• A- A A+
 • Erasmus+ akadēmiskā personāla mobilitāte

  Akadēmiskā personāla mobilitāte – iespēja DU mācībspēkiem (lektoriem, docētājiem) docēt ārvalstu sadarbības iestādē ar kuru noslēgts starpinstitucionālais līgums programmas dalībvalstī.

  MOBILITĀTES MĒRĶI:

  • iedrošināt  paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;
  • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz ārvalstu vieslektori;
  • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm;
  • stiprināt un attīstīt sadarbību starp augstskolām;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.

  MOBILITĀTES ILGUMS:

  minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļa dienas;
  maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļa dienas.

  Docēšanas mobilitātes aktivitāšu laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

  Jauktas mobilitātes (gan docēšana, gan profesionālā pilnveide)  aktivitāšu laikā īstenojamas 4 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā . Erasmus+ docēšanas mobilitāte balstās uz divpusējiem sadarbības līgumiem. Partneraugstskolu saraksts ir pieejams ŠEIT

  MOBILITĀTES FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI:

  Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām dalībnieks saņem stipendiju uzturēšanās izdevumiem (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana u.c.) un ceļa izdevumiem. Ceļa izdevumi tiek aprēķināti saskaņā ar Eiropas Komisijas izveidoto attāluma aprēķināšanas rīku.

  PIRMS MOBILITĀTES BRAUCIENA:

  • docētājs ir savlaicīgi vienojies ar ārvalstu uzņemošo iestādi par vizītes datumiem;
  • docētājs sagatavo mobilitātes līgumu (Mobility Agreement for Teaching), ko paraksta docētājs, struktūrvienības vadītājs, zinātņu prorektors un uzņemošās iestādes atbildīgais pārstāvis;
  • dalībnieks iesūta elektroniski projekta koordinatoram veidlapu “dati līgumam”;
  • noslēdz finansējuma līgumu (sagatavo projekta koordinators).

  PĒC MOBILITĀTES BRAUCIENA:

  • docētājs iesniedz uzņemošās ārvalstu iestādes parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mobilitātes mērķis un periods;
  • aizpilda un iesniedz sistēmā tiešsaistes dalībnieka individuālo atskaiti (pēc mobilitātes brauciena darbinieks savā e-pastā saņem uzaicinājumu veikt atskaiti).

   

  DOKUMENTI/VEIDLAPAS

  Stipendiju likmes 

  Attāluma aprēķināšanas kalkulators (ceļa izdevumiem)

  Mobility Agreement for Teaching

  Apliecinājums par mobilitātes periodu

  Veidlapa “Dati līgumam” (darbinieks aizpilda un iesūta elektroniski projekta koordinatoram 1 mēn. PIRMS plānotā mobilitātes brauciena)

  Akadēmiskā personāla un vispārējā personāla pieteikšanās, atlases un stipendijas piešķiršanas kārtība Erasmus+ programmas ietvaros 

   

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading