• A- A A+
 • ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, īstenošanas aktualitātes

  Aktualizēts 19.06.2020 04:00

  Daugavpils Universitātē turpinās ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, sekmīga ieviešana.

  2020. gada 25. martā tika licencēta PBSP “Ekonomisko procesu pārvaldība”, bet Studiju kvalitātes komisijas lēmumā tika norādīts, ka DU ir jāprecizē studiju programmas nosaukums un jāpamato tās piederība studiju virzienam. 2020. gada 27. maijā notika kārtējā Studiju kvalitātes komisijas sēde, kurā tika nolemts apstiprināt DU priekšlikumu un apstiprināt PBSP “Biznesa un finanšu procesi”, iekļaujot to studiju virzienā “Ekonomika”. Studiju virziena “Ekonomika” iesniegšana novērtēšanai tika atlikta, jo jaunizveidotās profesionālā bakalaura studiju programmas “Biznesa un finanšu procesi” licence tika saņemta tikai 2020. gada 10. jūnijā. Studiju virziena “Ekonomika” pašnovērtējuma ziņojumu ir plānots iesniegt 2020. gada septembrī.

  2020. gada 5. februārī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA), izmantojot e-platformu https://eplatforma.aika.lv, tika iesniegts Daugavpils Universitātes studiju virziena “Psiholoģija” pašnovērtējuma ziņojums. 2020. gada 18. februārī studiju virziena “Psiholoģija” novērtēšanas procedūrai no AIKA puses tika piesaistīts koordinators, kas 2020. gada 12. martā iesniedza pašnovērtējuma ziņojuma pārbaudes rezultātus. Studiju virziena “Psiholoģija” darba grupa sadarbībā ar citiem projektā iesaistā personāla pārstāvjiem veica precizējumus un 2020. gada 30. aprīlī iesniedza tos e-platformā https://eplatforma.aika.lv. Šobrīd studiju virziena “Psiholoģija” pašnovērtējuma ziņojumu izskata starptautiska novērtēšanas ekspertu grupa, kuras vizīte tiek plānota ne agrāk kā 2020. gada rudenī.

  Šobrīd noris intensīvs darbs ar AMSP “Bioloģija” un PBSP “Mūzika” satura izstrādi, raksturojumu un pielikumu sagatavošanu. Abas studiju programmas ir plānots iesniegt licencēšanai 2020. gada oktobrī.

  Tiek veidota DSP “Filoloģija” darba grupa, uzrunāti potenciālie nozares eksperti un darba devēji, kas iesaistīties programmas izstrādē, licencēšanā un aprobācijā.

  ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, ietvaros saskaņā ar “Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu” ir paredzēta studiju programmu slēgšana. Šobrīd slēgšanai ir sagatavota akadēmiskā maģistra studiju programma “Ekonomika”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Psiholoģija” un profesionālā maģistra studiju programma “Izglītības psihologs”. Jautājums par studiju programmu slēgšanu tiks izskatīts kārtējā DU Senāta sēdē, kas tiek plānota 2020. gada augusta beigās.

  Ārkārtējās situācijas laikā, kas tika izsludināta Covid-19 pandēmijas dēļ, 2020. gada 9. maijā tika veikti grozījumi Augstskolu likuma XII nodaļas “Augstskolu un zinātnisko iestāžu integrācija”, “Pārejas noteikumi”, 48. punktā, kas paredz visu studiju virzienu akreditācijas termiņu pagarinājumu par pusgadu.

  Papildu informācija:
  prof. Maija Burima

  Projekta vadītāja
  E-pasts: maija.burima@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading