• A- A A+
 • Projekta dalībnieki

  Aktualizēts 27.12.2021 10:21

  Dr. biol. Anna Mežaka

  Esmu projekta koordinatore un piedalos projekta aktivitāšu vadīšanā un to īstenošanā. Mana zinātniskā interese ir saistīta ar sūnu un ķērpju ekoloģijas un aizsardzības aspektiem meža ekosistēmās.

  E-pasts: anna.mezaka@du.lv

  Dr biol. Ligita Liepiņa

  Projektā pildu koordinatores un vadošās pētnieces pienākumus. Manas zinātniskās intereses ir saistītas ar sūnu sistemātiku, izplatību, izmantošanu un aizsardzību.

  Dr biol. Ilona Plaksenkova

  Projektā plānoju un koordinēju ģenētiskās analīzes modeļsugām, lai noskaidrotu to izplatīšanās spējas meža ainavā. Mani galvenie zinātniskās darbības virzieni ir augu un dzīvnieku ģenētikas pētījumi, gēnu ekspresija un augu audu kultūras. Mans darbs laboratorijā ir saistīts ar ģenētiskā materiāla analīzi, augu šūnu un audu kultivēšanu, miRNS izpēti.

  E-pasts: ilona.plaksenkova@du.lv

  Dr. math. Armands Gricāns,
  Projekta ietvaros nodarbojos ar iegūto rezultātu matemātisko modelēšanu.

  E-pasts: armands.gricans@du.lv

  MSc. biol. Evita Oļehnoviča

  Projektā esmu pētniece un strādāju pie sava doktora darba izstrādes saistībā ar sūnu sukcesiju un telpisko izplatību lapu koku mežos.

  Pētniecības intereses: brioloģija, ekoloģija, dabas aizsardzība.

  E-pasts: evita.olehnovica@gmail.com

  MSc. biol. Inita Svilāne

  Strādāju pie sava doktora darba un projekta ietvaros palīdzu sūnu un ķērpju ekspertiem lauku darbu veikšanā. Ziemas periodā aktīvi darbojos ar ievāktā sūnu materiāla sagatavošanu uzglabāšanai zinātniskajā herbārija kolekcijā.

  E-pasts: inita.svilane@biology.lv

  MSc. biol. Rolands Moisejevs

  Projektā pētu ķērpjus uz atšķirīgiem substrātiem un dažāda vecuma un tipa lapu koku mežos. Mana zinātniskā interese ir saistīta ar ķēpju sistemātiku, izplatību un ekoloģiju dažādās ekosistēmās.

  MSc. env. plan. Māris Nitcis

  Projektā veicu kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu un analīzi, kā arī piedalos lauka darbos datu ievākšanā. Mana zinātniskā interese ir saistīta ar kartogrāfiju, GIS sistēmām un dabas aizsardzību no organisma līdz ekosistēmu mērogiem.

  BSc. biol. Inese Irbe

  Projekta ietvaros veicu transplantēto aizsargājamo sūnu un ķērpju modeļsugu fotofiksāciju un vitalitātes novērtēšanu, pēc kuras tālāk sekos šo sūnu un ķērpju sugu izplatīšanās spēju vērtēšana. Veicu arī arī jaunus epifītu transplantācijas eksperimentus, izmantojot dažādas transplantācijas metodes. Projekta ietvaros izstrādāju arī savu maģistra darbu par sūnu un ķērpju transplantācijas eksperimentiem. Asistēju arī citiem kolēģiem sūnu/ķērpju datu ievākšanas procesā dabā.

  E-pasts: ineseirbe98@inbox.lv

  BSc. ing. silv. Anna Pastare-Skutele

  Darbojos projektā kā brīvprātīgā. Veicu melnalkšņu staignāju apsekošanu, parauglaukumu ierīkošanu, sūnu noteikšanu un paraugu ievākšanu mana maģistra darba izstrādei. Palīdzu arī citiem projekta dalībniekiem datu ievākšanā lapu koku mežos visā Latvijā.

  E-pasts: anna.pastare91@inbox.lv

  Vides zinātnes Bakalaura studente  Aleksandra Krugļikova

  Projektā strādāju ar ķērpjiem. Sadarbībā ar pārējiem projekta dalībniekiem ievācu datus  lauka apstākļos, kārtoju ķērpju herbāriju un nosaku ķērpju sugas. Projekta ietvaros izstrādāju savu Bakalaura darbu par ķērpju funkcionālajām grupām melnakšņu mežos.

  Bioloģijas Bakalaura students Edgars Nikolajevs

  Projekta ietveros strādāju Silavas laboratorijā. Esmu iesācis arī strādāt pie sava Bakalaura darba. Laboratorijā no atvestiem sūnas paraugiem tiek iegūta DNS. Galvenais uzdevums ir atrast un ja nepieciešams pielāgot praimerus, kas, pēc PCR reakcijas, parādīs elektroforēzes gēlā visizteiktākos “DNS pirkstu nospiedumus”. Pielāgots praimeris tiks izmantots sūnu radniecības noteikšanai.

  E-pasts: edgars-nikolajevs2@inbox.lv

  Bioloģijas bakalaura  studente Anarina Vanaga

  Projekta ietvaros palīdzu sūnu un ķērpju fotofiksācijā, kā arī palīdzu herbārija materiāla kārtošanā un digitalizēšanā.

  E-pasts: anarina.vanaga@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Septembris >
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading