• A- A A+
 • LIFE-IP LatViaNature

  Projekta pilns nosaukums: Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia)

  Programma: Eiropas Savienības LIFE Environment programma

  Projekta numurs: LIFE19 IPE/LV/000010, Struktūrvienības kods: LIFE03

  Projekta vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

  Projekta partneri:

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • Latvijas Universitāte
  • Daugavpils Universitāte
  • Vidzemes Augstskola
  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
  • AS “Latvijas valsts meži”
  • Latvijas Dabas fonds
  • Pasaules Dabas Fonds

  Projekta īstenošanas laiks: 22/12/202031/12/2028

  Projekta vispārējais mērķis – ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

  Projektā izvēlētas trīs pilottēmas – ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana.

  Projekta uzdevumi:

  • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
  • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
  • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
  • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
  • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
  • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
  • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
  • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
  • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.

  Projekta budžets

  LIFE-IP LatViaNature tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums.

  DU kopējais budžets: 411 557 EUR, no tiem 246 934 EUR ES finansējums.

  Informācija par projektu:

  projekta koordinators DU:

  Laura Taube

  laura.taube@du.lv.

  * Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.

   

  Projekta ziņas:

  LAI PILNVEIDOTU DABAS AIZSARDZĪBAS SISTĒMU LATVIJĀ, IR UZSĀKTA VĒRIENĪGA PROJEKTA ĪSTENOŠANA

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading