• A- A A+
 • Latvijā tiks ieviesta neformālās izglītības jaunatnes darbā atzīšanas sistēma. Papildināts ar foruma laikā izstrādātajām rekomendācijām

  Aktualizēts 30.11.2016 21:26

  logo_wwwJaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētajā Nacionālajā forumā “Neformāls un atzīts” apkopoti priekšlikumi neformālās izglītības atzīšanas sistēmas ieviešanai Latvijā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī jaunatnes darba kvalitāti.

  Eiropas Savienības ieteikums nosaka, ka līdz 2018.gadam dalībvalstīm jāveic pasākumi neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanai. Šis punkts ir iekļauts Izglītības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam, nosakot Youthpass ieviešanu nacionālā līmenī.

  Jau 2015. gadā JSPA realizēja pilotprojektu “Level Up!” ar mērķi veicināt mācīšanos neformālās izglītības ceļā un padarīt jauniešu mācīšanās rezultātus atpazīstamus. Dalībnieki eksperimentālā kārtā ieviesa Youthpass sertifikātu vietējām aktivitātēm, kā arī tika veikta jaunatnes jomas organizāciju kartēšana un aptaujāti 130 dažādi jaunatnes jomas speciālisti, kuri atzina, ka saredz Youthpass kā veiksmīgu rīku neformālās izglītības atzīšanai nacionālā līmenī, īpaši izceļot šī dokumenta otro – mācīšanās rezultātu pašizvērtēšanas – daļu. Pētījums diemžēl arī parādīja, ka jaunatnes darbs ne vienmēr tiek uztverts kā mācīšanās vide un, lai arī mācīšanās notiek, ne vienmēr tā tiek apzināta ne no jaunatnes darbinieku, ne jauniešu puses. Tādejādi, Youthpass procesa ieviešana šo mācīšanās dimensiju stiprinātu un uzlabotu arī jaunatnes darba kvalitāti. Šobrīd plānots, ka organizācijas, kuras var izsniegt Youthpass, tiek akreditētas klātienē.

  No 9. līdz 10. novembrim Jūrmalā notika Nacionālais forums “Neformāls un atzīts”, kas bija nākamais svarīgais solis neformālās izglītības atzīšanas procesā. Forums pulcēja 250 jaunatnes darbiniekus, izglītības iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju aktīvistus un jauniešus, kuri iepazinās ar JSPA vīziju neformālās izglītība atzīšanas procesa ieviešanai un kopīgi izstrādāja ieteikumus neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanai un pielietojumam darba tirgū.

  Šobrīd JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir uzsākušas aktīvu darbu pie tā, lai uzlabotu neformālās izglītības kvalitāti jaunatnes jomā un ieviestu neformālās izglītības atzīšanas sistēmu nacionālā līmenī. JSPA priekšlikums ir neformālās izglītības atzīšanas sistēmu Latvijā balstīt uz Eiropas Komisijas dokumentu Youthpass bāzes, kas ir neformālās izglītības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” apgūto kompetenču atzīšanas dokuments. Šādu dokumentu par dalību starptautiskās apmācībās, jauniešu apmaiņās un Eiropas Brīvprātīgajā darbā jau ir saņēmuši 13 000 Latvijas jaunieši un jaunatnes darbinieki.

  „Neformālās izglītības atzīšana ir nepieciešama, lai jaunieša pieredzei neformālajā izglītībā tiktu piešķirta līdzvērtīgi svarīga nozīme, kā mācībām skolā, arodskolā, mūzikas vai mākslas skolā. Atzīšana ir nepieciešama visos – personīgā, sociālā, ekonomiskā un politiskā līmenī,” forumā uzsvēra JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle.

  Neformālā izglītība jaunatnes jomā balstās uz četriem pamatprincipiem: mācīties darot, mācīties mācīties, mācīties būt un mācīties būt kopā ar citiem. Tas ir plānots mācīšanās process, un neformālās izglītības būtiskas pazīmes ir brīvprātīga un aktīva līdzdalība, mācīšanās no pieredzes, kā arī mācīšanās process balstās uz dalībnieku vajadzībām un interesēm, tam nav formāla novērtējuma un nav vienas „pareizās” atbildes. Tā ir iespēja jaunietim mācīties atbilstoši savām interesēm un izaicinājuma līmenim. Dalībnieku un apmācītāju vidū nav izteiktas hierarhijas un tiek ievērots līdzsvars starp individuālo mācīšanos un mācīšanos grupā.

  Foruma otrajā dienā notika paneļdiskusija, kurā izskanēja dažādu nozaru pieredzes stāsti par neformālās izglītības nozīmi personība attīstīšanā un karjeras veidošanā, kā arī par plānotā atzīšanas procesa priekšrocībām un izaicinājumiem. Diskusijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras direktore Daina Sproģe, Microsoft komunikācijas vadītāja Baltijā un Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle Kristīne Mennika, Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra “Šķūnis” vadītāja, projekta “Level Up” dalībniece Rudīte Muraševa un Jelgavas novada Jauniešu padomes locekle un jauniešu pārstāve Baltijas jūras valstu reģionālā tīklā (BSSSC) valdē Nellija Karpušenkova.

  Diskusijas dalībnieki secināja, ka Youthpass var būtiski palielināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, ja viņi neformālajā izglītībā ir ieguvuši jaunas kompetences, to apzinās un spēj formulēt, kā arī darba devējs atpazīst un atzīst šo pieredzi un tās pievienoto vērtību. „Mums priekšā ir liels pārliecināšanas, popularizēšanas un testēšanas darbs. Ir jārunā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām,” diskusijā atzina JSPA direktore Daina Sproģe.

  Foruma dalībnieki divu dienu garumā sniedza būtiskus priekšlikumus Youthpass pielietošanai un kvalitatīvai ieviešanai nacionālā mērogā, kas sniegs būtisku ieguldījumu plānotā atzīšanas procesa pilnveidei un ieviešanai. Darba grupās izskanēja priekšlikumi, ka šādu dokumentu vajadzētu izsniegt par dalību neformālās izglītības apmācībās, starptautisku un vietēja līmeņa projektu un pasākumu organizēšanu, brīvprātīgā darba veikšanu dažādās organizācijās, skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu, savas valsts vai pašvaldība prezentēšanu ārvalstīs, aktīvu darbību skolu pašpārvaldēs un līdzīgām aktivitātēm.

  Youthpass kalpotu līdzīgi kā rekomendācijas vēstule no darba devēja un tā izsniegšana notiktu pēc kopīgas mācīšanās rezultātu izvērtēšanas jaunietim kopā ar jaunatnes darbinieku. Tas varētu būt elektronisks dokuments, kuru darba devēji var apskatīt arī tiešsaistē. Dalībnieki bija vienisprātis, ka aktivitātē pavadītais laiks nav tik būtisks, kā tas, ko un cik daudz jaunietis ir iemācījies – nepieciešams izvērtēt veiktās aktivitātes sarežģītību, ko veicis jaunietis. Izskanēja ierosinājums, ka, lai iegūtu šo dokumentu, aktivitātei jābūt komplicētai, vairākos posmos (sagatavošana, realizēšana u.c.), ar iespēju apgūt dažādas kompetences viena projekta ietvaros.

  Nacionālo forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību “Līdzdalības platforma” un nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par programmu: www.jaunatne.gov.lv un www.swiss-contribution.lv .

  Foruma paneļdiskusijas un darba grupu video ierakstus iespējams noskatīties vietnē www.nvotv.lv

  REKOMENDĀCIJAS. Foruma “Neformāls un atzīts” darba grupu rekomendācijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvātajai atzīšanas sistēmai

  Informācijas avots:

  jaunatne.gov.lv

  Sintija Lase, neformālās izglītības apmācītāja un komunikācijas speciāliste
  Sintija.Lase@gmail.com; 22088990

  Jāatgādina, ka forumā piedalījās  IVF studējošās un vieslektore, kuras arī sniedza savas idejas, lai tiktu izveidota šī sistēma.

  jspa logolatvijas-sveices-sadarbibas-logo

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading