• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2020. gada 3. ceturksnī

  Aktualizēts 30.09.2020 08:22

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2020. gada 3. ceturksnī (jūlijs – septembris) tika noslēgts darbs pie jaunveidojamās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” sagatavošanas licencēšanai. Licencēšanas komisijas vizīte Daugavpils Universitātē tiek plānota šī gada oktobrī. Projekta ietvaros DU kopā ar ekspertiem un sadarbības partneriem no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kā arī VISC ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem  un citiem sociālajiem partneriem ir izstrādājusi šīs studiju programmas apakšprogrammas valodu jomā, sociālajā un pilsoniskajā jomā.

  2020./2021. studiju gadā ir uzsākta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācija. Studijas ir uzsākuši 16 topošie skolotāji, kuri četras dienas nedēļā  pavada strādājot izglītības iestādē, ar kuru nodibinājums “Iespējamā misija” ir noslēdzis sadarbības līgumu projekta “Mācītspēks” ietvaros (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Daugavpils Tehnoloģiju akadēmija – licejs, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils 16. vidusskola, Priekuļu vidusskola, Baldones vidusskola, Aknīstes vidusskola, Sventes vidusskola, Ādažu vidusskola, Valmieras 2. vidusskola, Lielvārdes vidusskola, privātskola “Patnis”, Rīgas Pļavnieku pamatskola un Nacionālās Mākslas vidusskolas Rīgas Doma kora skola) un piektdienās apmeklē nodarbības Daugavpils Universitātē. Šī darba vidē balstītā studiju programma Daugavpils Universitātē ir tapusi  ciešā sadarbībā ar ekspertiem un sadarbības partneriem no Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un  Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas, Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem, izglītības iestāžu un nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvjiem  un citiem sociālajiem partneriem.

  Plašāka informācija par abām iepriekš minētajām jaunizveidotajām studiju programmām ir pieejama projekta ietvaros sagatavotajā video sižetā, kurš tika demonstrēts reģionālajā televīzijas kanālā LRT+ laikposmā no šī gada 23.–29. septembrim. Video sižets ir pastāvīgi pieejams DU YouTube vietnē: https://youtu.be/gilJvAnZIEU.

  2020./2021. studiju gada rudens semestrī astoņi doktoranti ir uzsākuši studijas kopīgā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”, kas tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Projekta ietvaros 15. septembrī DU tika izsludināts konkurss mērķstipendijas saņemšanai. Apkopojot un izvērtējot iesniegtos pieteikumus atbilstoši konkursa kārtības izstrādātajiem kritērijiem, mērķstipendijas tika piešķirtas divām DU doktorantēm: Lindai Krastiņai un Ilzei Brižai.

  Šī gada 28. septembrī Daugavpils Universitātes jaunizveidoto un licencēto studiju programmu direktori: prof. J.Davidova (kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” un akadēmiskās maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” direktore), doc. A.Korniševa (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas direktore), vad. pētn. E.Oļehnoviča (otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programmas “Skolotājs” un topošās profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” direktore) un doc. J.Badjanova (topošās profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” direktore) piedalījās Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes rīkotajā  tikšanās, kura notika attālināti. Tikšanās laikā Latvijas augstākās izglītības iestāžu pārstāvji informēja par uzņemšanas rezultātiem, reklāmas un komunikācijas pasākumiem un citiem saistošiem jautājumiem jaunizveidotajās studiju programmās skolotāju izglītībā.

  Līdz 2020. gada 30. septembrim Daugavpils Universitātei ir piešķirtas licences četru jaunizveidoto studiju programmu izglītībā īstenošanai. Lēmums par profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” licencēšanu tiks pieņemts 30. septembrī, bet profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” licencēšanas komisijas vizīte DU tiek plānota 12.oktobrī.

   

  Papildu informācija

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading