• A- A A+
 • Licencēta profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

  Aktualizēts 03.12.2020 09:24

  Pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra Studiju kvalitātes komisijas 2020. gada 30. novembrī izsniegto licenci, Daugavpils Universitāte (DU) ir ieguvusi tiesības īstenot profesionālo bakalaura studiju programmu “Skolotājs” (42141) profesionālā bakalaura grāda pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācijas iegūšanai (pamatojums: Studiju kvalitātes komisijas sēdes 2020. gada 13. novembra lēmums Nr. 2020/66-L).

  Ekspertu vizīte studiju programmas licencēšanas ietvaros Daugavpils Universitātē notika attālināti Zoom platformā šī gada 12. oktobrī, kuras laikā komisijas pārstāvji tikās ar DU vadības, Izglītības un vadības fakultātes pārstāvjiem, studējošo pārstāvjiem, darba devējiem un programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem. Studiju programmas direktores pienākumu izpildītāja, vadošā pētniece Eridiana Oļehnoviča izsaka pateicību programmas licencēšanas procesa sagatavošanā iesaistītajai komandai, ekspertiem, mācībspēkiem, darba devējiem, studējošajiem un partneraugstskolu pārstāvjiem, kuri ieguldīja darbu apjomīgajā licencēšanas dokumentācijas sagatavošanā.

  Profesionālā bakalaura studiju programma (PBSP) “Skolotājs” tiks īstenota klātienē kā pilna laika (4 gadi, 160 kredītpunktu (KP) apjomā) un nepilna laika (4 gadi un 6 mēneši, 160 KP apjomā) studijas. PBSP “Skolotājs” paredz mērķtiecīgi atlasītiem reflektantiem nodrošināt iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikāciju, integrētās studijās apgūstot skolotāja profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences atbilstīgi profesijas standartam “Skolotājs” un studējošā izvēlētās mācību priekšmetu jomas saturu atbilstīgi Latvijas izglītības reformu projekta “Skola 2030” izvirzītajām prasībām skolotājam.

  PBSP “Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato tās izstrādes process – studiju programmas izstrādē vienlaikus iesaistījās vairākas Latvijas augstskolas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas izglītības sektors, nevalstiskās organizācijas un pašvaldību izglītības pārvaldes. Topošajiem studējošajiem būs iespēja pēc vidējās izglītības iegūšanas 4 gados iegūt skolotāja kvalifikāciju un bakalaura grādu pedagogu izglītībā, piedāvājot elastīgu pieeju un iespēju  kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas sekojošās kombinācijās: latviešu valoda un literatūra; krievu valoda un literatūra; matemātika; sociālās zinības un vēsture; mūzika, veselība un fiziskā aktivitāte (82 KP) vai kombinējot 50 KP moduļus: latviešu valoda un literatūra; krievu valoda un literatūra; matemātika; angļu valoda; dizains un tehnoloģijas; datorika; bioloģija, ģeogrāfija; fizika, ķīmija ar jebkuru atšķirīgu 32 KP moduli: matemātika, latviešu valoda kā otrā valoda un svešvaloda; krievu valoda kā svešvaloda; angļu valoda; vācu valoda; dizains un tehnoloģijas; datorika; bioloģija vai 32 KP moduļus: dabaszinības; fizika; ģeogrāfija (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā).

  Profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” izstrāde un licencēšana tika veikta ESF projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai”, vienošanās Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros. PBSP  “Skolotājs” izstrādes nepieciešamība tika pamatota ar Latvijas Republikas izglītības politikas plānošanas reglamentējošiem dokumentiem un uz to pamata jau īstenotajām un vēl plānotajām darbībām.

  Interesentiem ir pieejama prezentācija par DU materiāltehnisko bāzi PBSP “Skolotājs” īstenošanā:

   

  Papildu informācija

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja, profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” direktores p.i.

  Tālr.: 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading