu pieņemšanas procesus. Lai atrisinātu sarežģītas sociālās problēmas, kas nereti negatīvi ietekmē bērnu un pusaudžu labklājību, politikas veidotāji nevar balstīties uz esošajiem datiem. Bērnu un jauniešu labklājības longitudināli pētījumi ir nepieciešami, lai izprastu, kā rīcības plānu daudzveidība ietekmē dažādas bērnu grupas atšķirīgos viņu dzīves posmos. Bez šādu pētījumu rezultātiem politikas izstrāde nav pamatota un nav iespējams veikt izmaiņas. Šāds Eiropas mēroga pētījums mainīs ne tikai bērnu un jauniešu politiku, bet arī uzlabos bērnu dzīves kvalitāti Eiropā. ECDP ir starpdisciplinārs projekts, kurā darbojas pētnieki dažādās zinātņu jomās – socioloģijā, politikā, antropoloģijā, psiholoģijā un kultūras studijās.

  Piešķirtais kopējais budžets: 2 miljoni 48 tūkstoši 880 EUR

  Projekta norises laiks: 2018. g. 1. janvāris – 2019. g. 30. jūnijs.

  Papildu informācija:
  Daugavpils Universitātes HSZI Kultūras pētījumu centra pētniece Ilze Kačāne
  ilze.kacane@du.lv

  Daugavpils Universitātes HSZI Kultūras pētījumu centra pētniece Alīna Romanovska
  alina.romanovska@du.lv

  Projektu atbalsta Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020”, granta līgums Nr. 777449.

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading