• A- A A+
 • Norisinājās DU UNESCO/UNITWIN Katedras organizētā DU Doktorantu vasaras skola

  Aktualizēts 24.08.2016 13:11

  17. un 18.augustā (2016) DU studiju un pētniecības bāzē “Ilgas” notika DU UNESCO/UNITWIN Katedras organizētā DU Doktorantu vasaras skola. Pasākumu organizēja UNESCO Katedras DU Absolventu pētījumu un izglītības centra ilgtspējīgai izglītībai un IVF docētāji, kuri darbojas kā DU UNESCO Katedras brīvprātīgie. Veiksmīga sākuma un atbalsta vārdus Doktorantūras skolas dalībniekiem novēlēja DU rektors Arvīds Barševskis.

  Pirmās DU Doktorantu skolas darba jautājumi bija: (1) iedziļināšanās kvantitatīvās pētīšanas metožu izmantošanā profesores Sarmas Cakulas, vieslektores no Vidzemes augstskolas, vadībā (2) ievada saruna par DU UNESCO Katedras piedāvājumu doktorantiem, pretendentiem un pētniekiem: (2.1) sadarbībai trans-disciplināru pētījumu uzsākšanā un īstenošanā ilgtspējīguma zinātnes jautājumos, rakstu sagatavošanā un publicēšanā par pētījumu rezultātiem DU UNESCO Katedras zinātniskajos žurnālos, (2.2.) sadarbība trans-disciplinārā pētījuma ietvara veidošanā, attīstot to ap mūsdienu zinātnes aktuālāko komplekso ilgtspējīguma jautājumu, un (2.3) ievada informācija par starptautiskās sadarbības iespējām zinātnē, kuras var piedāvāt DU UNESCO Katedra līdz gada beigām un tuvākajos gados.

  Pirmās doktorantu vasaras skolas gaisotni uzturēja “Ilgu” pētnieciskās bāzes darbinieku atbalsts, IVF un DU UNESCO Katedras darbinieku brīvprātīgais darbs pasākuma sagatavošanā. Īpaši izcēlās IVF pedagoģijas doktoru, pretendentu un doktorantu sadarbība “kopzupas” gatavošanā. Vasaras skolas harmoniskā gaisotne rosināja akadēmiskās diskusijas starp dalībniekiem un ievirzīja pārdomas par trans-disciplināru pētījumu ietvara pieejas izmantošanu.

  Papildus skaidrojošā informācija par :

  • Starptautiskās DU Doktorantūras skolas vēsturiskām pieredzēm:

  17.-18. augustā notikusī pirmā doktorantu skola tika veidota kā DU iniciatīva ar nodomu attīstīt DU doktorantūras skolu kā atvērtu studiju un pētniecības  tīklojumu, kas  piedāvā: (1) dažādu DU Doktora programmu studējošajiem iesaistīties sadarbībā ar mērķtiecīgu virzību uz trans-disciplināru pētījumu izmantošanu, lai veicinātu dažādo zinātņu  sadarbības spēju attīstību DU attīstības Stratēģijā (2015.-2016.) formulētā ilgtspējīgas attīstības mērķa uzturēšanai un sasniegšanai, (2) turpināt attīstīt DU pieredzes, kas iepriekšējos gados no starptautisko ekspertu puses tika atzītas kā doktorantūras un zinātnisko pētījumu darbības ekselenci apliecinošas. Kā viena no starptautiski pārbaudītākajām ir Pedagoģijas doktorantūras pieredze – tās doktoranti no 2005.gada līdz 2014. gadam sadarbojās ar Baltijas un Melnās jūras loka konsorciju izglītības pētījumos (BBCC), kas bija izveidojies pie DU Ilgtspējīgas izglītības institūta. Šajā laikā  izveidojās sadarbība starp doktorantiem un doktora darbu vadītājiem, kas darbojās BBCC tīklojumā. Doktorantu sadarbības apakš-tīklojums laika gaitā izveidojās par vienu no atpazīstamākajiem BBCC. Piedalīšanās BBCC konferencēs, iespēja publicēt savu pētījumu rezultātus divos starptautiskajos žurnālos, kas tika izveidoti starptautiskās sadarbības un BBCC tīklojuma uzturēšanai un attīstības nodrošināšanai, doktora darbu vadītāju sadarbība doktorantu rakstu recenzēšanā ir laika gaitā pārbaudīta pieredze.

  Kopš 2015.gada maija BBCC konferencē ir pieņemts lēmums par nepieciešamību izveidot Starptautisku Doktorantūras skolu BBCC starptautiskajā virtuālajā Ilgtspējīgas izglītības institūtā. Oktobra sākumā ir paredzēta nākamā Doktorantūras skola, kas notiks DU Parādes ielā 1, un tajā piedalīsies arī pārstāvji no tuvākajām kaimiņu valstīm.

  • DU starptautiskās BBCC Doktorantūras skolas idejas attīstīšanas uzdevums UNESCO Katedrā:

  Līgumā ar UNESCO Organizāciju atbildība par BBCC tīklojuma attīstību ir viens no DU UNESCO Katedras specifiskajiem uzdevumiem.

  Tāpēc DU UNESCO/UNITWIN Katedra doktorantiem un docētājiem no dažādajām doktora programmām piedāvās iespēju iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, pirmkārt, brīvprātīgi, un, otrkārt, piedāvājot trans-disciplināra pētījumu ietvara veidošanu ap mūsdienās aktuālo komplekso ilgtspējīguma jautājumu. Līdz 2016. gada beigām doktorantiem un DU pētniekiem būs iespējas pievienoties trans-disciplināriem pētījumiem kā Austrumeiropas reģiona pārstāvjiem Ilgtspējīguma zinātnes jomā. Tas ir izaicinājums DU kā augstākās izglītības institūcijai, tas ir izaicinājums arī visām augstākās izglītības iestādēm, kuras ir iesaistījušās Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālās darbības Programmas (GDP) īstenošanā (2015-2020), kas tika izsludināta Nagojas konferencē. Jau konferences laikā DU UNESCO Katedra iekļāvās šīs programmas īstenošanā un sāka darbību tīklojumos, kuri caur līdzdalības darbību  rada vidi ilgtspējīguma parādības kompleksās būtības pētīšanai, lai attīstītu trans-disciplināru  pētījumu perspektīvas, kuras paver iespējas institūciju un zinātnes kā nedalāmu ilgtspējīguma vienību attīstībai.

  doktorantu

  Papildu informācija:
  Profesore Ilga Salīte
  UNITWIN/UNESCO Katedras vadītāja
  e-pasts: unescochair@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading