• A- A A+
 • TPK ziņas

   

  2010. gada 15. aprīlī notika DU TPK organizētā starptautiskā konference „Cilvēkresursi kā inovatīvas uzņēmējdarbības un zinātnes vienojošais faktors”.

  Konferencē piedalījās lektori no Somijas, Anglijas, Krievijas un Vācijas. Konferences mērķis bija diskutēt starptautiskā līmenī par zinātniskā potenciāla  un cilvēkresursu pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā, kā arī izplatīt informāciju par DU zinātnisko kompetenci un tās piedāvājumu uzņēmumiem.

   

  2010. gada 5. martā Daugavpils Universitātē notika konference “Jaunas iespējas biznesā”. Konferenci organizēja EK „Europe Direct” Informācijas centrs Daugavpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, Daugavpils Universitāti.Piedalījās pārstāvji no Latvijas garantiju aģentūras, Connect Latvia, Hipotēku un zemes bankas, LIAA un EEN- Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā.Konferences dalībnieki varēja saņemt informāciju par tēmām:* Atbalsta programmas uzņēmējdarbībai* Tramplīns idejām

  • ES Struktūrfondu programmas
  • Eksporta atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem
  • Uzņēmējdarbības uzsākšanas un MVU izaugsmes aizdevumi
  • LTRK eksportu veicinoši pasākumi

   

  2010. gada 1. februārī DU TPK vadītājas amatā stājās Irīna Gorkina.

   

  Iespēja papildināt zināšanas intelektuālā īpašuma jomā. Pasaules Intelektuālā Īpašuma Organizācija (World Intellectual Property Organization – WIPO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēta aģentūra, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir intelektuālā īpašuma aizsardzības veicināšana visās pasaules valstīs.WIPO Akadēmija  piedāvā apmācību, profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespējas un pētniecību intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā (gan rūpnieciskā īpašuma t.i. izgudrojumu patenti, lietderīgie modeļi, dizainparaugi, preču zīmes u.c., gan autortiesību un blakustiesību jomā).

  WIPO Akadēmijas profesionālās pilnveides programma (The Professional Development Program) nodrošina gan vispārējo, gan arī specializēto apmācību un tās ietvaros intelektuālā īpašuma jomas speciālistiem ir iespēja piedalīties dažādos kursos par intelektuālā īpašuma pārvaldīšanu, tiesību realizēšanu, likumdošanu, kā arī rūpnieciskā īpašuma dokumentācijas un informācijas izmantošanu un izplatīšanu.

   

  Trešdien, 3. februārī, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) rīko projektu stendu izstādi un prezentācijas, kur zinātnieki interesentus iepazīstinās ar pēdējos septiņos gados īstenotajiem starptautiskajiem pētījumiem, kurus finansējusi Eiropas Komisija. Stendu prezentācijas un pētījumu rezultātu izstāde 3. februārī notiks RTU Lielajā aulā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, no plkst. 14 līdz 17. Izstāde aptvers RTU nozīmīgākos starptautiskos Eiropas Savienības (ES) 6. un 7. Ietvara programmas zinātniskos projektus par laika posmu no 2002. gada līdz 2009. gadam. Izstādē RTU zinātnieki demonstrēs pētījumu rezultātus, atbildēs uz interesentu jautājumiem un dalīsies pieredzē, kā veidot kontaktus ar ārvalstu pētniecības institūcijām, kā pieteikties dalībai starptautiskos pētniecības projektos un saņemt ES finansējumu pētījumu veikšanai.

   

  2009. gada 14. decembrī notika Komercializācijas padomes otrā sēde, kurā tika izskatīti divi komercializācijas priekšlikumi. Pēc eksperta slēdzienu un pieteikumu izvērtēšanas tika pieņemts lēmums par izgudrojumu patentēšanu un virzīšanu tālākai komercializācijai.

   

  Kā ar inovatīvu ideju un pieciem tūkstošiem latu nopelnīt miljonu? Kā atšķirt ‘tukšu’ ideju no ‘īstās’? Kā izstrādāt pārliecinošu biznesa plānu? Kā runāt ar finansētājiem? Kā saņemt Eiropas Savienības atbalstu inovatīvo uzņēmumu attīstībai?Uz šiem un citiem jautājumiem tiek meklētas atbildes divpadsmit semināros, ko šā gada novembrī un decembrī organizē konsultāciju uzņēmums „Grupa 93″. Semināri notiek gan Rīgā, gan reģionos. 2009. gada 16. novembrī DU TPK piedalījās seminārā „Kļūsti par inovatoru jeb inovatīvās uzņēmējdarbības uzsākšanas aspekti”, kas notika Līvānos. Seminārā bija iespēja iegūt vispārīgu priekšstatu par inovatīvu uzņēmējdarbību un tās attīstības iespējām, kā arī iespējām iesaistīties inovatīvā uzņēmējdarbībā. Tika sniegta praktiska informācija par atbalsta instrumentiem, kas tiek piedāvāti inovatīviem uzņēmumiem to izveides un attīstības stadijā.

  Semināru cikls „Inovatīvo ideju autoriem” tiek rīkots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds un Eiropas Savienība.

   

  2009. gada 9.-13. novembrī Daugavpils Universitātē norisinājās 4. Daugavpils Zinātnes festivāls, kura mērķis ir parādīt, ka zinātne nav kaut kas tāls, netverams un neizprotams, bet gan pieejama ikvienam. Zinātnes festivāls ir viens no pasaulē populārākajiem zinātnes komunikācijas veidiem, kas nodrošina ne tikai sabiedrības izpratnes par zinātni uzlabošanu, bet arī veicina inovāciju pārnesi un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību. Ārvalstīs, piemēram, Lielbritānijā, šāda veida pasākumi notiek jau 20. gs. 80. gadiem. Latvijā zinātnes komunikāciju joma pašlaik sāk attīstīties arvien straujāk un Daugavpils Universitātei ir svarīga loma labākās Eiropas pieredzes pārmantošanā un īstenošanā.
  Arī Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts piedalījās Zinātnes festivālā un stāstīja par inovācijām un intelektuālo īpašumu.
  Prezentācijas materiāli:INOVĀCIJAS. Zināšanu pārvēršana naudā(PDF, 2.1 Mb)

   

  Eiropas Biznesa atbalsta tīkla ikmēneša izdevuma oktobra numurā – vispārīgā informācija par Čehiju, tās ekonomiku un ekonomiskie rādītājiem, Latvijas un Čehijas sadarbība, kā arī noderīgas saites.

   

  Šī gada 20.oktobrī REA Mentoru Klubs un Rīgas Ekonomikas augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) ir izsludinājusi pieteikšanos uz mentoringa programmu. Tās ietvaros topošie un jaunie uzņēmumi varēs saņemt biznesa mentoru konsultācijas. Programmas realizācija tiek nodrošināta LIAA “Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas” ietvaros un to finansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Mentoringa programmas mērķis: stiprināt Latvijas jauno un potenciālo uzņēmumu kapacitāti un sekmēt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā.
  Papildus informāciju lasiet šeit.

   

  2009. gada 22.oktobrī  notika patentzinību seminārs “Starpautiskā patentēšana”.  Par starptautisko patentēšanas procedūru, patentēšanas īpatnībām dažādās valstīs, patentu informāciju un klasifikāciju stāstīja Dr.phys. Guntis Ramāns, Patentu valdes direktora vietnieks rūpnieciskā īpašuma jautājumos. Seminārā piedāvātos materiālus varat atrast šeit.

   

  2009. gada 24. septembrī notika Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta rīkotais starptautisks seminārs “Radošums un inovācijas biznesā.Mazas un lielas lietas. Zinātne un prakse”. Semināra mērķis bija apzināt DU sadarbības augstskolu zinātnisko potenciālu un partnervalstu uzņēmumu pieprasījumu tehnoloģiju un pētniecības pakalpojumu jomā un izplatīt informāciju par DU zinātnisko kompetenci un tās piedāvājumu uzņēmumiem. Seminārā tika radīta iespēja uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem no dažādām valstīm veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību.

   

  Atvērts uzsaukums ES 7. Ietvara programmas sadaļā „Pētniecība mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām”30.07.09. ir publicēts uzsaukums ES 7. Ietvara programmas sadaļā „Pētniecība MVU vajadzībām”, kura mērķis ir stiprināt MVU inovācijas kapacitāti.

   

  Eiropas Biznesa atbalsta tīkla informatīvais izdevums – jūlija numurs EEN – jūlijs (PDF, 538.2 Kb)

   

  2009. gada 17.-18. jūnijā Daugavpils Universitātē notika Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta rīkotie semināri “Intelektuālais īpašums. Patenttiesību pamati” un”Patenta pieteikuma sagatavošana”.Semināru mērķis bija izpratnes veidošana par to, kas ir rūpnieciskais īpašums, kādi ir tā aizsardzības un attīstības veidi un metodes, kā praksē notiek patentēšanas procedūra.Lektori Māra Rozenblate un Guntis Ramāns saistoši stāstīja par tādiem jautājumiem kā intelektuālā īpašuma jēdziens, rašanās vēsture, veidi, to nozīme, atsevišķo veidu nozīmība universitātēm; patenti, to rašanās vēsture un filozofiskais pamats, patenttiesību sistēmas (Eiropas un ASV), patentējami objekti, patentu iegūšanas kritēriji, patentu pieteikumu sagatavošanas principi un noteikumi. Seminārā piedāvātos materiālus varat atrast šeit.

   

  2009. gada 26.-30. aprīlī TPK vadītājs Sergejs Gerbreders un divi G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra pētnieki piedalījās konferencē “Digital Holography and Three-Dimensional Imaging” Vankuverā (Kanāda). Konferences laikā gūts priekšstats par digitālās hologrāfijas attīstības līmeni pasaulē, trīsdimensionālās attēlošanas veidiem un to attīstības virzieniem. DU pētnieki guvuši jaunas idejas pētījumiem un izgudrojumiem hologrammu izveides jomā.

   

  2009. gada 16.-17. aprīlī norisinājās starptautiska konference “Inovāciju un zinātniskā potenciāla izmantošana ražošanā un uzņēmējdarbībā”.Konferenci organizēja Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts. Konferences mērķis bija starptautiska līmeņa diskusija par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā. Konferencē piedalījās Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijas Republikā Pirmais sekretārs Selve Steinhovden (Sølve Steinhovden), kā arī Sociālo tehnoloģiju centra (Izraēla) vadošais speciālists V. Dvojakins, Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centra direktors, Dr.chem. V. Avotiņš, GEOLA SIA direktors Dr.phys. S. Zaharovs (Lietuva), KU SIA „SojuzTransMagistral” ģenerāldirektors K. Šulkovs (Baltkrievija), Latvijas tehnoloģiskā centra projektu vadītāja D. Krieviņa, Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektore asoc.prof., Dr.oec. E.Jermolajeva, Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta profesore Dr.philol. Maija Burima un citi.

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading