• A- A A+
 • Konference “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam”

  Aktualizēts 03.10.2016 12:21

  image1 image2

  Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem  un augstākās izglītības ilgtspējīgumam

  2016. gada 4. – 5. oktobris, Daugavpilī, Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1

  Konferences organizētāji: DU  UNESCO Katedra, Nordic Centrs,  Zviedrijas vēstniecība, Norvēģijas vēstniecība, UNESCO LNK
  Konferences mērķis: atvērt sadarbību izglītības pētījumu attīstībai augstākās izglītības ilgtspējīguma un ilgtspējīguma zinātnes attīstībai

  Pieteikšanās līdzdalībai konferencē elektroniska: unescochair@du.lv . Vēlams pieteikties konferencei līdz septembra beigām, atsūtot ziņas: dalībnieka vārds, uzvārds; institūcija, kurā strādā un vai studē; e-pasts; sekcija, kurā vēlas darboties.

  DARBA KĀRTĪBA
  OTRDIENA, 4. OKTOBRIS

  10.20 – 11.00  Reģistrācija (DU, Parādes ielā 1, vestibilā)

  11.00 – 11.30 Izstādes “Patterns of the Biosphere – We are nature” atklāšana (DU, Parādes ielā 1A, 130. aud. )
  A. Barševskis, DU rektors, H. Landerholms, Zviedrijas vēstnieks,S. E. Hāgens, Norvēģijas vēstnieks, J. Widberg, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors

  11.30 – 12.00 – Izstādes apskatīšana
  Iepazīšanās ar konferences dalībniekiem, sarunas par pirmajiem iespaidiem un idejām

  12.00 – 12.40 – Plenārsēde: Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam (DU, Parādes ielā 1A, 130. aud.)
  B. Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāre, Globālais rīcības plāns “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”
  I. Salīte, DU UNESCO Katedras atbildība par pētījumu izglītībā ilgtspējīgai un trans-disciplināra pētījumu ietvara veidošanu kompleksās ilgtspējīguma problēmas risināšanai zinātnē un augstākajā izglītībā
  S. Zatterblom, SWEDESD pieredze ilgtspējīgas izglītības jomā un ilgtspējīguma mērķu īstenošanā

  12.40 – 13.30 – Kafijas pauze (DU, Parādes ielā 1A, 2. stāva vestibilā)

  13.30 –15.00 Darbs sekcijās: Ilgtspējīgums kā kompleksa problēma (I daļa: diskusija, moderatore doc. I. Ostrovska

  • Vad. pētn. E. Oļehnoviča, asoc.prof. Dz. Iliško, Doktorantu, maģistrantu, pēcdoktorantūras, jauno doktoru darba sekcija, Kā varam meklēt ceļu uz trans-disciplināra pētījuma ietvara veidošanu bioekonomikas attīstības atbalstam? (DU, Parādes ielā 1A, 209. aud.)
  • UNESCO Katedras absolventu centra vadītāja E. Drelinga, tīklojuma koordinatore S. Zariņa, DU absolventu tīklojuma sekcija ilgtspējīguma un ilgtspējīgas izglītības pētījumu attīstīšanai, Kā trans-disciplinārs pētījumu ietvars var virzīt neilgtspējīguma pārvarēšanu un sociālo inovāciju radīšanu?(DU, Parādes iela 1A, 209. aud.)
  • DU rektors A. Barševskis, UNESCO Katedras vadītāja I. Salīte, Augstskolas un augstākās izglītības politikas stratēģijas sekcija, Kā varam uzlabot augstskolas izglītību caur ilgtspējīgu vadību un inovācijām augstākajā izglītībā? (DU, Parādes iela 1, 430a. aud.)

  15.00 – 15.30 – Kafijas pauze (DU, Parādes ielā 1A, 2. stāva vestibilā)

  15.30 –  16.30 – Darbs sekcijās: Ilgtspējīgums kā kompleksa problēma (II daļa) 

  • Vad. pētn. E. Oļehnoviča, asoc.prof. Dz. Iliško, Doktorantu, maģistrantu, pēcdoktorantūras, jauno doktoru darba sekcija, Kā varam meklēt ceļu uz trans-disciplināra pētījuma ietvara veidošanu bioekonomikas attīstības atbalstam? (DU, Parādes ielā 1, 417. aud.)
  • UNESCO Katedras absolventu centra vadītāja E. Drelinga, tīklojuma koordinatore S. Zariņa, DU absolventu tīklojuma sekcija ilgtspējīguma un ilgtspējīgas izglītības pētījumu attīstīšanai, Kā trans-disciplinārs pētījumu ietvars var virzīt neilgtspējīguma pārvarēšanu un sociālo inovāciju radīšanu?(DU, Parādes ielā 1, 418. aud.)
  • DU rektors A. Barševskis, UNESCO Katedras vadītāja I. Salīte, Augstskolas un augstākās izglītības politikas stratēģijas sekcija, Kā varam uzlabot augstskolas izglītību caur ilgtspējīgu vadību un inovācijām augstākajā izglītībā? (DU, Parādes ielā 1, 430a. aud.)

  16.30 – 17.30Paneļdiskusija ar Ziemeļvalstu vēstniekiemIlgtspējīga politiskā attīstība reģionā” Widberg, Ziemeļvalstu biroja (Norden) vadītājs, H. S. Egil, Norvēģijas vēstnieks, K. Olli, Somijas vēstnieks, H. Landerholm, Zviedrijas vēstnieks, H. Brask, Dānijas vēstnieks (DU, Parādes ielā 1A, 130. aud. )

  17.30 – Ziemeļvalstu pieņemšana (DU, Parādes ielā 1A, 1. stāva vestibilā)

   

  Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem  un augstākās izglītības ilgtspējīgumam

  2016. gada 4. – 5. oktobris, Daugavpilī, Daugavpils Universitātē

  DARBA KĀRTĪBA
  TREŠDIENA, 5. OKTOBRIS

  9.00 – 11.00 – Klimata darbnīca “Klimats un ikdienas prakses” (DU, Parādes ielā 1A, 130. aud.)
  Agita Pusvilka un Sintija Ludborža par biedrības “homo ecos:” EEZ finanšu instrumenta ietvaros īstenoto projektu “Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums un iespēja?”
  Klimata darbnīcas “Klimats un ikdienas prakses” ietvaros apmeklētāji gūs ieskatu nozīmīgākajos klimata pārmaiņas veicinošos faktoros, kā arī pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās risinājumos Latvijā un pasaulē.

  11.00 – 11.10 – Izstādes “Klimata liecinieki” atklāšana (DU, Parādes ielā 1A, 130. aud.)
  Agita Pusvilka par biedrības “homo ecos:” EEZ finanšu instrumenta ietvaros izveidoto izstādi.
  12 lielformāta fotogrāfijās redzami dažādu Latvijas cilvēku stāsti par daudzu gadu gaitā veiktiem dabas pārmaiņu vērojumiem.

  11.10 – 11.30 – Kafijas pauze (DU, Parādes ielā 1A, 2. stāva vestibilā)

  11.30 – 13.30 – Plenārsēde: Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti (DU, Parādes ielā 1A, 130. aud.)

  M. Kāle, Ziemeļu ministru padomes biroja Latvijā padomniece, Bioekonomika Ziemeļvalstīs: jaunākās tendences un labās prakses pārnese
  D. Blumberga, RTU profesore, projekta vadītāja, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta projekts
  Biotehonomikas ideju krātuve, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta komanda, Kāpēc biotehonomikai ir ilgtspējīga nākotne Latvijā? Stāsts par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros īstenotiem diviem projektiem
  I. Muižniece, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Bioresursi un to izmantošanas iespējas
  T. Prodaņuks, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Biotehnoloģijas bioresursu ieguvei, apstrādei un pārstrādei
  K. Bāliņa, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Inovatīvi bioprodukti. Piemēri
  A. Grāvelsiņš, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Sistēmdinamika biotehonomikas modelēšanai

  13.30 – 14.30 – Kafijas pauze (DU, Parādes ielā 1A, 2. stāva vestibilā)

  14.30 – 16.30 – Darbs sekcijās: Ilgtspējīguma zinātne un augstākās izglītības atbalsts izglītībai ilgtspējīgai attīstībai ar tradīciju un inovāciju saskaņošanu

  • Vad. pētn. E.Oļehnoviča, asoc.prof. Dz. Iliško, Doktorantu un maģistrantu, pēcdoktorantūras, jauno doktoru darba sekcija (DU, Parādes ielā 1, 417. aud.)
  • UNESCO Katedras absolventu centra vadītāja E. Drelinga, tīklojuma koordinatore S. Zariņa, DU absolventu tīklojuma sekcija ilgtspējīguma un ilgtspējīgas izglītības pētījumu attīstīšanai (DU, Parādes ielā 1, 418. aud.)
  • DU rektors A. Barševskis, Augstskolas un augstākās izglītības politikas stratēģijas sekcija (DU, Parādes ielā 1, 430a. aud.)

  16.30 – Konferences noslēgums (DU, Parādes  ielā 1A, 130. aud.)
  Oļehnoviča, E. Drelinga, A.Barševskis, Ziņojumi par sekciju darba rezultātiem
  Dz. Iliško, DU žurnālu „Journal of Teacher Education for Sustainable education”(JTES) un „Discourse and Communication for Sustainable education” (DCSE) prezentēšana

  image3 image4 image5 image6 logotyp

  Papildu informācija:
  Prof. Ilga Salīte
  UNESCO katedras vadītāja
  T. 29257455
  E- pasts: ilga.salite@du.lv

  Laima Āboliņa
  UNESCO katedras lietvedības sekretāre
  E-pasts: laima.abolina@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading