• A- A A+
 • ESF PROJEKTA “STUDIJU PROGRAMMU FRAGMENTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA UN RESURSU KOPLIETOŠANAS STIPRINĀŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ”, NR. 8.2.1.0/18/A/019, ĪSTENOŠANAS AKTUALITĀTES

  Aktualizēts 30.04.2021 02:56

  Daugavpils Universitātē turpinās ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, sekmīga ieviešana.

  2021. gada 7. un 8. aprīlī Daugavpils Universitātē (turpmāk DU) notika studiju virziena “Ekonomika” novērtēšanas komisijas vizīte, kurā  klātienē piedalījās Akadēmiskās informācijas centra (turpmāk – AIC) eksperte un attālināti iesaistījās pieci ekspertu komisijas locekļi. Šobrīd AIC notiek ekspertu sagatavotā ziņojuma izskatīšana, kas pēc saskaņošanas tiks nosūtīts DU.

  Projekta ietvaros jaunveidotās profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) “Biznesa un finanšu procesi” programmas direktore un koordinatori ir izstrādājuši un uzsākuši īstenot programmas aprobācijas plānu, kas nodrošinās sistemātisku programmas satura un īstenošanas norises monitorēšanu un savlaicīgu nepieciešamo uzlabojumu veikšanu.

  Profesionālā maģistra studiju programmas (PMSP) “Psiholoģija” izstrādes darba grupa 2021. gada februārī un martā strādāja pie informācijas sagatavošanas par DU studiju virziena “Psiholoģija” novērtēšanas ekspertu komisijas atzinumā konstatētajām faktu kļūdām un pie  atzinumā iekļauto ilgtermiņa rekomendāciju izpildes plāna izstrādes. PMSP “Psiholoģija” programmas direktors un koordinatori turpina īstenot programmas aprobācijas aktivitātes, tajās aktīvi iesaistot arī ārējo eksperti Klaipēdas Universitātes docenti Romu Šimulionieni.

  2021. gada 7. aprīlī DU notika profesionālā maģistra studiju programmas (AMSP) licencēšanas komisijas attālinātā vizīte. Vizītes laikā ekspertu komisija tikās ar DU vadību, ar studējošajiem, darba devējiem un programmas īstenošanā iesaistītajiem docētājiem. Jautājumu par licences piešķiršanu AMSP “Bioloģija” tiek plānots izskatīts Studiju kvalitātes komisijas sēdē 2021. gada 19. maijā. Programmas izstrādes darba grupa strādā pie ekspertu pieprasītās papildinformācijas sagatavošanas iesniegšanai AIC.

  PBSP “Mūzika” izstrādes darba grupa gatavo studiju programmu iesniegšanai AIC, pēc konsultācijas ar AIC ekspertiem saskaņojot  iegūstamās kvalifikācijas ar profesiju standartiem u.c. Lai saņemtu saskaņojumu papildus prasībām studējošo uzņemšanai profesionālā bakalaura studiju programmā (PBSP) “Mūzika”, uz Augstākās izglītības padomi 2021. gada 11. martā  tika nosūtīts iesniegums, un 18. martā projekta vadītāja prof. Maija Burima un PBSP “Mūzika” direktors prof. Ē. Daugulis piedalījās AIP sēdē, kurā tika pieņemts lēmums atbalstīt DU iesniegtās papildu prasības studējošo uzņemšanai.  

  Jaunveidojamās kopīgās doktora studiju programmas “Filoloģija” eksperti projekta ietvaros turpina darbu pie programmas satura pilnveides un raksturojuma izstrādes, kopā ar partneriem – Ventspils Augstskolu un  Liepājas Universitāti – tiek gatavots pamatojums studiju programmas nosaukuma “Filoloģija” maiņai uz nosaukumu “Valodu un literatūras studijas”.

   

  Papildu informācija:
  prof. Maija Burima

  Projekta vadītāja
  E-pasts: maija.burima@du.lv

   

   

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading