• A- A A+
 • ESF projekta aktualitātes MP Nr.11 pārskata periodā

  Aktualizēts 29.10.2021 10:17

  • Doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu iesaiste akadēmiskajā darbā Daugavpils Universitātē studiju virzienos „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika”, paredzot vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumus.

  Edmunds Čižo pēc dalības ESF projektā un doktora grāda iegūšanas ir ievēlēts akadēmiskajā amatā DU. 5 doktoranti projektā turpina darba attiecības vieslektora amatā.

  • Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem Daugavpils Universitātē studiju virzienos „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika”

  Pārskata periodā noslēgts viens jauns darba līgums ar viespasniedzēju no Izraēlas. Plānots viespasniedzēju iesaistīt doktora studiju programmas “Literatūrzinātne” īstenošanā. Ar vienu no viespasniedzējiem, kurš iepriekšējos pārskata periodos bija nodarbināts projektā ir turpinātas darba attiecības no DU finansējuma.

  • Profesionālās angļu valodas apguve akadēmiskajam personālam 

  Pēdējā mācību grupa ir uzsākusi 132 akadēmisko stundu mācību programmu “Profesionālas angļu valodas apguve”, lai pilnveidotu zināšanas un sasniegtu zināšanu novērtējumu C1 līmenī.

  • Akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumi

  Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” asistente ir pilnveidojusi savu kompetenci sadarbībā ar industriju stažējoties 100 stundu apjomā pie komersanta Daugavpilī.

  • Specializētas mācības 

  Pārskata periodā DU personālam bija iespēja piedalīties 7 pasākumos. Notika trīs “Pretstresa dienas”, īstenota otrā profesionālās efektivitātes veicināšanas diennakts nometne un organizētas trīs pieredzē balstītas mācības un  vizītes uz uzņēmumiem atbilstoši studiju virzienu „Dzīvās dabas zinātnes”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika” tematikai Latvijā.

   

  ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/022 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana”.

  Papildu informācija:
  Zaiga Vītola
  E-pasts: zaiga.vitola@du.lv    

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading