• A- A A+
 • Latviešu valodas katedra

  Kontaktinformācija
  Vienības iela 13 – 306. kab.,
  Daugavpils, LV-5401
  Tālr.: +371 654 24238
  E-pasts: lvk[at]du.lv

  Latviešu valodas katedras pirmsākumi ir meklējami 20. gadsimta 50. gados. Lai arī latviešu valodas un literatūras skolotāju sagatavošana Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā uzsākta 1945. gadā, Latviešu valodas un literatūras katedra izveidota tikai 1952. gadā. Pēc latviešu valodas un literatūras specialitātes likvidēšanas 1960. gadā beidza pastāvēt arī katedra; tā atjaunota 1976. gadā doc. Jāņa Paklona vadībā. No 1990. līdz 1992. gadam to dēvēja par Latviešu filoloģijas un kultūras katedru. Pēc katedras reorganizācijas 1992. gadā tika izveidota Latviešu valodas katedra.

  Katedras vadītāji: Vilma Šaudiņa (1992–1993, 2001–2004, kopš 2009); Irita Saukāne (1993–1997), Ingrīda Vanaga (1997–2001), Veronika Ruža (2004–2009).

  Struktūrvienības

  Zinātniskās darbības virzieni

  • sinhronija un diahronija valodā (latviešu valodas leksiskie un gramatiskie aspekti, dialektālie un onomastikas pētījumi);
  • kontrastīvā lingvistika (latviešu – lietuviešu, latviešu – krievu);
  • etnolingvistiskās attieksmes pierobežā.

  Svarīgākās darbības jomas

  • docētāju dalība studiju programmu (bakalaura, maģistra, profesionālo, doktora) īstenošanā;
  • zinātniskā darbība (pētnieciskais darbs, dalība zinātniskās konferencēs un projektos, zinātnisko aktivitāšu organizēšana u.c.);
  • studējošo pētnieciskā darba un mācību prakšu organizēšana (dialektoloģijas ekspedīcijas, pedagoģiskās prakses);
  • sadarbība ar ārvalstu augstskolām un dalība apmaiņas programmās;
  • konsultācijas par latviešu valodas prakses jautājumiem.

  Aktivitātes

  • Sadarbība ar ārvalstu augstskolām (Vītauta Dižā universitāti, Šauļu universitāti, Edukoloģijas Universitāti Lietuvā, M. Lomonosova Maskavas Valsts Universitāti Krievijā u.c.), ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļu, Liepājas Universitāti u.c.
  • Sadarbība ar Latviešu valodas aģentūru un Latvijas novadu Izglītības pārvaldēm.
  • Katedras docētāju dalība DU un citu institūciju izdevumu redkolēģijās (S. Polkovņikova – rakstu krājuma „Valoda dažādu valodu kontekstā” atbildīgā redaktore; V. Šaudiņa – rakstu krājuma „Valoda dažādu valodu kontekstā”, „Latgale kā kultūras pierobeža”, „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas” (Šauļu Universitāte) redkolēģijas locekle, „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” (Nr. 11, Nr. 12) atbildīgā redaktore un vairāku zinātnisko izdevumu recenzente.

  Studiju nodrošinājums

  Katedras resursus veido Augšzemnieku dialekta izlokšņu ierakstu kolekcija, A. Eihes (Zviedrija) kolekcija „20. gs. latviešu daiļliteratūras divdabji” un katedras bibliotēka (grāmatu dāvinājumi, t. sk. lietuviešu literatūras kolekcija).

  Personāls

  Amats Zinātniskais grāds /Vārds, uzvārds Kontaktinformācija
  Katedras vadītāja
  Profesore Dr.philol. Vilma Šaudiņa vilma.saudina[at]du.lv
  Akadēmiskais personāls
  Docente Dr.philol. Svetlana Polkovņikova svetlana.polkovnikova[at]du.lv
  Lektore Mg.philol. Veronika Ruža veronika.ruza[at]du.lv
  Vieslektore Mg.philol. Irita Saukāne irita.saukane[at]du.lv
  Lektore Mg.philol. Inguna Teilāne inguna.teilane[at]du.lv
  Palīgpersonāls
  Lietvedības sekretāre Inguna Teilāne inguna.teilane[at]du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading