• A- A A+
 • ESF projekta aktualitātes MP Nr.10 pārskata periodā

  Aktualizēts 30.06.2021 03:40

  • Doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu iesaiste akadēmiskajā darbā Daugavpils Universitātē studiju virzienos „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika”, paredzot vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumus.

  Noslēdzoties projekta pārskata perioda beigām pieņemts lēmums par pēdējā zinātniskā grāda pretendenta iesaisti akadēmiskajā darbā DU. Šī projekta ietvaros atbalstu iesaistei pedagoģiski akadēmiskajā darbā DU būs saņēmušas 16 personas (doktoranti vai zinātniskā grāda pretendenti). Ar 2 personām pēc dalības projektā un doktora grāda iegūšanas noslēgti jauni darba līgumi, lai turpinātu iesākto sadarbību un veicinātu akadēmiskā personāla atjaunotni, kā rezultātā ir sasniegti pirmie projekta iznākuma rādītāji.

  • Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem Daugavpils Universitātē studiju virzienos „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika”

  Uz projekta pārskat perioda beigām akadēmiskajā darbā no ESF projekta līdzekļiem vismaz uz 6 mēnešiem ir iesaistīti 14 viespasniedzēji. Viespasniedzēji pārstāvēja tādas valstis kā: Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, Bulgāriju, Čehiju, Apvienoto karalisti, Austrāliju.

  • Profesionālās angļu valodas apguve akadēmiskajam personālam 

  Jūnijā divas mācību grupas ir pabeigušas 132 akadēmisko stundu mācību programmu “Profesionālas angļu valodas apguve”. Akadēmiskai personāls kurš veiksmīgi nokātoja beigu pārbaudījumu ir ieguvuši  sertifikātus par profesionālas angļu valodas apguvi B2 vai C1 līmenī. Līdz pārskata beigām 7 mācību grupu (vairāk kā 60) dalībnieki ir izmantojuši projekta piedāvāto iespēju paaugstināt savas zināšanas angļu valodā.

  • Akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumi

  Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” docente ir pilnveidojusi savu kompetenci sadarbībā ar industriju stažējoties 100 stundu apjomā pie komersanta Daugavpilī.

  • Specializētas mācības 

  Pārskata periodā DU personālam bija iespēja piedalīties 3 pasākumos. Noslēdzās mācības “Līderība koučinga stilā ” 36 ak. stundu apjomā. Notika pirmā “Pretstrese diena” (fiziskas aktivitātes svaigā gaisā). Kā arī šī gada pavasara semestra aktīvo specializēto mācību klāstu un pedagoģiski akadēmiskā darba posmu noslēdzām ar DU profesionālās efektivitātes veicināšanas diennakts nometni “Labsajūta un kopābūšana’2021”.

   

  Pielikumā bildes no nometnes “Labsajūta un kopābūšana’2021”

   

  ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/022 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana”.

  Papildu informācija:
  Zaiga Vītola
  E-pasts: zaiga.vitola@du.lv    

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading