• A- A A+
 • Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedra

  Kontaktinformācija
  Vienības iela 13 – 407. kab.,
  Daugavpils, LV-5401
  Tālr.: +371 654 22994
  E-pasts: afk[at]du.lv

  Angļu valodas katedra izveidota 1991. gadā. Līdz tam tā darbojās Krievu valodas katedras (1952–1960) un Svešvalodu katedras (1960–1991) sastāvā. 2004. gadā Angļu valodas katedra tika pārdēvēta par Angļu filoloģijas katedru, 2015. gadā – par Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedru.
  Katedru ir vadījuši Harijs Maršavs (1991–1996), Zaiga Ikere (1996–2002), Olga Šostaka (2002–2009), Irina Presņakova (kopš 2009), Sandra Meškova (2015-2016), Ilze Oļehnoviča (kopš 2017).

  Zinātniskās darbības virzieni

  • salīdzināmā un sastatāmā valodniecība;
  • translatoloģija un teksta recepcijas aspekti;
  • ASV un Lielbritānijas literatūra;
  • literatūras teorija: feminisma un dzimtes teorijas, psihoanalīze, naratoloģija, salīdzināmā literatūrzinātne;
  • valodu politika sociolingvistiskā aspektā;
  • fenomenoloģijas pētījumi.

  Aktivitātes

  • Katedras docētāji kopā ar citām HF struktūrvienībām nodrošina studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija)”, akadēmiskā maģistra studiju programmā „Filoloģija (angļu filoloģija)”, profesionālā maģistra studiju programmās „Tulks, tulkotājs” un „Izglītība (vidējās izglītības skolotājs)”, kā arī doktora studijas literatūrzinātnē cittautu literatūras vēstures un salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs un valodniecībā salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.
  • Katedras docētāji vada studentu pētniecisko un radošo darbību; studējošie veiksmīgi aizstāv bakalaura un maģistra darbus, piedalās tulkošanas konkursos, darbojas „Angļu klubā” u.c. DU un Daugavpilī organizētajās pētnieciskajās un radošajās aktivitātēs.
  • Katedras docētāji piedalās zinātnisko aktivitāšu (konferenču, kongresu, semināru) organizēšanā un norisē DU un citviet.
  • Darbs LZP ekspertu padomē un sociālo un humanitāro zinātņu ekspertu komisijā, LU profesoru padomē valodniecības nozarē.
  • Piedalīšanās zinātnes pārneses un angļu valodas mācību popularizēšanas pasākumos DU, Latvijas skolās angļu valodai veltītajās aktivitātēs un to organizēšana.
  • Sadarbība ar LZA, Valsts valodas centru, Angļu valodas skolotāju asociāciju, ASV Informācijas centru, Britu Padomi u.c. izglītības un pētniecības iestādēm, vēstniecībām, profesionālām un sabiedriskām institūcijām.
  • Docētāju zinātniskais darbs un pieredzes apmaiņa ASV, Lielbritānijas un citu valstu universitātēs; vieslektoru mobilitāte.
  • Iesaistīšanās dažādos projektos un pētnieciskās programmās, lai gūtu mūsdienīgas zinātniskas un metodiskas atziņas un resursus to īstenošanai.
  • Ārvalstu studentu mācīšana bakalaura un maģistra studiju programmas „Filoloģija (angļu filoloģija)” ietvaros (Spānija, Turcija, Polija, Slovēnija u.c.).

  Personāls

  Personāls

  Amats Zinātniskis grāds
  Vārds, uzvārds
  Kontaktinformācija
  Katedras vadītāja
  Docente Dr. philol. Ilze Oļehnoviča ilze.olehnovica[at]du.lv
  Akadēmiskais personāls
  Profesore Dr. habil. philol. Zaiga Ikere zaiga.ikere[at]du.lv
  Asociētā profesore Dr. philol. Sandra Meškova sandra.meskova[at]inbox.lv
  Docente Dr. philol. Evita Badina evita.badina[at]du.lv
  Docente Dr. philol. Ilze Oļehnoviča ilze.olehnovica[at]du.lv
  Docente Dr. philol. Jeļena Semeņeca jelena.semeneca[at]du.lv
  Docente Dr. philol. Irina Presņakova i.presnjakova@inbox.lv
  Lektore Mg. philol. Solveiga Liepa solveiga.liepa[at]du.lv
  Lektore Mg. paed. Diāna Ozola diana.ozola[at]du.lv
  Asistente Mg. prof. tulk. Jeļena Antoņeviča jelena.antonevica@du.lv
  Palīgpersonāls
  Lietvedības sekretāre Inesa Antonova inesa.antonova[at]du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading