• A- A A+
 • Vides zinātnes un ķīmijas katedra

  12441-13737Kontaktinformācija

  Parādes iela 1 – 310. kab.,
  Daugavpils, LV-5401
  Tālr: +371 65425297
  E-pasts: kgk@du.lv

  Zinātniskās darbības virzieni

  • virszemes ūdens objektu kompleksa hidroloģiskā, hidroķīmiskā, hidrobioloģiskā un ģeomorfoloģiskā izpēte;
  • fluorescento savienojumu sintēze un īpašību izpēte fluorescentās analīzes un biomedicīniskiem mērķiem;
  • atjaunojamo resursu ķīmijas zinātniskie un lietišķie pētījumi;
  • vides ķīmijas un bioindikācijas metožu pielietojums gaisa kvalitātes un vides piesārņojuma kontroles pētījumos;
  • reljefa pētījumi, mūsdienu eksodinamisko ģeoloģisko procesu un vides stāvokļa savstarpējās saistības likumsakarību izpēte;
  • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju monitorings, apsaimniekošanas, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības plānu izstrāde;
  • atsevišķu administratīvo teritoriju saimnieciskās un demogrāfiskās struktūras izmaiņu izpēte, ilgtspējīgas attīstības un reģionālā plānošana;
  • vides stāvokļa novērtējums, ietekmes uz vidi riska novērtējums;
  • invazīvo augu sugu izplatības pētījumi;
  • reģionālās ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu bāzes veidošana un attīstīšana;
  • meteoroloģiskie novērojumi un klimata izmaiņu pētījumi Latvijas DA daļā.

  Aktivitātes

  Neskatoties uz valstī ieviesto ārkārtas situāciju un daudzu zinātnisko konferenču, ERASMUS mobilitātes programmu, zinātnes komunikācijas pasākumu u.c. publisko norišu atcelšanu vai pārcelšanu uz citu gadu, katedras darbinieki 2020. gadā savu iespēju robežās turpināja realizēt pētījumus katedras stratēģijā definētajos virzienos un sagatavoja un realizēja 21 zinātnisko ekspedīciju Latvijas teritorijā.

  Katedras docētāji regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu rezultātiem, attālināti piedaloties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 2020. gadā dalība ņemta sešās zinātniskajās konferencēs, no kurām visas bija starptautiska rakstura. Pavisam konferencēs dažādās sekcijās nolasīti 24 referāti. Zinātnisko u.c. publikāciju skaits – 37, tajā skaitā sešas publikācijas – anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos. Aizvadītajā gadā katedrā sagatavoti un izdoti arī trīs mācību (metodiskie) līdzekļi, tai skaitā viens jauns DU meteostacijas “Putnusala” Gadagrāmatas sējums.

  Personāls

  Amats Zinātniskais grāds/ Vārds, uzvārds Kontaktinformācija

  Katedras vadītājs

  Docents Dr.biol. Dāvis Gruberts davis.gruberts[at]du.lv

  Akadēmiskais personāls

  Asoc.profesors Dr. geol. Juris Soms juris.soms[at]du.lv
  Asoc.profesors Dr.chem. Sergejs Osipovs sergejs.osipovs[at]du.lv
  Docente Dr.chem. Jeļena Kirilova jelena.kirilova[at]du.lv
  Docents Dr.paed. Mihails Gorskis mihails.gorskis[at]du.lv
  Docente Dr.geogr. Santa Rutkovska santa.rutkovska[at]du.lv
  Docents Dr. cherm. Artūrs Zariņš arturs.zarins[at]lu.lv
  Lektors Mg.vid.plān. Dainis Lazdāns dainis.lazdans[at]du.lv
  Lektore Mg.vid.plān. Irēna Pučkina irena.puckina[at]du.lv
  Lektors Mg.chem. Aleksandrs Pučkins aleksandrs.puckins[at]du.lv

  Palīgpersonāls

  Dabaszinātņu laborante, vieslektore Madara Vingre madara.vingre[at]du.lv
  Ķīmijas laborante Evita Romanovska evita.romanovska[at]gmail.com
  Ķīmijas laborante Tatjana Grigorjeva tatjanajuriste[at]inbox.lv
  Ķīmijas laborante Vasilisa Berjoza vasilisa.berjoza[at]du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading