• A- A A+
 • Notika 10. starptautiskā zinātniskā konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015” darba grupu sēdes VPP EKOSOC-LV ietvaros

  Aktualizēts 27.10.2015 16:40

  13882-153172015. gada 16. – 17. oktobrī Daugavpils Universitātē notika 10. starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015”, ko organizē Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātņu fakultāte un Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Konferences plenārsēdē Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.3. “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” dalībnieks Dmitrijs OĻEHNOVIČS prezentēja aktuālos pētījuma rezultātus ziņojumā „Territory Development Evaluation Approaches in District Level: Latvian Experience and Practice” (L.Aleksejeva, D.Oļehnovičs, I.Ostrovska).

  Konferences ietvaros 17. oktobrī notika arī divas projektu 5.2.9. „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” un 5.2.3. “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” darba grupas. Reģionālās ekonomikas darba grupā tika prezentēts 5.2.3. projekta dalībnieces maģistrantes Līgas KARČEVSKAS ziņojums „Lauku atbalsta dienesta LEADER programma uzņēmējdarbības veicināšanai Latgalē” (L.Karčevska, L.Aleksejeva, I.Ostrovska).

  13881-15318Darba grupā notika savstarpēja viedokļu apmaiņa gan starp abu projektu dalībniekiem, gan pārējiem dalībniekiem, diskusijās tika apspriestas dažādu Latgales novadu  sociāli ekonomiskie un vides apstākļi, kā arī Polijas, Gruzijas, Lietuvas, Baltkrievijas labas prakses piemēri  pašvaldības pārvaldības, uzņēmējdarbības, vides pārvaldības, vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes un kultūras jomās.

  Socioloģijas darba grupā tiks apspriesti Valsts pētījumu 5.2.1. programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)” projekts Nr. 5.2.3. “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā” starprezultāti un Valsts pētījumu 5.2.1. programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV) projekta Nr. 5.2.9. “Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” starprezultāti. Lielu interesi izraisīja Mg. Jolantas Bāras, Asoc.prof. Ineses Kokinas, Prof. Arvīda Barševska ziņojums „USE OF ECOSYSTEM SERVICES: SURVEY OF RESIDENTS OF SPECIALLY PROTECTED NATURE TERRITORIES OF LATVIA”. Grupas dalībnieki apsprieda sadarbības iespējas abu projektu ietvaros.

  Papildu informācija:
  Inta Ostrovska
  DU HSZI docente
  E-pasts: inta.ostrovska@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading