• A- A A+
 • Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra

  Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedra (PPPK) kā Izglītības un Vadības fakultātes (IVF) struktūrvienība izveidota 2006. gada 30. augustā, apvienojot Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras

  KONTAKTINFORMĀCIJA:

  Parādes iela 1 – 205., 221., 424. aud.

  tālr.: +371 65428636, e-pasts: pppk@du.lv

  Katedras vadītājs: Valērijs Dombrovskis, Dr.psych., Mg.Ed., asociētais profesors

  Kontaktinformācija: Parādes ielā 1 – 424

   

  Akadēmiskais personāls:

  Jeļena Badjanova Dr.paed, docente
  Jeļena Davidova Dr.paed, profesore
  Valērijs Dombrovskis Dr.psych., Mg.Ed., asociētais profesors
  Svetlana Guseva Dr.psych, docente
  Irēna Kokina Dr.psych, profesore
  Aļona Korniševa Dr.psych, Mg.Ed., docente
  Valērijs Makarevičs Dr.psych., docents
  Larisa Silova Mg.paed., lektore
  Sandra Zariņa Dr.paed., docente

  Dalība projektos

  • ESF projekts Nr. 8.2.1.0/18/I/002 „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē”
  • ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/I/003 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”
  • ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/I/005 „Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai”
  • ESF projekts 8.2.1.0/18/A/019 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”
  • ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana”
  • ESF projekts Nr.8.2.2.0/18/I/005 „Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”
  • ESF projekts Nr.8.2.3.0/18/A/010 “Daugavpils universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana”
  • ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā, Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu autoru/kursu vadītāju pakalpojumi”
  • ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”
  • ESF projekts Nr.8.4.1.0/16/1/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Komandas ABC”
  • Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Integrācijas tilts” Nr. PMIF/8/2019/2/0, pasāk. Nr.3.

  Daugavpils Universitātes zinātniskie projekti

  “Studentu iesaiste iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procesā Daugavpils Universitātē”, Līgums nr. 14-95/1

  Starptautisko fondu atbalstītie projekti

  E.M. Čermakas fonda grants pētījumam „Gender differences of Latvian and Bulgarian males and females at the Stage of Adulthood”

  Zinātniskie izdevumi

  Žurnāls „Problems in Music Pedagogy” еISSN: 2501-0158, http://pmp.du.lv/ – indeksēts EBSCO, ERICH PLUS un ProQuest

  Katedras akadēmiskais personāls piedalās 21 studiju programmas īstenošanā:

  • D139P: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības “Pirmsskolas skolotājs” (41141)
  • D139B: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura “Skolotājs” (42141)
  • D139S: Profesionālā bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” (42141)
  • D139O: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības “Skolotājs” (46141)
  • D04A3: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura “Mākslas menedžments” (42211)
  • D1240: Akadēmiskā bakalaura “Psiholoģija” (43313)
  • D139C: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Izglītība” (47141)
  • D139D: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Izglītība” (47141)
  • D139E: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Izglītība” [profesionālā maģistra grāda izglītībā ieguvei] (47141)
  • D139Q: Akadēmiskā maģistra “Izglītības zinātnes” [50 KP] (45142)
  • D1399: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” (47142)
  • D135S: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Sabiedrības un iestāžu vadība” (47345)
  • D029Z: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Starpkultūru attiecības” (47222)
  • D02D5: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Tulks, tulkotājs” (47222)
  • D1269: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Psiholoģija” [60 KP] (47313)
  • D1268: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Psiholoģija” [80 KP] (47313)
  • D1263: Profesionālās augstākās izglītības maģistra “Tiesību zinātne” (47380)
  • D139H: Doktora “Vadībzinātne” (51345)
  • D139N: Doktora “Izglītības zinātnes” (51142)
  • D0801: Doktora “Psiholoģija” (51313)
  • D0819: Doktora “Juridiskā zinātne” (51380)

  Starptautiskais sadarbības partneris

  Rivnes Valsts humanitārā universitāte (Ukraina) http://www.rshu.edu.ua/ Vecumposmu un Pedagoģiskās psiholoģijas katedra http://www.rshu.edu.ua/kafedry-ppf/kafedra-vtpp

  Sadarbības līgums

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading