Projekta dalībnieki

Dr. biol. Anna Mežaka Esmu projekta koordinatore un piedalos projekta aktivitāšu vadīšanā un to īstenošanā. Mana zinātniskā interese ir saistīta ar sūnu un ķērpju ekoloģijas un aizsardzības aspektiem meža ekosistēmās. E-pasts: anna.mezaka@du.lv Dr biol. Ligita Liepiņa Projektā pildu koordinatores un vadošās pētnieces pienākumus. Manas zinātniskās intereses ir saistītas ar sūnu sistemātiku, izplatību, izmantošanu un aizsardzību. … Continue reading Projekta dalībnieki