• A- A A+
 • Fakultātes vēsture

  Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte (sākotnēji – Filoloģijas) pastāv kopš 1952. gada. Toreizējā Daugavpils Valsts skolotāju institūtā 1944. gadā uzsākta latviešu valodas, literatūras un vēstures skolotāju sagatavošana un tika izveidota Latviešu valodas un literatūras katedra. Uz šīs katedras pamata arī tapa Filoloģijas fakultāte.

  Pirmais fakultātes dekāns bija Juliāns Trukšāns (1952–1954). Vēlākie dekāni: Ausma Vīksne (1954–1956; 1958–1964), Marija Kramarenko-Nevelšteine (1956–1957), Kārlis Preiss (1957–1958), Vladimirs Juriks (1964–1965), Svetlana Murāne (1975–1985), Arkādijs Ņeminuščijs (1985–1990), Fjodors Fjodorovs (1990–1993), Vilma Šaudiņa (1993–2001), Valentīna Liepa (2001–2013), Maija Burima (2013–2017). Kopš 2017. gada fakultāti vada Elīna Vasiļjeva (2017–2019 dekāna p.i., kopš 2019. gada janvāra – dekāne).

  Humanitārajā fakultātē ir 6 katedras: Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra, Latviešu literatūras un kultūras katedra, Latviešu valodas katedra, Rusistikas un slāvistikas katedra, Svešvalodu katedra un Vēstures katedra. Fakultātē ir augstu kvalificēts akadēmiskais personāls, tostarp –  8 profesori, 4 asociētie profesori, 11 docētāji ir Latvijas Zinātnes padomes eksperti. Profesore Maija Burima ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (akadēmiķe). Studiju procesā tiek iesaistīti viesdocētāji no Latvijas, ASV, Francijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas, Spānijas Vācijas, Zviedrijas.

  Studējošajiem tiek piedāvāts daudzveidīgs studiju programmu klāsts. Humanitārajā fakultātē var studēt latviešu, angļu un krievu filoloģiju, kā otru  izvēloties angļu, franču, krievu, ķīniešu, latviešu, spāņu, vācu vai zviedru valodu. Filoloģijas studijas iespējams turpināt akadēmiskajā maģistra un doktora līmeņa studiju programmās,  kā arī iegūt profesionālo maģistra grādu tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikāciju. Vēsturi un kultūras vēsturi iespējams apgūt gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju līmenī. Pieprasītas studiju programmas ir „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” (bakalaura studiju programma) un „Starpkultūru attiecības” (profesionālā maģistra studiju programma, tiek piešķirta starpkultūru menedžera kvalifikācija).

  Fakultātē ir apstiprināta Promocijas padome literatūrzinātnes nozarē, Promocijas padome valodniecības nozarē un Promocijas padome vēsturē.

  Mūsdienu Humanitārās fakultātes zinātņu jomu un padziļinātu specializāciju loks ir plašs – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c.

  Fakultātes zinātniskās aktivitātes saistītas ar starptautiska un Latvijas mēroga zinātnisko kongresu un konferenču organizēšanu, piedalīšanos citu institūciju rīkotajos zinātniskajos pasākumos ārvalstīs un Latvijā, zinātniski pētnieciskos projektos un zinātnes komunikācijas pārneses pasākumu („Humanitārā akadēmija jauniešiem”, „Austrumlatvijas Literārā akadēmija”) organizēšanu.

  Humanitārā fakultāte tradicionāli rīko ikgadējas starptautiskas zinātniskas konferences – „Zinātniskie lasījumi” (kopš 1991) un „Slāvu lasījumi” (kopš 1996), starptautisko Komparatīvistikas kongresu (2013, 2015). Konferencēs piedalās ievērojams skaits pasaulē atzītu autoritatīvu un jauno pētnieku no Latvijas un ārvalstīm. Konferenču un kongresa materiāli tiek publicēti DU izdotos starptautiskas citējamības indeksā iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: „Kultūras studijas” (EBSCO), „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” (EBSCO), „Valoda dažādu kultūru kontekstā” (EBSCO), „Vēsture: avoti un cilvēki” (EBSCO), „Slāvu lasījumi”.

  Humanitārās fakultātes materiāli tehniskais nodrošinājums atbilst programmu vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Studējošajiem ir pieejama moderna zinātniskā vide – tehniskais aprīkojums, datori, audio un video līdzekļi, interaktīvā tāfele, lasītavas, kā arī citi studiju procesam nepieciešamie materiāli tehniskie resursi, mūsdienīgi aprīkotas auditorijas. Visās auditorijās ir interneta pieslēgums, iekārtots lingafonijas kabinets, nodrošināta sinhronās tulkošanas (kopā ar aprīkojumu 60 cilvēkiem un iespēju tulkot trīs valodās) un videokonferences iekārta, tulkotāju apmācībai ir iegādātas licences SDL Trados programmai.

  Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem, mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir aprīkotas ar uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Mācību korpusos ir pieejams lifts.

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading