• A- A A+
 • ERAF PROJEKTS “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ”

  Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros uzsākta projekta Holokausta diskursi un atmiņas infrastruktūra Latvijā” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001; projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/744) realizācija.

  Projekta pētniecības kategorija: rūpnieciskais pētījums.

  Projekta mērķis: pētīt holokausta sociālās atmiņas veidošanās procesus Latvijas teritorijā pēc Otrā pasaules kara beigām salīdzinošā (temporālā, ģeogrāfiskā un kultūras) perspektīvā ar mērķi noskaidrot, kādu sociālpolitisko un vēsturisko diskursu iespaidā veidojusies holokausta atmiņa Latvijā. Pētījumā tiks analizētas holokausta reprezentācijas un diskursīvās struktūras un raksturotas Latvijas sabiedrības zināšanas un attieksme pret holokaustu, un to noteicošie komunikatīvie, sociālie, politiskie un kultūras atmiņas procesi.

  Plānotie projekta rezultāta rādītāji: pieci konferenču referāti, piecas zinātniskas publikācijas (vismaz divas no tām SCOPUS / WEB OF SCIENCE datubāzēs indeksētās publikācijas, viena monogrāfija), divas mobilitātes, trīs populārzinātniskas publikācijas un pieci populārizzinoši tīklošanās pasākumi.

  Projekta sadarbības partneri: 
  Daugavpils Universitāte (DU)

  George Washington University (GWU)

  Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs (LU JSC)

   

  Projekta darba grupa: 
  zinātniskā konsultante – prof. Irēna Saleniece (DU),
  projekta pētnieks (pēcdoktorants) – Didzis Bērziņš (DU)

  Projekta īstenošanas laiks: no 01.01.2021 līdz 30.06.2023 (30 pilni mēneši)

  Kopējās projekta izmaksas:  111 504,19 EUR (no tām 85% finansē ERAF, 10% – attiecināmais valsts budžeta finansējums, 5% – LU līdzfinansējums).

  Sīkāka informācija:

  alise.grike@du.lv

  didzis.berzinsh@gmail.com

   

  Projekta ziņas: 

  01.04.2022.-30.06.2022 Daugavpils universitātē realizētā PROJEKTA “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ NOSLĒGTA OTRĀ GADA PIRMĀ PUSE

  01.01.2022.-31.03.2022. Daugavpils universitātē realizētā PROJEKTa “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ NOSLĒGTA OTRĀ GADA PIRMĀ PUSE

  01.10.2021.-31.12.2021. Daugavpils universitātē realizētā ERAF PROJEKTa “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ PIRMAIS GADS

  01.07.2021.-30.09.2021. Daugavpils universitātē realizētā ERAF PROJEKTa “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ”aizvadīts pirmā gada trešais ceturksnis

  01.04.2021.-30.06.2021. Daugavpils universitātē  realizētā ERAF projekta “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ” pirmā gada otrais semestris

  01.01.2021-31.03.2021. Daugavpils universitātē  realizētā ERAF PROJEKTa “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ”pirmie darba mēneši

  01.01.2021. ir uzsākta ERAF projekta “HOLOKAUSTA DISKURSI UN ATMIŅAS INFRASTRUKTŪRA LATVIJĀ” realizācija

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading