• A- A A+
 • Starptautiskās konferences

  Ilgtspējīgas izglītības institūta žurnāla JTEFS un BBCC starptautiskās konferences“Sustainable Development. Culture. Education”  (Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība) organizēšana ir viens no nozīmīgākajiem un veiksmīgākajiem III zinātniskās darbības un sadarbības rādītājiem. Šī ir ceļojošā konference, kuras organizēšanā iesaistās BBCC konsorcija partnerinstitūcijas. Laika posmā no 2003. gada līdz 2011. gadam ir notikušas 9 konferences, katra atsevišķā konsorcija partnervalstī un konferenču apakštematos ir piedāvāti dažādi ar konferences vispārējo tematiku saistīti aspekti.

  1. Pirmā JTET konference “Sustainable Development. Culture. Education” tika organizēta2003.gadā Daugavpils Universitātē. Šajā konferencē tika definēti jēdzieni ilgtspējīga attīstība, izglītība, kultūra, izvērtētas starpdisciplināras, sistēmiskas pieejas izmantošanas iespējas izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanā, kā arī skolotāju izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējības aspektu.

  2. Otrā JTET konference “Sustainable Development. Culture. Education” tika organizēta2004.gadā Igaunijā Tallinas Pedagoģiskajā Universitātē. Konferencē tika apspriests ilgtspējīgas attīstības jēdziens un tā izpratne, it īpaši izglītības kontekstā, kā arī aplūkoti galvenie izaicinājumi ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. Tika organizēta pieredzes apmaiņa par lokālajām pieejam, kas tiek izmantotas izglītības ilgtspējīgai attīstībai veicināšanai dažādās valstīs.

  3. Trešā JTET konference “Sustainable Development. Culture. Education: Holistic Education” tika organizēta 2005.gadā Vācijā Fehtas Universitātē. Konferencē turpinājās pieredzes apmaiņa, tika nodibināts Baltijas un Melnās jūras reģiona valstu izglītības pētījumu tīklojums un meklēti kontakti konferences dalībnieku vidū. Tika diskutēts par holistiskās izglītības jēdziena izpratnes īpatnībām dažādās valstīs.

  4. Ceturtā JTET/BBCC konference “Sustainable Development. Culture. Education: Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development” tika organizēta 2006.gadā Somijā Helsinku Universitātē. Konferencē tika aktualizēta saikne starp ilgtspējību, izglītību un kultūru, kā arī izglītību ilgtspējīgai attīstībai dažādos izglītības līmeņos un veidos – skolotāju izglītībā un tālākizglītībā, mūžizglītībā, pašizglītībā, vispārējā izglītībā, demokrātijas izglītībā utt.

  5. Piektā JTET/BBCC konference “Sustainable Development. Culture. Education: Theories and Practices for Education of Sustainable Development” tika organizēta2007.gadā Ungārijā Debrecenas Universitātē. Šajā konferencē tika aplūkoti jautājumi par ilgtspējīguma filozofiju izglītībā, izglītības modeļiem un tālmācību, skolotāju izglītību, augstāko izglītību un pirmsskolas izglītību ilgtspējības kontekstā, ilgtspējīgas izglītības metodoloģiskajām, ekonomiskajām un informatīvajām problēmām, vides vadību un plašsaziņas līdzekļiem u.c.

  6. Sestā JTEFS/BBCC konference “Sustainable Development. Culture. Education: Collaboration in Education for Sustainable Development” tika organizēta 2008.gadā Turcijā Anadolu Universitātē. Konferencē tika diskutēts par pētījumiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, ilgtspējīgu attīstību un starpkultūru izglītību, salīdzināmo izglītības pētniecību, sadarbības kultūru izglītībā.

  7. Septītā JTEFS/BBCC konference “Sustainable Development. Culture. Education: Research and Implementation of Education for Sustainable Development” tika organizēta2009.gadā Latvijā Daugavpils Universitātē. Konferences laikā tika aplūkoti tādi jautājumi kā izglītības ilgtspējīgai attīstībai fenomenoloģija, izglītības ilgtspējīgai attīstībai pētījumi, skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējība augstākajā izglītībā, mācību un pētnieciskās vides radīšana visos vispārējās izglītības līmeņos, izglītība ilgtspējīgai attīstībai un e-mācības, kā arī Zemes Hartas iniciatīva un multikulturāla pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai.

  8. Astotā JTEFS/BBCC konference “Sustainable Development. Culture. Education: BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development” notika 2010.gadā Parīzē UNESCO ģenerālmītnē;
  Atzinība par konferences organizēšanu (PDF, 60.5 Kb)
  Atzinība par konferences organizēšanu (PDF, 91.7 Kb)

  9. Devītā JTEFS/BBCC konference “Sustainable Development. Culture. Education” tika organizēta 2011.gadā Lietuvā Šauļu Universitātē. Konferences laikā tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā izglītības ilgtspējīgai attīstībai fenomenoloģija, ilgtspējība augstākajā izglītībā, skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību, mācību un pētnieciskās vides radīšana pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībā, kā arī izglītība ilgtspējīgai attīstībai un e-mācības.

  10. Desmitā JTEFS/BBCC konference 2012.g. 22.-25.maijā notika Austrumsomijas Universitātē Savonlinnā, Somijā. Sešās plenārsēdēs, kā arī 12 dažādās sekcijās vairāk nekā 170 dalībnieki no 21 valsts prezentēja un apsprieda savu pētījumu rezultātus tādās jomās kā izglītība un ilgtspējība, sistēmiska un integrēta pētnieciskā metodoloģija izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, ilgtspējīgas nākotnes pedagoģija, ilgtspējīga pirmsskolas izglītība, ilgtspējības aktualitātes eksakto zinātņu izglītībā un informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, pieaugušo izglītība ilgtspējīgai attīstībai, māksla izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, skolotāju izglītība iekļautībai, sociālā pedagoģija kā ilgtspējīgas dzīves dimensija, veselības un labklājības konteksti diskursā par ilgtspējību, ilgtspējība kopienas praksēs, Zemes Harta kā vērtību un daudzkultūru pieeju platforma izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. Kā pieaicinātie eksperti no UNESCO konferencē uzstājās arī starptautiskā tīklojuma skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējību prezidents profesors Čārlzs Hopkinss no Jorkas Universitātes Kanādā un doktore Rozalina Makjūna. Daugavpils Universitāti konferencē pārstāvēja Ilgtspējīgas izglītības institūta (III) direktore asociētā profesore Dzintra Iliško, BBCC tīklojuma prezidente profesore Ilga Salīte, profesores Anita Pipere un Elfrīda Krastiņa, kā arī III īstenotās doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, kuru dalību konferencē finansiāli atbalstīja ESF projekts „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Daugavpils Universitātē”.

  11. Vienpadsmitā JTEFS/BBCC konference 2013.g. 4.-7.jūnijā notiks Sanktpēterburgā, Krievijā. Sīkāka informācija III mājas lapā.

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading