• A- A A+
 • LIFE FOR SPECIES

  Projekta pilns nosaukums: Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne (Threatened species in Latvia: improved knowledge, capacity, data and awareness)

  Programma: Eiropas Savienības LIFE Environment programma

   Projekta numurs: LIFE19GIELV000857

   Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte

  Projekta partneri:

  • Dabas aizsardzības pārvalde
  • Daugavpils Universitāte
  • Latvijas Ornitoloģijas biedrība

  Projekta īstenošanas laiks: 01/12/202031/12/2024

  Projekta vispārējais mērķis – aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti pirms apmēram 20 gadiem. Šajā laika posmā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību, apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu aizsardzību.

  Projekta uzdevumi:

  • izvērtēt un aktualizēt īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, kā arī novērtēt sugas pēc Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) definētajiem kritērijiem;
  • sagatavot aktualizētus normatīvo aktu projektus;
  • sagatavot detalizētu informāciju par īpaši aizsargājamām sugām, iekļaujot datus par sugas sastopamību, bioloģiju, ekoloģiju un nepieciešamajiem pasākumiem to aizsardzībai. Informācijas apkopošanai paredzēta projekta mājas lapa, kā arī drukātie izdevumi – sugu datu lapas jeb Sarkanā grāmata;
  • pilnveidot dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS;
  • stiprināt sugu aizsardzības ekspertu un lēmumu pieņēmēju kompetenci, organizējot apmācības un seminārus;
  • veicināt sabiedrības izpratni un iesaisti sugu aizsardzībā un Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā.

  Projekta budžets

  LIFE FOR SPECIES tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 2 706 291 eiro, no tiem 55% sastāda ES finansējums.

  DU kopējais budžets: 361 378 EUR, no tiem 198 757 EUR ES finansējums.

  Informācija par projektu:

  projekta koordinators DU:

  Laura Taube

  laura.taube@du.lv.

   

  Projekta ziņas:

  LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS UZSĀK PROJEKTU PAR APDRAUDĒTĀM UN ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀM SUGĀM – LIFE FOR SPECIES

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading