• A- A A+
 • Pētnieciskie un zinātniskie projekti

  Institūta zinātnisko darbību raksturo institūtā īstenotie starptautiska un nacionāla mēroga zinātniskie projekti. Nozīmīgākie projektu virzieni ir:

  • Ilgtspējīgas izglītības teorijas izstrāde un ieviešana augstskolas pedagoģijā;
  • Ilgtspējīgas pētnieciskās infrastruktūras izveide augstskolas vidē;
  • Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi;
  • Neformālās, informālās un profesionālās izglītības teorijas un prakses pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību.

  Pirmais nozīmīgākais Institūta zinātnisko projektu darbību raksturojošais virziens ir ilgtspējīgas izglītības teorijas izstrāde un ieviešana augstskolas pedagoģijā. Šo virzienu raksturo ilgtspējīgas izglītības teorētiskā pamatojuma izveide, kas tiek veikta realizējot darbības pētījumu augstskolu vidē. Šo virzienu raksturo šādi nacionālie projekti:

  • IZM projekts “Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju programmās psiholoģijā un pedagoģijā Daugavpils Universitātē” (2006.g.);
  • IZM projekts “Garīgums kā virssatura komponents uz ilgtspējību orientētā skolotāju izglītībā” (2006. – 2008.g.);
  • IZM projekts “Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju attīstību veicinošas izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU” (2006.g.);
  • IZM projekts “Ilgtspējīgas izglītības teorijas un pētniecisko prasmju attīstību veicinošas vides radīšana darbības pētījumā skolotāju izglītībā” (2007. – 2008.g.);
  • LZP projekts “Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā” (2005. – 2008.g.);
  • LZP projekts “Ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstskolā” (2009. – 2012.g.).

  Otrais virziens ir ilgtspējīgas pētnieciskās infrastruktūras izveide augstskolas vidē. Šis virziens tiek īstenots šādos starptautiskos un nacionālos projektos:

  • ESF projekts “Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” (2005. – 2008.g.);
  • Sabiedrības integrācijas fonda administrētais un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts “Kapacitāte asociācijas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” darbībai un sadarbībai” (2009. – 2010.g.);
  • ESF Darbības programmas 2007. – 2013. gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.1. “Augstākā izglītība un zinātne” pasākuma 1.1.2. “Augstākās izglītības attīstība” aktivitātes 1.1.2.1. “Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai” apakšaktivitātes 1.1.2.1.2. “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” projekts “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (2009.g.).

  Trešais virziens ir skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Šis virziens tiek īstenots šādos starptautiskos un nacionālos projektos:

  • UNESCO/UNITWIN projekts “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi” [Reorienting Teacher Education Towards the Aim of Sustainable Development] (2000. – 2010.g.);
  • SOCRATES programmas COMENIUS 2.1 projekts “Informāciju tehnoloģijas kā starpkultūru un mēdiju izglītības līdzeklis” [ICTime – ICT as a Tool of Intercultural and Media Education] (2006. – 2009.g.);
  • SOCRATES programmas COMENIUS 2.1 projekts “Bērni kā pētnieki” [Children as Researchers] (2006. – 2009.g.);
  • LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projects “Izglītības ieguldījums Eiropas sociālās un institucionālās jomas saskaņotas darbības un labklājības veicināšanā” [Educational Contributions to Building Cohesion Within European Social and Institutional Life] (2007. – 2008.g.);

  Ceturtais virziens ir neformālās, informālās un profesionālās izglītības teorijas un prakses ilgtspējīga attīstība. Šis virziens ir tiek īstenots šādos starptautiskos un nacionālos projektos:

  • Mūžizglītības programmas COMENIUS 2.1. projekts “Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā” [Inspire School Education by Non-formal Learning] (2008. – 2009.g.);
  • Leonardo da Vinči projects “Innovatīvas metodoloģijas izmantošana profesionālās izglītības skolotāju mācību pieredzes izvērtēšanā” [Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers Prior Learning] (2007. – 2009.g.);
  • ESF nacionālās programmas 3.2.4.1. “Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” projekta “Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” (2005. – 2008.g.);
  • ESF projekts “Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” (2005. – 2006.g.);
  • ESF projekts “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” (2004. – 2007.g.);
  • ESF projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” (2004. – 2008.g.);

  IZM projekts “Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai” (2007. – 2008.g.).

  Ilgtspējīgas izglītības institūta darbinieku dalība starptautiskajos tīklojumos un projektos (DOC, 131 Kb)

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading