• A- A A+
 • NOSLĒGUMA DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA PLAĢIĀTISMA KONTROLEI DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ

  Aktualizēts 27.12.2021 13:51

  • Lai nodrošinātu vienotas DU studiju noslēguma darbu plaģiātisma kontroles sistēmas izveidi, studiju noslēguma darbu (kvalifikācijas darbs, diplomdarbs, bakalaura vai maģistra darbs, turpmāk tekstā – noslēguma darbs) elektronisko versiju iesniegšana un glabāšana Daugavpils Universitātes Informatīvajā sistēmā ir obligāta visiem DU studējošajiem.
  • Noslēguma darba elektronisko kopiju studējošais sagatavo kā vienu dokumentu PDF formātā un augšupielādē Informatīvajā sistēmā studentiem (DU mājas lapā) izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. Gadījumā, ja lietotājvārds un parole ir pazaudēti, to var atjaunot Studējošo servisā centrā (Vienības iela 13 – 125. kab.), ieradoties personīgi, zvanot pa tālruni 654-20383 vai rakstot uz e-pastu: ssc@du.lv.
  • PDF kopija jāsaglabā ar nosaukumu, kuru veido DU identifikators – divu burtu kods – DU, apakšsvītras simbols, noslēguma darba aizstāvēšanas gads (4 cipari), apakšsvītras simbols, uzvārds, apakšsvītras simbols, vārds, apakšsvītras simbols un zinātnisko darbu identifikators: bakdarbs, magdarbs, kvaldarbs, piem.: DU_2022_mednis_gunars_magdarbs. Faila nosaukums nedrīkst saturēt diakritiskās zīmes (mīkstinājuma zīmes, garumzīmes) un kirilicas burtuzīmes.
  • Saskaņā ar Gala/Valsts pārbaudījumu sarakstu, fakultātes administrācija nosaka katrai studiju programmai noslēguma darbu augšupielādēšanas termiņu (ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms noslēguma darba aizstāvēšanas), šo grafiku pēc apstiprināšanas fakultātes Domes sēdē iesniedz Studējošo servisa centrā.
  • Pēc elektroniskās kopijas augšupielādēšanas studējošais iesniedz noslēguma darbu noformētu atbilstoši metodiskajiem norādījumiem papīra formātā katedrā/institūtā līdz tās noteiktajam noslēguma darbu iesniegšanas termiņam. Katedras/institūta darbiniekam, pieņemot noslēguma darbu iesietā veidā papīra formātā, jāpārliecinās, ka darbs ir ievietots Informatīvajā sistēmā.
  • Ja noslēguma darbu salīdzināšanas procesā ir konstatētas plaģiāta pazīmes (skat.: http://www.plagiarism.org/), Studējošo servisa centrs nosūta ziņojumu par to atbilstošas fakultātes administrācijai. Divu darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas fakultātes dekāns izveido un ar rīkojumu apstiprina Ekspertu komisiju, kurās sastāvā ir studiju programmas direktors, studiju virziena vadītājs, katedras vadītājs/institūta direktors. Ekspertu komisija trīs darba dienu laikā izskata ziņojumu un iesniedz priekšlikumus par studējoša atbildību fakultātes dekānam. Ekspertu komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolu raksta katedras/institūta lietvedis.

  Pasākumu kalendārs

  < Marts >
  27 28 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading