• A- A A+
 • Notika 2. zinātniski praktiskais seminārs Viedās attīstības iespējas Latvijas laukos un reģionos

  Aktualizēts 27.04.2016 10:43

  EcosocŠ.g. 22. aprīlī notika 2. zinātniski praktiskais seminārs Viedās attīstības iespējas Latvijas laukos un reģionos. Šis seminārs ir viens no pasākumiem, kas tiek organizēts Valsts pētījumu programmas Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) 5.2.3 apakšprojekta Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā ietvaros.

  Semināra mērķis bija informēt sabiedrību par EKOSOC-LV projekta mērķiem, gaitu, rezultātiem un plānotajiem pasākumiem, kā arī diskutēt par viedās attīstības iespējām Latgales reģionā un atsevišķās pašvaldībās, apzināt līdz šim veiktās aktivitātes un vajadzības projekta interešu jomā.  Semināra gaitā tika prezentēti rezultāti un diskutēts par kopīgu pētījuma platformu, kas būtu noderīga arī vietējām pašvaldībām, lai kvalitatīvi sasniegtu izvirzītos mērķus.

  Semināra dalībniekus uzrunāja DU Socialo zinātņu fakultātes dekāns, profesors J. Teivāns-Treinovskis un DU Ekonomikas un socioloģijas katedras vadītājs Mg.iur., Mg.oec. N.Jefimovs.

  DSC_6522Informāciju par projekta norisi sniedza Valsts pētījumu programmas pētnieki Dr. paed. I.Ostrovska un Dr.oec. V.Šipilova. Pēc pētījuma gaitas un rezultātu prezentācijas Valsts pētījumu programmas pētnieks Mg.hist. D.Oļehnovičs rosināja diskusijas. Tajās aktīvi piedalījās klātesošie Daugavpils pilsētas un novada domes pārstāvji, Latgales Plānošanas reģiona, DU vadības, projektu nodaļas, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta darbinieki, uzņēmumu vadītāji un DU studējošie. Pasākumā piedalījās LR Saeimas deputāts Juris Viļums, kurš pētījumā gūtos starprezultātus novērtēja kā svarīgus reģionu tālākai attīstībai. Viņš arī izteica priekšlikumus rezultātu tālākai analīzei un interpretācijai.

  Pasākuma ietvaros notika arī žurnāla  Reģionālais ziņojums  11.numura prezentācija, kuru sniedza žurnāla redaktore Dr.oec. E.Jermolajeva. Žurnāls Reģionālais Ziņojums ir reģionālistikai veltīts starptautisks zinātnisko pētījumu materiālu krājums angļu valodā dažādās sociālo un humanitāro zinātņu jomās: ekonomikā, socioloģijā, sociālajā psiholoģijā, tiesību zinātnē, vēsturē, kā arī saskarzinātnēs. 11. žurnāla  Reģionālais ziņojums  numurs tika izdots Valsts pētījumu programmas 5.2.3 projekta ietvaros.

  Papildu informācija:

  Inta Ostrovska

  DU HSZI docente

  E-pasts: inta.ostrovska@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading