• A- A A+
 • Pētījums “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas

  Aktualizēts 03.12.2012 16:15

  Projekta pētījuma “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas” mērķis ir apzināt un pamatot uzņēmējdarbības un augstskolu (akadēmiskā sektora) sadarbības problēmas un inovāciju trūkuma iemeslus Latgales (Latvijā) – Utenas (Lietuvā) pierobežas reģiona teritorijā (pētījuma teritorijā). Uzmanība tika koncentrēta uz pētījumiem, kas atspoguļo situāciju uzņēmējdarbībā Latvijā un Lietuvā. Pētījuma izlases apjoms: 200 mērķa grupai atbilstoši respondenti kvantitatīvajā pētījumā, 14 pētnieki kvantitatīvajā pētījumā un 20 dalībnieki četrās fokusa grupas diskusijās, 20 kvalitatīvi un kvantitatīvi izvērtētas studiju programmas. Pētnieku pārstāvētie novadi, pilsētas:Daugavpils, Jēkabpils, Rēzekne, Utena.

  Novērtējot savu sadarbības intensitāti ar augstskolām, 44,8% respondentu min, ka viņiem nav pieejama pietiekoša informācija par sadarbības iespējām ar augstskolām un/vai pētniekiem (pētniecības centriem), 27% respondentu bija grūti atbildēt. Sekojoši arī lielākā daļa respondentu nav sadarbojušies ar augstskolām un/vai pētniecības centriem ne reģiona, ne arī valsts vai pārrobežu līmenī.

  Lielākajai daļai respondentu (57,9%) ir grūti izvērtēt, vai sadarbība ar augstskolām bijusi sekmīga vai nē. Neskatoties uz to, 71,8% respondentu atzīst, ka ir ieinteresēti turpmāk sadarboties ar augstskolām un/vai pētniecības centriem. Respondentiem tika jautāts, vai viņi nodarbina/kādreiz ir nodarbinājuši savā uzņēmumā augstskolu absolventus uzreiz pēc studiju beigšanas. To ir darījuši 27,7% jeb 42 respondenti. Lūgti novērtēt šo absolventu sagatavotību darbam savā specialitātē, 50% sagatavotību uzskata par drīzāk labu, 14,3% – par ļoti labu. Tai pat laikā trešā daļa aptaujāto to uzskata par drīzāk sliktu, 4,8% – par ļoti sliktu. Tikai 27,7 % nodarbina vai kādreiz savā uzņēmumā ir nodarbinājuši augstskolu absolventus uzreiz pēc studiju beigšanas, novērtējot absolventu sagatavotību darbam savā specialitātē ļoti dažādi, tomēr kopumā – kā drīzāk labu un ļoti labu. Ļoti bieži sagatavotība atkarīga no katra individuāla cilvēka, studenta vēlmes un apņēmības kvalitatīvi studēt, pasniedzēja vēlmes kvalitatīvi strādāt. Neapšaubāmi, lielākā daļa respondentu abos reģionos – 83% Utenā un 67% Latgalē – ir ieinteresēti turpmāk sadarboties ar augstskolām un/vai pētniecības centriem. Nepieciešams meklēt labākos un efektīvākos veidus šīs sadarbības praktiskai organizēšanai.

  56% respondentu atzīst, ka viņu uzņēmumos tiek plānoti finanšu resursi darbinieku mācībām, 25,7% to šobrīd nedara, bet nākotnē gatavojas līdzekļus ieplānot. 18,5% to nedara ne šobrīd, ne arī plāno nākotnē.

  Vairāk kā puse uzņēmumu savā darbībā izmanto modernās tehnoloģijas. 69,7% aptaujāto respondentu apgalvo, ka tuvākajā nākotnē (1-3gados) plāno ieviest jaunus produktus un/vai pakalpojumus. Trešā daļa atzīst, ka turpmākai izaugsmei viņiem nepieciešams atbalsts ES struktūrfondu finansējuma piesaistē, 20,2% atzīst palīdzības nepieciešamību jauno produktu ieviešanai tirgū, 15,4% nepieciešamas konsultācijas jauna biznesa plānošanai un mārketingam.

  Par iemesliem, kuri traucē uzņēmējdarbības UZSĀKŠANU Latgales/Utenas reģionā, kopumā visbiežāk minēti: “Bailes riskēt, ka var ciest neveiksmi, bankrotēt”, “Nav finansiāla atbalsta” un “Ekonomiskā situācija valstī”.

  Uzņēmējdarbības attīstības iespējas pārrobežu līmenī augstāk vērtē Utenas reģiona uzņēmēji – 81%, Latgales respondentu vidū pārrobežu biznesa attīstību cerīgi vērtē 52%, pārējie to vērtē kā drīzāk sliktu vai ļoti sliktu, vai arī nav snieguši atbildi.

  Pētnieku aptaujas laikā sniegtās atbildes atklāj, ka lielākā daļa pētnieku ikdienas darbā nav saistīti ar jaunu produktu ieviešanu. Populārākais veids izglītības iestādēs ir dažādu tirgus pētījumu veikšana. Pētījumā tika skaidrota informācijas pieejamības līmenis saistībā ar sadarbības iespējām ar uzņēmumiem. Visbiežāk norādītie informācijas nepietiekamības iemesli saistīti ar atgriezeniskā procesa trūkumu.

  Pētījums “Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības perspektīvas” (PDF, 8.3 Mb)
  Research “Business anf Science Cooperation Perspectives” (PDF, 8.3 Mb)
  Tyrimas “Verslo ir mokslo bendradarbiavimo perspektyvos” (PDF, 8.2 Mb)

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading