• A- A A+
 • Notika jaunveidojamās kopīgās doktora studiju programmas “Valodu un literatūras studijas” darba grupas sanāksme

  Aktualizēts 15.11.2020 09:50

  2020. gada 30. septembrī Daugavpils Universitāte (DU), Liepājas Universitāte (LiepU) un Ventspils Augstskola (VeA) parakstīja trīspusēju sadarbības līgumu par kopīgas DSP “Filoloģija” izveidi. Pēc līguma parakstīšanas DU LR Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedza izmaiņu pieteikumu “Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānā”, paredzot jaunveidojamo programmu izstrādāt kopīgi ar LiepU un VeA no projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē”, Nr. 8.2.1.0/18/A/019, līdzekļiem.

  2020. gada 7. oktobrī e-konferenču platformā ZOOM notika jaunveidojamās kopīgās doktora studiju programmas “Filoloģija” darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 11 projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” iesaistītie personāla pārstāvji – programmas direktore Dr. philol. Ingrīda Kupšāne, programmas koordinatori – Dr. philol. Ilze Oļehnoviča, Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, eksperti – Dr. philol. Maija Burima, Dr. philol. Sandra Meškova, Dr. philol. Anna Stankeviča, Dr. philol. Diāna Laiveniece, Dr. philol. Ieva Ozola un nozares eksperts Dr. philol. Guntars Dreijers.

  Sanāksmi vadīja projekta vadītāja, DU studiju prorektore, profesore Maija Burima, informējot par projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros jaunveidojamo kopīgo doktora studiju programmu “Filoloģija”, kas tiks izstrādāta saskaņā ar “Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu”, paredzot DSP “Valodniecība” un DSP “Literatūrzinātne” slēgšanu. Projekta satura koordinatores Sandra Zariņa un Eva Kasparenoka informēja par studiju programmas izstrādes laika grafiku, projekta administratīvajiem jautājumiem un studiju kursu materiālu digitalizāciju un pielāgošanu e-studiju videi MOODLE studiju programmas aprobācijas procesa laikā.

  Sanāksmē visi jaunveidojamās DSP “Filoloģija” darba grupas pārstāvji pārrunāja projektā veicamos pienākumus, precizēja kopīgās DSP “Filoloģija” nosaukumu, nolemjot to mainīt uz kopīgā DSP “Valodu un literatūras studijas”, kā arī pārrunāja iespējamo programmas struktūru. Visi programmas izveidē iesaistītie personāla pārstāvji vienbalsīgi nolēma, ka jaunveidojamā kopīgā DSP “Valodu un literatūras studijas” tiek plānota kā starpdiciplināra studiju programma, kurā jāiekļauj trīs apakšprogrammas un 8 moduļi, tādējādi paplašinot dažādu humanitāro zinātņu apakšnozaru (literatūrzinātne, valodniecība, tulkojumzinātne) apguvi vienas studiju programmas ietvaros. Sanāksmē tika prezentēts līdzīgu ārvalstu studiju programmu saturs un struktūra, kas veicināja diskusiju un viedokļu apmaiņu par jaunveidojamās kopīgās DSP “Valodu un literatūras studijas” koncepciju. Darba grupas pārstāvji vienojās, ka produktīvam studiju programmas izstrādes procesam tiks izveidots Google disks koplietošanas dokumentiem un studiju programmas izstrādes darba grupas sanāksmes tiks organizētas 1-2 reizes mēnesī e-konferenču platformā ZOOM.

  Papildu informācija:
  prof. Maija Burima

  Projekta vadītāja
  E-pasts: maija.burima@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading