• A- A A+
 • Muzeja izdevumi

  5523-6125“Daugavpils Universitātei 90!”

  Daugavpils Universitātes 90 gadu jubilejas gadā DU Muzeja un Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas kopdarbībā izdota reprezentatīvā grāmata “Daugavpils Universitātei 90”. Izdevuma koncepcija balstīta uz plašu vēsturisko un mūsdienu fotogrāfiju klāstu, kas vizuālā veidā rada vēstījumu par augstskolas attīstību no tās pirmasākumiem (1921) līdz mūsdienām. Fotogrāfijas papildina hronoloģisks DU vēstures izklāsts, īsi fotogrāfiju un dokumentu apraksti, kā arī daži interesanti fakti no mūsu augstskolas dzīves.

   

  2956-3269“Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti”

  Daugavpils Universitātes (DU) muzejs sadarbībā ar DU Humanitārās fakultātes Vēstures katedru 2008. gada maijā laida klajā Valsts emeritētā zinātnieka, vēstures doktora, profesora Josifa Šteimana 60 darba gadu jubilejai veltīto izdevumu „Josifs Šteimans. Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti”. Līdzās ieskatam profesora Josifa Šteimana biogrāfijā, grāmatā veiksmīgi realizēta iecere ar fotogrāfiju palīdzību atspoguļot jubilāra dzīves un darba gaitas no mācību laika Daugavpils Latviešu biedrības komercskolā līdz mūsdienām. Fotogrāfijas papildina saturīgi komentāri un DU docētāju atmiņas par vēstures pasniegšanas vēsturi DU.

  2955-3268„Leonīds Keirāns. Dzīve un darbs”

  ir DU Muzeja un jubilāra skolnieces, ilggadējas kolēģes Dr. paed. Eleonoras Terēzijas Vaivodes sadarbībā veidotā grāmata, kas ir augstskolas dāvinājums DPU Goda doktoram, Dr. habil. paed., DPI/DPU profesoram Leonīdam Keirānam 85. dzimšanas dienā. Leonīds Keirāns (dz. 1925. g. 11. maijā) Daugavpils Universitātei (tolaik: DPI/ DPU) ir veltījis gandrīz visu sava radošā darba mūžu – vairāk nekā četrdesmit darba gadus. 1948. gadā L. Keirāns absolvēja Daugavpils Skolotāju institūta Dabaszinātņu un ģeogrāfijas fakultāti. Bet 1956. gada uzsāka darba gaitas DPI kā laborants Dabaszinību katedrā. Ilgus gadus L. Keirāns bija Botānikas, pēc nosaukuma maiņas 1972. gadā – Botānikas un bioloģijas mācīšanas metodikas katedras vadītājs (1964–1983), docents, profesors (1966–2000). Nozīmīgākais profesora devums bija zinošu, garīgi bagātu un inteliģentu skolotāju un zinātnes darbinieku sagatavošana.

   

  5364-5954„Vladimirs Gorskis (1909–1981). Dzīve un darbs”

  Turpinot sadarbību ar DPI-DPU docenti, Dr. paed. Eleonoru Terēziju Vaivodi, Daugavpils Universitātes muzeja sērijā „Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti” izdots trešais izdevums „Vladimirs Gorskis (1909–1981). Dzīve un darbs”, kas ir veltīts pirmajam Daugavpils Valsts skolotāju institūta mācībspēkam ar zinātnisko grādu (Doctor Scientiarum). Šis ir pēdējais E.T. Vaivodes sastādītais izdevums. Biologs un pedagogs Vladimirs Gorskis dzimis 1909. gada 27. februārī Krievijā, Sanktpēterburgas guberņā, miris Daugavpilī 1981. gada 23. decembrī. Absolvējis Viļņas Stefana Batorija Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes maģistrantūru (filozofijas maģistrs, 1934) un doktorantūru (Doctor Scientiarum, 1938). 1965. gadā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes zinātniskajā padomē izcili aizstāvējis bioloģijas zinātņu kandidāta grādu. 1945. gadā V. Gorskis uzsāka darbu Daugavpils Skolotāju institūtā (DSI), turpināja Daugavpils Pedagoģiskā institūtā (DPI) kā vecākais pasniedzējs (1954–1981), docents (1965). Bijis DSI Dabaszinātņu un ģeogrāfijas fakultātes dekāns (1945–1946), Dabaszinātņu katedras vadītāja p. i. (1945–1946) un DPI Dabaszinātņu katedras vadītājs (1961–1962). Veica pētījumus bezmugurkaulnieku zooloģijā. Tika izdotas vairākas viņa publikācijas latviešu, poļu un krievu valodā.
  Izdevums tapis ar Vladimira Gorska dēla, pedagoģijas doktora, DU asoc. profesora, pedagoga Mihaila Gorska un viņa ģimenes atbalstu!

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading