• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana 2019. gada 4. ceturksnī

  Aktualizēts 27.12.2019 09:13

  ESF projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2019. gada 4. ceturksnī tika turpināts darbs pie jaunizstrādāto studiju programmu izglītībā licencēšanas ziņojumu sagatavošanas.

   Aktualizējot informāciju par jaunveidojamām studiju programmām Daugavpils Universitātē un turpinot sadarbību ar darba devējiem, tika noslēgti nodoma līgumi par studējošo prakses vietu nodrošināšanu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” un integrētā profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs” ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils novada domi, Preiļu novada Izglītības pārvaldi, Dagdas novada pašvaldību, Krāslavas novada Izglītības pārvaldi, Rēzeknes novada pašvaldību, Ilūkstes novada pašvaldību, Līvānu novada domi, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, Ludzas novada pašvaldību un ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Nodoma līgumi par studējošo prakses vietu nodrošināšanu tika noslēgti arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā  “Pirmsskolas skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”.

  Rudenī ir notikušas vairākas Skype konferences, kurās tiešsaitē tika risināti  aktuālākie jautājumi par jaunizstrādātajām studiju programmām izglītībā. 2019. gada 11. oktobrī tika organizēta Skype konference ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas pārstāvjiem. Konferences laikā tika apspriesti  jautājumi par  literatūras komponentes nosegumu profesionālā integrētā bakalaura studiju programmā “Skolotājs”. Pēc tikšanās Daugavpils Universitāte sagatavoja atbildes vēstuli ministrijai par jaunveidojamās studiju programmas satura nosegumu literatūras kompetencē.

  2019. gada 19. novembrī projekta vadītāja un programmas direktore, vadošā pētniece Eridiana Oļehnoviča un integrētā profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” direktore, docente Sandra Zariņa piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes rīkotajā tikšanās Rīgā, lai saskaņotu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” raksturojumu (papildu informācijai skatīt pievienoto prezentāciju).

  2019. gada 13. decembrī notika Skype konference ar nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvjiem un valdes locekļiem Kārli Kravi, Inesi Saldābolu un Jāni Šķesteru par plānoto studējošo atlases un uzņemšanas kārtību, imatrikulācijas termiņiem, procedūrām, dokumentu apriti, nodarbību saraksta un pasniedzēju slodžu veidošanu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”. Konferencē piedalījās Daugavpils Universitātes docētāji, projekta vadītāja un koordinatore, Studiju daļas metodiķis Andrejs Radionovs un Studiju kvalitātes novērtēšanas centra kvalitātes vadītāja Eva Kasparenoka. Projekta ietvaros Daugavpils Universitāte turpināja sadarbību ar “Iespējamās misijas” ekspertiem Ilzi Mileiko un Imantu Kukuļu, kuri ir veikuši izstrādāto studiju kursu satura izvērtējum dokumentācijas sagatavošanai programmu licencēšanai un plānotajai īstenošanas uzsākšanai 2020./2021. studiju gadā.

  Šajā laika periodā ir notikusi tālāka virzība jaunizstrādāto studiju programmu sagatavošanai licencēšanai. 2019. gada 25. novembrī DU Senāta sēdē tika apstiprināts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” raksturojums programmas virzīšanai licencēšanai un 13. decembrī DU tika saņemts IZM Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes apliecinājums par programmas atbilstību un tālāku virzīšanu licencēšanas procesam, jo tā ir izstrādāta atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” iekļautajām prasībām. Savukārt 2019. gada 16. decembrī DU Senāta sēdē tika apstiprināts kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” (direktore, Dr. paed., prof.  Jeļena Davidova) raksturojums programmas virzīšanai licencēšanai.

  Līdzās minētajām studiju programmām, notiek intensīvs darbs pie pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” ” (direktora p.i., Dr.psych., doc., Aļona Korniševa) un profesionālā bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” (direktore, Dr.paed., doc., Jeļena Badjanova) izstrādes. 2019. gada 17. decembrī tika organizēta Skype konference starp Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes programmu direktoriem un docētajiem, lai pilnveidotu un sagatavotu licencēšanas ziņojumus šajās programmās.

  Daugavpils Universitātē tiek turpināts darbs arī pie profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (direktore, Dr.paed., doc., Sandra Zariņa) un akadēmiskā maģistra studiju programmas  “Izglītības zinātnes” (direktora p.i., Dr.paed.,  prof., Jeļena Davidova) raksturojumu izstrādes iesniegšanai licencēšanai 2020. gada sākumā.

  Pielikumā: prezentācija

   

  Papildu informācija

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  Tālr. 27107255

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading